Noorma küla Kooli sotsiaalelamu kuuri ehitustöö

Elva Vallavalitsus tellijana ootab hinnapakkumusi Noorma külas, Kooli sotsiaalelamu kuuri ehitustöödele (ehitusalune pind 49,6m²). Hankelepingu sõlmimisest kuni kasutusteatise esitamiseni anname 1,5 kuud (orienteeruvalt septembri keskelt oktoobri lõpuni). Kasutusteatis, sh teostusjoonis (geodeetiline alusplaan tellijalt) tuleb EHRi esitada ehitajal.

Pakkumus palume esitada elektrooniliselt e-postile terje.korss@elva.ee hiljemalt 6.09.2021.a. kell 10.00.

 

Elva Vallavalitsus andis välja ehitusteatise nr 2111201/28856. Pakkuja koostab ehitusmaksumuse Arteo OÜ koostatud arhitektuurse eelprojekti (Töö nr 21-02, projekt sõnas + joonised) alusel. Täpsustus: tabalukke soetama ei pea, piisab aasadest, luku soetab hilisem boksi kasutaja; kuuri laudis - vertikaalne, distantsliistul, 120mm ja mõlemalt poolt värvitud.

Töö tellitakse edukalt (soodsaim) koguhinna (käibemaksuta pakkumus) pakkujalt.

Tellijapoolne kontaktisik on Elva Vallavalitsuse vallamajandusosakonna vallavaraspetsialist Terje Korss, terje.korss@elva.ee, tel. 53020888.