Elva Vallavalitsuse infokiri

 
Ole kursis, mis toimub Elva vallas ja vallavalitsuses!
 
Siit leiad sissevaate vallavalitsuse novembrikuu esimeste nädalate tegemistesse.

Head lugemist! 
 
  JUHTIMINE  
6. novembril toimus Elva vallavolikogu istung

Istungi päevakorras oli
 • Tartu 2024 tegevuste ülevaade;
 • Elva valla 2024. aasta eelarve;
 • Kinnistute otsustuskorras võõrandamine;
 • Elva Vallavolikogu majandus- ja keskkonnakomisjoni liikmete kinnitamine;
 • Elva Vallavolikogu kultuuri- ja spordikomisjoni liikmete kinnitamine;
 • Vallavalitsusele saadetud arupärimistele vastamine.
Koosoleku fookuses oli Elva valla 2024. aasta eelarve esimene lugemine. Vallavanem Priit Värv tutvustas eelarvet.
Volikogu istungit on võimalik järele vaadata siin.
 

Vallavalitsuse ja vallavolikogu istungite kokkuvõtted
 • Vallavalitsuse iganädalaste istungite kokkuvõtteid saab lugeda siit 
 • Vallavolikogu igakuiste istungite kokkuvõtteid saab lugeda siit 
 
Õppereis Rootsi, Uppsala regiooni 
 

Tartumaa omavalitsuste juhid külastasid 12.-15. november 2023. a Uppsala Linnavalitsust ja Uppsala regiooni. Elva valda esindas õppereisil vallavanem Priit Värv. 
Uppsala linn ja maakond on Rootsi kõige kiiremini arenev piirkond ning tuntud Euroopas oma jätkusuutliku keskkonnasõbraliku arendustegevuse poolest. 
 
Kohtumiste teemad olid järgmised: 
1. Kliimasõbraliku elukeskkonna arendamine. 
2. Jätkusuutlik koolitoit. 
3. Kestliku toidusüsteemi kujundamine. 
4. Säästvad liikumisviisid. 
5. Loodusega kooskõlas linnakeskkond. 

Lähemalt saab õppereisi kohta lugeda Tartumaa Omavalitsute Liidu kodulehelt https://www.tartumaa.ee/arendus/oppereisid/uppsala-12-15-11-23?fbclid=IwAR270-iERkW33e0lqq-c_O1i1iUqpAGFqtgyOkrnMzpcmks8Xsu-EUsOpr4

 
  SOTSIAAL JA TERVIS  
Alates 1. detsembrist muutub sotsiaaltransporditeenuse hinnakiri
 

Anname teada, et alates 01.12.2023 muutub sotsiaaltransporditeenuse hinnakiri ning uue korraldusega antakse vallavalitsusele õigus nõuda teenuse saajalt teatud tingimustel tühistamistasu. Sotsiaaltransporditeenuse hindade  kehtestamisel  lähtuti  asjaolust,  et  teenus  oleks  abivajajatele  kättesaadav  ja  teenuse  eest võetava tasu suurus ei tohi olla teenuse saamisel takistuseks. Tulenevalt Elva vallavolikogu kehtestatud sotsiaalhoolekandelise abi andmise korrast on vallavalitsusel sotsiaaltransporditeenuse määramisel õigus  põhjendatud juhtudel  oma otsusega  vabastada  isik  täielikult  või  osaliselt  teenuse  eest tasumisest. Korraldusega vabastatakse sotsiaaltranspordi teenuse eest tasumisest lapsed, kes  on  alus-,  põhi-  või  kutseõppes  ning  ei  saa tulenevalt oma erivajadusest haridusasutuse  ja  kodu  vahel  liikumiseks  kasutada ühistransporti.

Elva Vallavalitsuse poolt osutatava sotsiaaltransporditeenuse hinnad rahvastikuregistrijärgselt Elva vallas elavatele isikutele alates 01.12.2023 on järgmised:

1) Elva linna piires – 4 eurot üks sõidukord;

2) Elva valla piires – 7 eurot üks sõidukord;

3) Tartu maakonna piires – 11 eurot üks sõidukord;

4) Väljaspool maakonda Eesti Vabariigi piires – 1.50 eurot kilomeetri kohta.

 

Vallavalitsusel on õigus nõuda teenuse saajalt:

1) Tasu, mis on 25% tühistatud ja ära jäänud veomahu kilomeetripõhisest maksumusest, kui sõit on tühistatud vähem kui 8 tundi enne sõidu väljumisaega isiku tellimuse lähtekohast;

2)  Täies  ulatuses  veotasu  vastavalt  tellimuses  näidatud  veomahule,  kui  teenuse  saaja  ei  ole tellimust tühistanud ja ilmunud tellitud lähtepunkti.

 

Lisainfot sotsiaaltranspordi korralduse osas saab piirkonna sotsiaaltööspetsialistilt.

 
14. novembril osales ennetustööspetsialist Karmen Paavel Tervise edendamise konverentsil: Uimastid – väljakutsed ja lahendused  

Tervisekassa, Tervise Arengu Instituudi, Sotsiaalministeeriumi ja Maailma Terviseorganisatsiooni Eesti esinduse koostöös toimunud konverents keskendus nii legaalsete kui ka illegaalsete uimastite kättesaadavusele, sõltuvustele ja võimalike lahendustele. Päeva tippkülaliseks oli emeriitprofessor Thomas F. Babor Connecticuti Ülikoolist, kes tõi lisaks ajaloolistele arengutele välja ka paljude nüüdisaegsete uuringute tulemusi üle maailma. Läbi päeva oli tugevalt üleval ennetustöö olulisus, mis on teadagi palju tõhusam ja odavam kui pärast tagajärgedega tegelemine. Balti- ja skandinaaviariikide põhjal on näha, et näiteks alkoholi reklaamimise ja füüsilise kättesaadavuse piiramisega (maksutõusud, kellaaegade määratlemine) on vähenenud alkoholiga seotud surmade arvud ning suurenenud tulu, mis tuleb tagasi tervishoiusüsteemi.  

Konverentsi teises pooles andsid rohkem rõhku erinevate spetsialistide praktilised kogemused. Sõltuvuste võitmisel on meil kõigil oma roll nii märkajate kui ka tegutsejatena.

 
16.novembril toimus “Elva Väikelastekodu 1947-2012" raamatu esitlus

Seal osalesid vallavalitsusest vallavanem Priit Värv, abivallavanem Heiki Hansen ja sotsiaal- ja terviseosakonna juhataja. Raamat võtab kokku nii asutuse ajaloo kui ajalooliste hoonete sünniloo. 
 
  ARENG JA PLANEERING  
 
Kolmapäeval 15.novembril osalesid vallaarhitekt Jaanika Saar ja arendusspetsialist Sirli Pippar  konverentsil “Loo või Loobu”

Konverentsi teemaks oli ruumiloome kui vaimse tervise alustala. Räägiti  kogukondlikkuse olulisusest, ankurasutusest ja koostegevustest vaimse tervise aspektist ning ruumiloome olulisusest nende tegevuste toetamiseks. Paneeldiskussioonis arutleti raamatukogude, koolihoonete ning kogukonnaköökide tähtsuse ja ruumimõjude üle vaimse tervise hoidmisel. 
 
  KOOSTÖÖ JA KOGUKOND  
 
Jätkusid vallavalitsuse kohtumised eakatega

Kevadest alates on Elva vallavalitsus kohtunud erinevate spiirkondades eakatega, et rääkida vabas vormis päevakajalistest teemadest ning anda võimalus otse vallavalitsuse inimestelt küsida küsimusi. Esimene kohtumine toimus märtsis Rõngus, aprillis Rannus ja mai kuus Elvas. Kõige viimased kohtumised toimusid 9. novembril Hellenurmes ja 10. novembril Kongutas.

Päevakeskustega on varasemalt kohtutud korduvalt kuid eraldi mõte avatud kohtumistest vallavalitsusega sündis eakate endi poolt Elva valla eakate mõtteringis. Juturingi eesmärk on olnud saada otse eakatelt teada, mis on nende jaoks murekohad ning, et hoida eakaid kursis vallas toimuvaga.

Kohtumistel osalenud seeniorid küsisid küsimusi väga erinevatel teemadel - bussiliiklusest ja lumelükkamise korraldusest kuni linnapildi arenguteni. Räägiti üle kuidas uus prügiveoteenus muudab igapäeva elu ning kelle poole pöörduda prügisorteerimisega seotud küsimustes. Tunnustatud said ka tublid kohaliku elu edendajad  Maia ja Meelis, keda kiideti külalislahkuse ja abivalmiduse eest! Samuti toodi esile eakate päeva korraldustiimi, suurepärase korralduse ja südamliku lähenemise eest.


Kuna kohtumistest võeti aktiivselt osa on plaanis kohtumistega jätkata regulaarselt ka edaspidi. Järgmised kohtumised toimuvad juba uuel aastal ja teavitame taas ette Elva valla lehes ning teistes infokanalites.

 

Beebid ja nende pered pidasid pidu

14. novembril toimus Elva Kultuurikeskuses selle aasta aprillist septembrini sündinud beebide lusikapidu.

Kuue kuu jooksul oli sündinud 55 last, neist 27 tüdrukut ja 28 poissi. Peol esinesid Aurora ja Karin Elva Huviala- ja Koolituskeskuse laulustuudiost, laululapsi juhendas Raina Luht.

Vallavalitsuse nimel kõneles abivallavanem Heiki Hansen ning lapsi kutsus lugema Elva Linnaraamatukogu direktor Imbi Härson.

Pisikesed ilmakodanikud said kingituseks valla lusika ning raamatu „Pisike puu". Peresid kostitati tordi ja kohviga.

Kogu ürituse galerii on leitav Elva valla kodulehelt ->SIIT. Piltide autor on Veronika Nikolajeva.

Pered, kes ei saanud peol osaleda, saavad meened kätte vallavalitsuse infoletist tööpäeviti kell 8–16.30 (aadressil Elva, Kesk 32, lisainfo telefonil 730 9880).

Vallavalitsus soovib peredele ilusat koos kasvamist!

 

Tähistasime kuld- ja teemantpulmi

Reedel, 17. novembril toimus Puhja Seltsimajas kuld- ja teemantpulmaliste vastuvõtt. Pakuti torti ja iga paar sai kingituseks purgi mett ning kultuurikinkekaardid. Paaridele esines Puhja meesansambel.

Sel aastal pidas teemantpulmi 12 ja kuldpulmi 31 väärikat paari.

Pildid pidulistest leiab Elva kodulehe pildigaleriist -> SIIT.

 
16. Novembril osales arendusspetsialist Sirli Pippar Maal elamise päeva tulevikuseminaril Järvamaal

Kohtumisel osalesid Maal elamise päeva juhtrühma liikmed, partnerid Maaeluvõrgustikust ja Leader Liidust ning kohalike omavalitsuste esindajad. Päeva esimeses pooles võeti kokku 2023. aasta Maal elamise päev, analüüsiti, mis läks hästi ja mida saaks teha paremini, millised olid päevast kaasa võetud õppetunnid. Seminari teises pooles arutati Aare Raevu juhtimisel uue aasta kontseptsiooni üle, Maal elamise päeva mõtte ja vajalikkuse üle, kaardistati persoonad ning nende motivatsioon ja soovid, mida Maal elamise päev neile anda võiks. Otsustati, et Maal elamise päev 2024 toimub tõenäoliselt septembri kolmandal nädalavahetusel.  
 
  HARIDUS JA NOORSOOTÖÖ  
 
Toimusid haridusvõrgu tuleviku kujundamise arutelud 
 

Esimene arutelu toimus 7. novembril Rannu Rahvamajas, kus kaardistati ühiselt piirkonna haridusvõrgu tugevused ja murekohad ning diskuteeriti kooli ja lasteaia ühendjuhtimise poolt- ja vastuargumentide üle.

9. novembril koguneti Palupera Põhikoolis ning 13. novembril Valguta Lasteaed-Algkoolis. Kogukonnaga arutleti võimalikke tulevikustsenaariume, mida 2020. aastal koostatud Elva valla haridusvõrgu analüüs käsitles. Arutleti asutuste sulgemist, kooliastmete vähendamist ning ühendjuhtimist lähedal asuvate haridusasutustega.

Täpsemalt saab lugeda arutelude kohta meie kodulehel -> SIIN.
 

Teisipäeval, 14. novembril toimus Elva valla noorsootöötajate, lastekaitsespetsialistide ning haridusasutuste tugispetsialistide koostöökohtumine 

Rannu Rahvamajas toimunud kohtumist vedasid eest Elva valla noorsootööspetsialist Sirle Lüüs ja haridusspetsialist Auli Mäesalu. Kohtumisel arutleti viies laudkonnas päevakajaliste teemade üle. Arutluse all olid nii tööalased koostöökohad, noortele toe pakkumise süsteem ja süsteemsus, noorteinfo jagamine, oma ‘’tassi’’ täitmine kui ka edasiõppimise võimalused peale üldhariduskooli. 

Kohtumisel toodi välja, et koostöö omavahel on väga oluline ning eriti just piirkonnapõhiselt. Läbivalt toodi välja, et väga suur roll on omavahelisel suhtlemisel ja rollide selgus erinevate osapoolte vahel.  

 

Kolmapäeval, 15. novembril toimus Tartumaa Hariduse Koostöökogu (TAHK) kohtumine 

Tartumaa Omavalitsuste Liidu majas toimunud regulaarsel TAHKi kohtumisel esindas Elva valda videosillas valla haridusspetsialist Auli Mäesalu. 

Kohtumise põhifookus oli projektil "Tartumaa heaoluprogrammi (HOP) rakendusmudeli loomine ja piloteerimine". Tartumaa omavalitsused andsid ülevaate, kuidas projekti piloteerimine edeneb ning vahetasid kogemusi. Samuti andis kohtumisel lühidalt päevakajalist infot edasi Tartumaa Omavalitsuste Liidu haridusnõunik Kairi Vasemägi. 

 

Reedel, 17. novembril toimus projekti "Tartumaa heaoluprogrammi (HOP) rakendusmudeli loomine ja piloteerimine" Elva valla kohaliku võrgustiku kohtumine 

Elva Perekeskuses toimunud regulaarsel võrgustikukohtumisel toimetati edasi mudeli loomisega ning arutati piloteerimise hetkeseisu. 

Projekti eesmärgiks on laste ja perede heaolu suurendamine ning elukvaliteedi parandamine keskendudes laste hariduslike erivajaduste ja toevajaduse varajase märkamise ning laste toetamise tõhustamisele. Projekt ühendab haridus-, sotsiaal- ja tervishoiuvaldkonda ning võimestab omavalitsuste ülest koostööd abivajadusega laste märkamisel ja toe pakkumisel ning infovahetamisel. 

 
  VALLAMAJANDUS 
 
Elva valla jõulukuusk on leitud!

Sel aastal tuleb meie jõulupuu Tootsi Talust. Aitäh Terell Pihlakile puu kinkimise eest!

Kuusk jõuab reedel, 24.11 umbes kell 11 Elva keskväljakule. Nulg on ca 14 m kõrge.
 

Neljapäeval 16.11.2023 toimus Elva Kultuurikeskuses infoõhtu "Mida teha jäätmetega?"

Infopäeval rääkisid uuest 5 aastasest jäätmeveo perioodist AS Eesti Keskkonnateenused esindaja Kadri Luude, Elva vallamajandusosakonna juhataja Hegri Narusk ning keskkonnaspetsialist Margit Berg-Jürgens 

Salvestust infoõhtust leiab Elva Valla YouTube kanalilt või alljärgneval aadressil: https://www.youtube.com/watch?v=2OT2kUthrTg


Siin mõned korduma kippuvad küsimused. 

Miks on korraldatud jäätmevedu vaja? 

Jäätmeseaduse järgi on kohaliku omavalitsuse ülesanne korraldada oma haldusterritooriumil jäätmevedu. Korraldatud jäätmevedu on vaja seetõttu, et iga kinnistu oleks liitunud jäätmeveoga ning kohalikul omavalitusel säiliks ülevaade antud kohustuse täitmise üle. Tänu korraldatud jäätmeveole väheneb linnakeskkonna prügistamine ning on võimalus rohkem materjale ringlusesse suunata. 

 Mis muutub seoses uue korraldatud jäätmeveo perioodiga? 

 Korterühistutel ja ettevõtetel muutuvad kohustuslikuks järgmiste jäätmeliikide üleandmine: 

• segaolmejäätmed, 

• segapakendid, 

• köögi- ja sööklajäätmed (biojäätmed), 

• paber ja papp. 

Eramajapidamistel muutub kohustuslikuks järgmiste jäätmeliikide üleandmine: 

• segaolmejäätmed, 

• pakendijäätmed, 

• köögi- ja sööklajäätmed (lubatud ka kompostimine). 

  

Kust saab infot jäätmete äraveo sageduse kohta? 

Info veotingimuste kohta saadeb vedaja (AS Eesti Keskkonnateenused) kõikidele Elva valla elanikele koos lepingutega vähemalt kuu enne uue perioodi algust. 

  

Kuidas ma saan kontakti Eesti Keskkonnateenused AS-ga? 

Vedaja poole on võimalik pöörduda telefonil 738 6700 või meilil tartu@keskkonnateenused.ee. 

  

Mida ma panen segaolmejäätmete konteinerisse, kui pakendeid tuleb edaspidi eraldi sorteerida? 

Segaolmejäätmed on liigiti kogumisest üle jäänud olmejäätmed või nende sortimisjääk. Segaolmejäätmed on näiteks määrdunud pakend ja katkised (korduskasutuseks kõlbmatud) riided, jalanõud, pehmed laste mänguasjad, toidujäätmetena tekkivad suured kondid, toidulisandid ja vitamiinid, kosmeetika, mähkmed, kassiliiv, CD-plaadid, tühjad/katkised pastapliiatsid, kirjaklambrid, hõõgniidiga lambipirnid, jahtunud tuhk, suitsukonid, kasutatud pabernõud, peegli- ja klaasikillud, katkised nõud (kastrulid, pannid, taldrikud jne), jms. 

NB! Olmejäätmete hulka ei sobi ehitusjäätmed, ohtlikud jäätmed ega elektroonika.     

  

Kas pakendikott tuleb ise soetada või saab selle vedajalt? 

Pakendikoti saadab igale kinnistule vedaja (info edastatakse klientidele hiljemalt novembri alguses). Peale pakendikoti tühjendust paneb vedaja kinnistule uue koti. Kott pannakse kas postkasti või segaolmejäätmete konteineri kaane vahele. 

  

Kas enne pakendijäätmete äraviskamist tuleb pakend ära pesta? 

Pakend tuleks loputada selliselt, et see ei määriks teisi pakendeid. Otseselt pesema pakendit ei pea. Näiteks mahla- või piimapaki puhul piisab ka lihtsalt pakendi sisu tühjendamisest.  

  

Mida teha pakendiga, mis on määrdunud ning mida ei ole võimalik pesta? 

Selline pakend tuleks panna segaolmejäätmetesse, et mitte rikkuda teisi taaskasutusse suunatavaid pakendijäätmeid.  

 

Kui mina sorteerin korterühistus jäätmeid, aga naaber ei sorteeri, kas siis saab kogu ühistu karistada ja peab selle prügi eest rohkem maksma? 

Ühistute puhul on tegemist ühisvastutusega, majaühistu vastutab selle eest, et tema konteinerites oleks sobivad jäätmed. Juhul kui jäätmevedaja märkab, et konteineris on sinna mittesobivad jäätmed, siis mahutit ei tühjendata ning ühistule esitatakse tühisõiduarve. Jäätmemahuti tühjendatakse alles siis, kui konteineri sisu viiakse vastavusse lubatuga. 

  

Kas biojäätme konteineris peab olema vooderduskott? 

Vooderduskoti kasutamine ei ole kohustuslik. Juhul, kui ei kasutata vooderduskotti on vajalik konteinerit peale tühjendust seest veega puhastada. Vooderduskoti vahetust on võimalik tellida ka vedaja käest. 

  

Kas konteinerisse võib biojäätmeid panna biolaguneva kilekotiga? 

Koduses kompostris võib seda kasutada, aga üleantavas konteineris eelistada tavalist kilekotti, mis ei lagune jäätmeid üle andes tükkideks ja tehases on võimalik see tehnoloogiliselt eraldada. 

  

Mida ma võin biojäätmete konteinerisse panna? 

Biojäätmete kogumismahutisse võib panna tahkeid biolagunevaid köögi- ja sööklajäätmeid. Biolagunevad jäätmed on pagaritooted, kohvi- ja teepaks, toidujäätmed, näiteks liha- ja kalajäätmed, köögi- ja puuviljad (sh koorismisjäägid), leib, sai, poolfabrikaadid, juust, või ja margariin ning muud tahked toidujäätmed, näiteks majapidamispaber, pabersalvrätid, paberfiltrid, toataimed ja lõikelilled. Biojäätmed tuleb paigutada kogumismahutisse lahtiselt, või paberkotis.  

  

Kust ma saan endale soetada biojäätmete kogumiseks konteineri? 

Konteinerit on kõigil võimalik endale soetada suurematest ehituspoodidest või pöördudes AS Eesti Keskkonnateenuste poole telefonil 738 6700 või tartu@keskkonnateenused.ee. 

  

Kas biojäätmeid on lubatud kompostida? 

Jah, eramajades on lubatud köögi- ja sööklajäätmeid nõuetele vastavas kompostris kompostida. Kortermajadel ja ettevõtetel on kohustus köögi- ja sööklajäätmed üle anda korraldatud jäätmeveo korras jäätmevedajale.   

  

Kas ise ehitatud komposter sobib? 

Jah, sobib, kuid see peab vastama järgmistele nõuetele: 

• komposter peab olema kinnine ja kahjurite eest kaitstud (on takistatud lindude ja näriliste ligipääs kompostile); 

• komposter ei tohi põhjustada haisu ja kahjurite levikut; 

• komposter peab paiknema oma kinnistul vähemalt 4 meetri kaugusel naaberkinnistul asuvast elamust. 

  

Kas ma pean kohapeal kompostimisest esitama avalduse Elva valda? 

Ei pea. Oluline on teada, et eramajade omanikud, kes ei anna toidujäätmeid mahutiga jäätmevedajale üle, loetakse automaatselt toidujäätmete kohtkompostijateks. Seega kui elanik soovib kasutada jäämete üleandmise teenust, peab ta vastava teenuse jäätmevedajalt tellima. Kui elanik soovib korraga nii kompostida (nt ainult suvel) kui kogumismahutiga koguda ja jäätmeid jäätmevedajale üle anda, siis see on ka võimalik.    

 
  VARIA  
 
9.novembril külastasid Elva valda Lääne-Harjumaa valla esindus

Ennetustööspetsialisti Karmen Paaveli juhendamisel külastati ühiselt Elva Spordihoonet, kus spordjuht Marek Pihlak tutvustas maja ja andis ülevaate oma valdkonnast. Sealt liiguti ühiselt Arbi järve äärt pidi Elva Perepesasse, mille juht Teele Kravtšenko tutvustas Perepesa esimese aasta tegevusi, arenguid ning tulevikuplaane. Perepesast viis tee Elav Elva keskusesse, kus alustuseks rääkis turismi- ja turundusjuht Eliise-Berta Tarto keskuse tegemistest, Elva brändimisest ning Elvari sünniloost. Seejärel ühinesid ühise laua taha ka valle erinevad ametnikud, et jagada Lääne-Harju vallaga oma valdkonna rõõme ja muresid ning uurida ka elu kohta Loode-Eestis. Lääne-Harju valla külaskäigu lõppes Elva raamatukogus, kus SA Elva Teenused juhataja tutvustas haridusasutuste toitlustamist meie vallas.  
 
Mis Elva vallas toimub? 

Infot kultuuri- ja spordisündmuste ning muu põneva kohta, mis Elva vallas toimub saad mugavalt jälgides Elav Elva Facebooki lehte →
 
 
 
 
Tartu koos Lõuna-Eestiga on
Euroopa kultuuripealinn aastal 2024! 


↗ Ole kursis, mida Tartu 2024 raames Tartus ja Lõuna-Eestis tehakse. Telli Tartu 2024 uudiskiri oma e-postkasti 

↗ Hoia silma peal ka Elva valla Tartu 2024 blogil 

 

Elva Vallavalitsuse kuukiri: oktoober 2023

Ole kursis, mis toimub Elva vallas ja vallavalitsuses!

Siit leiad sissevaate vallavalitsuse oktoobrikuu tegemistesse.

Head lugemist! 

  JUHTIMINE  


Vallavalitsuse ja vallavolikogu istungite kokkuvõtted
 • Vallavalitsuse iganädalaste istungite kokkuvõtteid saab lugeda siit 
 • Vallavolikogu igakuiste istungite kokkuvõtteid saab lugeda siit 
 

 

Elva linna lasteaedasid hakkab juhtima Riin Raie

Alates 1. jaanuarist 2024 liidetakse Elva linnas kaks lasteaeda, Õnneseen ja Murumuna. Uue asutuse tegevus toimub neljas asukohas ühise juhi käe all.

Elva linna lasteaedade ühendjuhtimise lahenduse arutamine ja väljatöötamise protsess on koostöös huvigruppidega toimunud alates jaanuarist. Ühendjuhtimine loob palju uut väärtust ning seetõttu usume, et selle protsessiga saaksime tõsta tänaste lasteaedade toimekindlust, dünaamikat kui teenuskvaliteeti. Seejuures on meie jaoks oluline, et säiliksid sealsed teenused ja inimesed. 

Uut ametit alustades on Riinu siht tekitada väärtusruum, mis omakorda peab võimaldama nii arendustegevusi kui ka juba väljakujunenud teenuste kvaliteetset osutamist. Plaanis on kõikides protsessides kaasata mitut osapoolt ning kombineerida selgeid arenguootusi rakendades erinevate osapoolte teadmisi-kogemusi, et saavutada parim tulemus.

Natukene taustainfot ka meie uuest lasteaedade juhist:

Riin on sündinud ja kasvanud Elvas ning tema silmis on Elva tänaseni üks ilusamaid väikelinnu Eestis. Pikaajaline töötamine nii era- kui ka avalikus sektoris on andnud talle teadmised ja kogemused, mis on vajalikud lasteaedade juhtimiseks. Pärast 11 aastat Audenteses teenindusjuhina töötamist on ta tegevjuhina andnud oma panuse Viimsi laste- ja vabaajakeskuse käivitamisel ja arendamisel ning panustanud Töötukassa tööandjate tiimis olles silmitsi COVID-kriisi tööelu muutustega. 

Uues ametis näeb uus juht võimalust anda oma ühiskondlik panus laste- ja alushariduse kvaliteedi tõstmisele ning panus selle heaks töötavate inimeste heaolusse. Riin Raie: "Oluline on tekitada väärtusruum, mis ühelt poolt peab võimaldama nii riskantseid arendustegevusi, kui juba väljakujunenud teenuste kvaliteetset osutamist. Varasemast töökogemusest võtan kindlasti kaasa põhimõtte, et avatud ja arengule suunatud meeskonnas on oluline väärtustada mitte ainult tulemusi, vaid ka pingutust ning üksteisest hoolimist".
Lisaks usub Riin, et Elva lasteaedades töötab missiooniga, avatud ja muutuste võimalikkusesse uskuv äge meeskond.

 
  SOTSIAAL JA TERVIS  
Toimus rahvusvahelise vaimse tervise päevale pühendatud loeng “Edu Hind”

Elva Kultuurikeskuses toimunud loengul rääkis töö- ja organisatsioonipsühholoog ning kriisinõustaja Ave-Gail Kaskla-Kuprys sellest, mis on vaimne heaolu, kuidas märgata kogunevat stressi või läbipõlemisohtu ning mis nende tekkimist soodustab. Olukorra parandamiseks jagas Ave-Gail erinevaid nippe, millega ajaplaneerimisel, enesekehtestamisel või stressi maandamisel arvestada. Läbi said võetud ka oma vaimsest tervisest rääkimise ning teistele toe pakkumise teemad. 

Enda vaimse tervise hindamiseks on loodud mitmeid teste, mida on lihtne veebis täita. Näiteks peaasi.ee lehel pakutakse emotsionaalse enesetunde, depressiooni, tööstressi teste. Pekonsult.ee pakuvad isiklikuks näiteks kasutamiseks tööstressi ning töö- ja pereelu konflikti teste. Veel on võimalus Elva valla inimestel kasutada ka psühholoogilise nõustamise teenust, kirjutades soovist info@agprojekt.ee

Lisaks osalesid Gerda Kiipli-Hiir, Rutt Hanni, Anne-Mai Johanson ja Hille Deede Eesti Sotsiaaltöö Assotsiatsiooni konverentsil “Sotsiaal(t)öö - kuhu ja kellega liigub?” Tartus V-Spa konverentsikeskuses. 

Kahe päeva jooksul toimusid erinevad ettekanded ja töötoad, mis keskendusid sel aastal eri valdkondade koostööle ja sotsiaaltöötaja rollile nii oma professiooni sees kui erinevates võrgustikes. Oma kogemusi sotsiaalvaldkonnaga jagasid ka erivajadusega inimesed ning nende esindajad. Koostöö võimalikkusest meediaga rääkis Õhtulehe ajakirjanik Kadri Kuulpak,  kes selgitas ajakirjanduse võimalusi ja mõtteid tundlike ning sageli isikuandmeid puudutavate lugude kajastamisest.  

 
  ARENG JA PLANEERING  
9. oktoobril, osales Jaanika Saar Tallinnas LIFE projekti EC4RURAL avaseminaril. 
 
Projekti EC4RURAL (Energy Communities For Rural Areas - Energiaühistud maapiirkondades) eesmärk on aidata süvendada ja muuta suhteid kohalike ja piirkondlike omavalitsuste ning maakogukondade vahel, et aidata kaasa puhtale energiale üleminekule Euroopas, tagades samal ajal maapiirkondade ja kohalike sidusrühmade aktiivse osalemise ning tagades, et neid ei jäetaks maha. Projektiga tagatakse, et maakogukonnad oleksid osa puhtale energiale ülemineku protsessidest, mida juhivad elektrit tootvad kogukonnad, ja saavad neist kasu. EC4RURAL soodustab energiakogukondade loomist omavalitsustes, mis on Euroopas vaatamata oma rikkalikele looduslikele ressurssidele maapiirkonnana ebasoodsas olukorras. Üldised väljakutsed, nagu rahvastiku vähenemine, piiratud juurdepääs põhiteenustele ja tööhõivele, toovad sageli kaasa maaelanike energiavaesuse, mis on tingitud praegustest kõrgetest energiahindadest.  
Projekti rahastatakse LIFE programmi alla kuuluvast puhtale energiale ülemineku taotlusvoorust (Clean Energy Transition, CET). Projekt algas 1. septembril 2023 ning kestab 4 aastat. 
Eesti osalemist projektis koordineerib Eesti Linnade ja Valdade liit. Eesti omavalitsustest on kaasatud Alutaguse, Elva, Hiiumaa, Järva, Lääne-Harju, Põltsamaa, Rõuge, Saku, Tori, Türi, Viimsi and Viru-Nigula vallad. Hispaania poolelt osaleb projektis 22 omavalitsust. Kahe riigi peale kokku osaleb projektis seega 34 maaomavalitsust. 
 

Selgitati välja kaasava eelarve projektid aastaks 2024!

Elva valla kaasava eelarve hääletamine toimus 9.-15. oktoobrini ning kokku laekus 1658 häält.
 
Kõige rohkem hääli kogus idee Rõngu Keskkooli ja staadioni ümbrus kaasaegseks ja turvalisemaks vabaaja veetmise kohaks. Teiseks hääletajate lemmikideeks oli Rannu Kooli madalseiklusrada. 3.-4. kohta jäid jagama Rämsi küla madalseikluspark ning Välijõusaali uuendamine Elva staadioni spordipargis. 

Kuna Kaasava eelarve menetlemise kord ei sätesta võrdsete hääletamistulemuste korral käitumist, otsustati korraldada ideede autorite vahel liisuheitmine. 26. oktoobril kogunesid ideede autorid Enn Tobre (Rämsi küla madalseikluspark) ning Marek Pihlak (Välijõusaali uuendamine Elva staadioni spordipargis) Elva Vallavalitsusse, et liisuheitmise komisjoni ees 3. koht välja selgitada. Seekord naeratas õnn Rämsi küla madalseikluspargile!
 

Vastavalt Kaasava eelarve menetlemise korrale lähevad 2024. aastal teostamisele järgmised kaasava eelarve võiduideed:  Rõngu Keskkooli ja staadioni ümbrus kaasaegseks ja turvalisemaks vaba aja veetmise kohaks, Rannu Kooli madalseiklusrada ja Rämsi küla madalseikluspark. Võiduideed kinnitab Elva vallavolikogu koos 2024. aasta eelarvega.

Kogu info kaasava eelarve kohta on leitav siit →
 

9. oktoobril, toimus Rõngu Kogukonnakeskuse ametlik avamine.

Ametlikule avamisele olid kutsutud inimesed, kes olid seotud hoone projekteerimise, ehituse või haldamisega ning valla poolt anti üle tänusõnad ja sooviti head kasutamist. Elanikele on uus hoone avatud juba paar nädalat, kuid kutsume ka kõiki, kes veel pole jõudnud uudistama uut kogukonnakeskust. Kogukonnakeskuses on raamatukogu, sotsiaaltöötaja kui ka lastekaitsetöötaja. Lisaks on seal olemas ka eraldi ooteruum, kus bussi oodata, et ei peaks olema vihma või tuule käes. Rõngu Kogukonnakeskuse aadress on Tartu mnt 2a, Rõngu.

Teenuskeskus on avatud:

E, T, K 8-16

N 8-18

R 8-14

Raamatukogu on avatud:

E, T, K 9-17

N, R 11-17

 
Kolmapäeval, 11. Oktoobril toimus üldplaneeringu avalik arutelu. 
 
Tutvustati üldplaneeringu täiendava kaasamise jooksul laekunud arvamusi ja vallavalitsuse seisukohti. Peamiselt keskenduti Transpordiameti tingimusele tänava kaitsevööndi laiendamiseks Rõngu, Rannu ja Puhja alevikes. Amet soovib alevike piires laiendada tänava kaitsevööndit kümnelt meetrilt kolmekümnele meetrile tee servast. Täiendava kaasamise  jooksul avaldas 7 maaomanikku arvamust, et tänava kaitsevööndi laiendamine rikub nende õigusi ja nad ei soovi seda. Vallavalitsus nõustus isikute arvamusega, et Rõngu, Rannu ja Puhja alevikke läbivate riigiteede kaitsevööndi laiendamine ei ole Transpordiameti poolt piisavalt põhjendatud. Arutelul kompromissi ei saavutatud ning Transpordiameti esindaja jäi seisukohale, et kaitsevööndi laiendamine on vajalik. Kui planeeringuvaidluses vallavalitsuse ja ameti vahel kompromissi ei saavutata, edastatakse üldplaneering Regionaal- ja Põllumajandusministeeriumile osapoolte vahelise vaidluse ärakuulamiseks ja võimaliku lahenduse leidmiseks. 
 
 

17.-18. oktoobril toiminus Elva Kultuurikeskuses rahvusvahelise Horizon projekti Drop kohtumine

Projekti eesmärk on tervikliku renoveerimismetoodika väljatöötamine, millest lähtuvalt kujundatakse linnalised asumid ümber kaasavateks nutikateks linnaosadeks. Projekt toetab uuendusi, mis parandavad linnaruumi, selle ligipääsetavust ja elukvaliteeti kõigi elanike jaoks ning tagavad linnaosade arengu terviklikkuse füüsilises, sotsiaalses ja digitaalses valdkonnas. Projekt toetab ka kultuuri- ja loomemajanduse kasvupotentsiaali kasutamist ning sotsiaalse naabruskonna uuendamise protsesse, tugevdades sellega piirkonna elanike ühtekuuluvust. 

Kohtumisel tutvustati projekti partnerlinnade Ermua (Hispaania) ja Matera (Itaalia) töögruppidele Elva linnas asuvat projektiala  - Nooruse kortermajade piirkonda. Vallaarhitekt Jaanika Saar ning Hollandis linnaplaneerimist õppiv ja Elva Vallavalitsuses praktikal olev Kärt Kuusik tutvustasid Nooruse piirkonna andmeid, mida on võimalik leida andmekogudest ning samuti ka rahvaküsitluse, tulemusi. Oma ülevaate projekti seisukorrast andsid ka juhtlinna Ermua töögrupp ning Matera töögrupp. 

 
24. oktoobril avati Elva siseturvalisuse ühishoone

Uues hoones  hakkavad tööle Elva päästekomando ning Tartu Politseijaoskonna Elva piirkonna töötajad. Tervitussõnu ja õnnitlusi jagasid siseministeeriumi kantsler Tarmo Miilits, päästeameti peadirektor Margo Klaos, Lõuna prefektuuri prefekt Vallo Koppel, riigikogu majanduskomisjoni esimees Priit Lomp, Elva vallavanem Priit Värv ja paljud teised. Avakõnes tõi Elva komandopealik Kaido Õunapuu naljatades välja, et Elva tuletõrjujatel on tõelisest tuletõrjujaks olemisest alati jäänud veidi puudu, kuid nüüd saab see puuduv osa täidetud, kuna esimest korda on Elva piirkonnas tuletõrjujatel olemas postiliftid.  

 
Uut siseturvalisuse ühishoonet on kõigil inimestel võimalus vaatama minna 4.novembril kella 10.-14.-ni, mil toimub hoone lahtiste uste päev. 
 
  KOOSTÖÖ JA KOGUKOND  
Tartumaa kultuurinädala raames loeti luulet  Rõngu hooldekodus

16.-22. oktoobril toimus teist korda Tartumaa Kultuurinädal, mille raames toimus 19. oktoobril ületartumaaline lemmikluuletuste lugemine. Kui muidu loeti luuletusi peamisel ekraani ees, et need siis sotsiaalmeediasse üles laadida, siis meie otsustasime Rõngu hooldekodusse koha peale minna. Nii lugesid oma luuletusi sotsiaalspetsialist Sirje Erm, kultuurispetsialist Helen Köhler, lastekaitsespetsialist Jessica Kaur, kommunikatsioonijuht Helene Liisi Keis ja ennetustööspetsialist Karmen Paavel. Lisaks lugesid oma lemmikluuletusi ka kohalikud elanikud ja töötajad. Üks tundmatuks jääda soovinud autor esitas ka spetsiaaliselt selleks sündmuseks kirjutatud luuletuse, mis kõlas järgnevalt: 

Rõngus pargis on kaks maja,
vanuritel on neid vaja.
Tule Sa Puhjast või Kavastust
keegi ei näita siin Sulle ust.
Kes ei tule toime ise,
abiks naised imelised
Juhtideks meil Anneliid loovad elu kauniks siin.
Vanurid kõik imelised
jah, kõik lihtsad inimesed.
Seal kus lootus-armastus
aegki seisma jäänud on.
Eakaid kellel aastaid sada-
siin on tulnud tähistada.
Nende koduks saand need majad
tunneme, et meidki vaja.
Väärikas on vanus see,
mis meid kõiki ootab ees.
Tänud Sulle Elva vald
-hea Su kaitsva tiiva all.
 

Tartumaa eakate heaolupäev Elva Spordihoones   

24.oktooberil toimus Elva Spordihoones Tartumaa Omavalitsuste Liidu algatusel toimuv kümnes Tartumaa eakate heaolupäev. Päeva jooksul toimusid mitmed ettekanded, esinemised, kõned ja messiala. Viimasel olid väljas nii Naiskodukaitse, Politsei- ja Piirivalveameti, Päästeameti, Ohvriabi, Transpordiameti kui ka ITAKi, Estkeeri ja Elav Elva esindajad. Nii oli võimalus tutvuda valikutega, kuidas oma elu turvalisemaks või kriisikindlamaks muuta, teada saada erinevatest abistavatest teenustest ning osta kaasa lihtsamaid abivahendeid või meeneid. Nooruslikku energiat tõid päeva Konguta noorterühma "Konts ja varvas" tanstijad. Heade sõnadega andsid päevale hoogu riigikogu liige ja majanduskomisjoni esimees Priit Lomp, Elva vallavanem Priit Värv ning Tartumaa Omavalitsuste Liidu juhatuse esimees Jarno Laur. Kõige enam kirge ettekannetest pakkus Pärnu Naiste Tugikeskuse juhi Margo Orupõllu loeng intrigeerival teemal "Vägivallatu vanadus-võimalus või võimatus?". Oma sisemaailma aitas eakatel avastada joogapraktik Ülle Põldmaa. Kuna heaolu üheks osaks on ka toitumine, siis kosutava ning maitsva toidulaua katsid Elva Teenuse kokapere. Peale lõunat aitas kultuuripealinnade ja Tartu 2024 telgitaguste taha piiluda SA Tartu 2024 juhatuse liige Kuldar Leis. Päev lõppes Mafalda ja Loreida humoorika etteastega "Elust enesest". Täname kõiki osalejaid ja panustajaid! 

 
11.-12. Oktoobril osales ennetustööspetsialist Karmen Paavel Sisekaitseakadeemia rahvusvahelisel konverentsile „Teel turvalisse homsesse“

Kahe päeva jooksul lahati elanikkonnakaitsega seotud muresid ja võimalusi ning jagati erinevate valdkondade ja riikide praktikaid. Esinejaid oli nii Eestist, Belgiast, Soomest, Norrast kui ka Ukrainast. Konverentsi jooksul jäi korduvalt kõlama, et kriisid on tänapäeval üha laiema mõjuväljaga, ületades valdkondi ning piire. Seepärast peab ka koostöö olema valdkondade- ja piirideülene. Sisekaitseakadeemia rektor Kuno Tammearu tõi välja, et kui raha on vähe, siis on oluline keskenduda inimeste koolitamisele ja nende teadmiste täiendamisele ning võtta keeruliste küsimuste lahendamiseks appi partnerid, teiste tarkused/kogemused ning teadus. Eesti inimeste edu ongi olnud inimeste tarkus.  
 
Teisipäeval, 10. oktoobril kohtusid Karmen Paavel ja Jaanika Saar Päästeameti sireenivõrgustiku projekti meeskonnaga.
Ühiselt arutati sireenivõrgustiku tulevikuplaane, kus Elva Vallavalitsuse hoonest võiks tulevikus saada üks potentsiaalne hoone, kuhu need paigaldatakse. Esimese ringiga paigaldatakse sireenid Eesti 22 suuremasse asulasse, mille hulka Elva ei kuulu.  
 
Reedel, 13. oktoobril tutvustas ennetustööspetsialist Karmen Paavel kogukondliku kriisivalmiduse infotunnis osalejatele Elva valla ennetustööd.
Külaliikumise Kodukant, Päästeameti ja Siseministeeriumi ühises infotunnis tutvustati külakogukondadele üle Eesti võimalusi oma kriisikindluse kasvatamiseks. Selles raames andis ennetustööspetsialist ülevaate oma ametikoha kujunemisest ja peamistest suundadest. Pikemalt peatuti kohaliku omavalitsuse koostööst kogukondadega.  
 
  HARIDUS JA NOORSOOTÖÖ  

Toimus Elva valla noorsootöö kvaliteedi hindamine

Noorsootöö kvaliteedi hindamise eesmärk on anda ülevaade omavalitsuses noorsootööst, tagasisidestada noorsootööd selle tegijatele ning aidata seada sihte edaspidiseks. Elva vald viis kvaliteedi hindamist läbi teist korda, eelmine hindamine toimus 2020. aastal. Protsessi raames hindavad noorsootööd etteantud vormi järgi nii enese- kui ka välishindajad. Enesehindamise meeskond koosneb omavalitsuse valdkonna esindajatest ning välishindajad on valdkonna eksperdid väljastpoolt omavalitsust.

Hindamise tulemusena toodi Elva valla noorsootöö tugevustena välja pädevad ja särasilmsed noorsootöötajad, võimaluste mitmekesisus ja läbimõeldus ning strateegilistes dokumentides noorsootöö kajastamine. Peamised arenguvajadused on hetkel vanemate noorte (15+) kaasamine, ettevõtlikkuse arendamine, võrgustikutöö arendamine ning avatud noorsootöö arendamine, sest hetkel paistab rohkem silma huvitegevus ning haridusasutuste pakutavad võimalused. 

 
10.- 11. oktoobril osalesid Berit Ojaniit ja Anneli Lepik Tartumaa heaoluprogrammi õppereisil Soomes. 
 

Õppereisi  eesmärgiks oli tutvuda laste  ja perede toetamise võimaluste ning tugiteenustega heaolupiirkondade sotsiaal- ja tervisekeskuse mudeli ning töökorraldusega Soomes. Õppekäigu raames külastati muuhulgas ka Eesti Vabariigi saatkonda, Latokartano põhikooli, Valteri õppe- ja kompetentsikeskust, Espoo perekeskust. Latokartano põhikool on Helsingi Viikkis asuv kool. Koolis õpib 1.-9. klassis ligikaudu 800 õpilast. Neist üle poolesaja on kakskeelses soome-eesti õppes õppivad eesti keelt emakeelena kõnelevad lapsed.  
 

Elva vald tunnustas silmapaistvaid õpetajaid ja haridusvaldkonna taustajõude

Neljapäeval, 5. oktoobril toimus Aakre rahvamajas Elva valla haridusvaldkonna tunnustusüritus, kus anti üle aunimetused üheksas kategoorias. Kokku laekus üheksa kategooria peale 44 kandidaati. Laureaadid otsustas Elva Vallavalitsuse poolt moodustatud komisjon. Pildigaleriid üritusest näeb SIIT->

Elva vald soovib veelkord palju õnne kõikidele nominentidele ja laureaatidele!

Kõikide auhinnatutega saab täpsemalt lugeda ->
siit.

 

Haridusvaldkonna kohtumised oktoobris:

Teisipäeval, 17. oktoobril toimus Elva valla koolijuhtide infokoosolek 

Elva valla abivallavanem Heiki Hansen ja haridusspetsialist Auli Mäesalu osalesid regulaarsel kohtumisel koolijuhtidega TERA Peedu Koolis. 

Kohtumisel tutvuti TERA Peedu Kooliga, arutleti võõrkeelte õppimise ja õpetamise teemadel ning tagasisidestati haridusasutusi tabanud ähvarduskirjade lainet. Lisaks jagas haridus- ja kultuuriosakond päevakajalist infot ning küsis tagasisidet haridustöötajate tänusündmusele. 

Uus kohtumine toimub jaanuaris 2024 ning päevakorda võetakse formaal- ja mitteformaalõppe lõimimine. 
 

Reedel, 20. oktoobril toimus Tartumaa Hariduse Koostöökogu (TAHK) kohtumine 

Tartumaa Omavalitsuste Liidu majas toimunud regulaarsel TAHKi kohtumisel esindasid Elva valda haridus- ja kultuuriosakonna juhataja Berit Ojaniit ja haridusspetsialist Auli Mäesalu. 

Kohtumisel vedas haridusnõunik Kairi Vasemägi eest mitmeid põnevaid aruteluteemasid (nt HEV koolide tulevik, Kammeri Kool, sügava puudega laste tulevikuootused). Samuti said eri omavalitsuste haridusametnikud vahetada omavahel kogemusi ning põrgatada päevakajalisi teemasid.  
 

Esmaspäeval, 21. oktoobril toimus Elva valla alushariduse juhtide infokoosolek 

Elva valla abivallavanem Heiki Hansen, haridus- ja kultuuriosakonna juhataja Berit Ojaniit ja haridusspetsialist Auli Mäesalu osalesid regulaarsel kohtumisel alushariduse juhtidega Puhja Seltsimajas. 

Kohtumisel tutvuti tulevase Elva linna lasteaedade juhiga ning Puhja Seltsimaja tutvustas oma maja tegemisi. Samuti jagas päevakajalist infot haridus- ja kultuuriosakond ning kuulati tagasisidet nii haridusasutusi tabanud ähvarduskirjade lainele kui ka haridustöötajate tänusündmusele. Uus kohtumine toimub juba 27. Novembril. 

 

26. oktoobril toimus Otepääl õppepäev   

Sotsiaal- ja terviseosakonna spetsialistid osalesid 26.10 Otepääl Forum Academicumi poolt korraldatud õppepäeval. Tegu on traditsioonilise iga-aastase õppepäevaga, mille eestvedajateks on Tartu Maakohtu kohtunikud. Sel korral keskenduti kohaliku omavalitsuse kohustustele kinnisesse lasteasutusse paigutamisel ja Ukrainast saabunud saatjata alaealistele esialgse õiguskaitse korras määratud eestkoste temaatikale. Ettekande tegi ka Tartu Ülikooli kliinikumi psühhiaatriakliiniku esindaja, kes rääkis tahtest olenematu ravi kohaldamise protsessist. Päeva lõpetuseks andsid AS Hoolekandeteenused esindajad ülevaate pakutavatest teenusest ning eestkostel elanike rahaliste tehingute tegemise piiridest.     

 
  KULTUUR JA SPORT  

Kultuuri valdkonna sündmused:

16.-22.10 toimus Tartumaa kultuurinädal.
Selle raames sai Puhja seltsimajas mängida seiklusmängu, mis tõi kokku mitmeid klassitäisi noori. 19.10 toimus kultuurinädala raames lemmikluuletuse lugemise päev, mil igaüks võis oma lemmikluuletust lugeda valitud kohas ja soovi korral selle ka sotsiaalmeediakanalitesse üles laadida.  

24.10 toimus 21. Sajandi raamatukogude programmi kohtumine.
Haridus- ja kultuuriosakond  ning raamatukogude juhtid kogunesid, et arutleda parimate koostöövõimaluste üle.  Arutleti raamatukogude oleviku ning tuleviku teemadel. 

 

 
  VARIA  
Uued inimesed Elva Vallavalitsuses

1.oktoobril alustas Elva Vallavalitsuses tööd sotsiaaltööspetsialist Hene-Kreete Hoop.
1.oktoobril alustas  Elva Vallavalitsuses tööd kommunikatsioonijuht Helene Liisi Keis.

 
 
Mis Elva vallas toimub? 

Infot kultuuri- ja spordisündmuste ning muu põneva kohta, mis Elva vallas toimub saad mugavalt jälgides Elav Elva Facebooki lehte →
 
 
 
Tartu koos Lõuna-Eestiga on
Euroopa kultuuripealinn aastal 2024! 


↗ Ole kursis, mida Tartu 2024 raames Tartus ja Lõuna-Eestis tehakse. Telli Tartu 2024 uudiskiri oma e-postkasti 

↗ Hoia silma peal ka Elva valla Tartu 2024 blogil 
Elva Vallavalitsus

elva@elva.ee
www.elva.ee

 

Elva Vallavalitsuse kuukiri: august ja september 2023

 

 
 

Ole kursis, mis toimub Elva vallas ja vallavalitsuses!

 

Siit leiad sissevaate vallavalitsuse augusti- ja septembrikuu tegemistesse.

Alates oktoobrikuust saab uudiskirja taas lugeda iganädalaselt.

Head lugemist! 

 

 

  JUHTIMINE  

 


Vallavalitsuse ja vallavolikogu istungite kokkuvõtted

 • Vallavalitsuse iganädalaste istungite kokkuvõtteid saab lugeda siit 
 • Vallavolikogu igakuiste istungite kokkuvõtteid saab lugeda siit 
 

9. augustil toimus Elva Kultuurikeskuses vallavolikogu ühiskomisjonide koosolek

Koosoleku fookuses oli Elva valla arengukava ja eelarvestrateegia esimene lugemine. Abivallavanem Kertu Vuks tutvustas dokumentide täiendatud versioone. Juhtivkomisjonid antud teemas olid rahanduskomisjon ning arengu- ja planeeringukomisjon, kes otsustasid suunata eelnõu volikogusse esimesele lugemisele.

Eelnõu oli esimesel lugemisel 21. augusti istungil ning seejärel suunati see ka avalikule väljapanekule. Veel on võimalus osaleda avalikul arutelul, mis toimub 11. oktoobril kell 18 Elva Kultuurikeskuses. Täpsem info siin →

 

13. septembril toimus vallavolikogu arengu- ja planeeringukomisjoni koosolek

Planeeringuspetsialist Maarika Uprus andis ülevaate vallas käimasolevatest planeeringutest. Pikemalt peatuti Urmi küla sidemasti detailplaneeringu teemal. Komisjoni sisend oli, et vallavalitsus võiks paluda huvitatud isikult täpsemat infot alternatiivsete asukohtade osas.

Abivallavanem Kertu Vuks tutvustas ka valla arengukava ja eelarvestrateegiat ning avaliku väljapaneku raames laekunud ettepanekuid. Komisjon otsustas suunata eelnõu teisele lugemisele volikogusse.

 

14. septembril toimus vallavolikogu sotsiaal- ja tervisekomisjoni ning haridus- ja noorsootöökomisjoni ühiskoosolek 

Koosolekul arutleti kiirabi võimaliku uue asukoha üle. Koostamise lõppjärgus olevas valla üldplaneeringus on arvestatud Tartu Kiirabi sooviga kiirabi baasi välja ehitamiseks. Sobiv krunt on välja valitud ning hinnatud sobivaks. Elva valla üldplaneering on planeeritud saata volikogusse kehtestamiseks jaanuaris 2024.  Pärast kehtestamist taotleb Tartu Kiirabi kinnistu riigilt sihtotstarbeliselt endale ning planeerib juba järgmise aasta eelarvesse projekteerimise.

Teise päevakorrapunktina arutleti Sotsiaalministeeriumi sotsiaalmajade meetme täpsustunud tingimuste ning võimalike asukohtade üle. Elva Vallavalitsus on välja valinud potentsiaalselt sobivad kohad Elva vallas, kuid oodatakse meetme täpsustavaid tingimusi, mis pole veel määrusega kinnitatud. 

Koosolekul arutleti üheskoos Elva Gümnaasiumi direktoriga sagenenud noorte vägivallajuhtumite ning meetmete üle nende ennetamiseks. Kuigi Eesti kontekstis ei ole Elva Gümnaasiumis juhtumeid üle keskmise rohkem, siis panustab siiski kool veel rohkem ennetustöösse, nagu näiteks süsteemselt KiVa põhimõtete rakendamine ja parema kontakti loomine lapsevanematega. Lisaks õpilastele juhiste jagamine, kelle poole täiendavalt pöörduda kui esimene inimene talle jagatud kiusamise infole ei reageeri, näiteks klassijuhataja. 

NEET-noorte projektijuht Kristi Liiv andis komisjonile ülevaate noortegarantii projekti tulemustest. Projekti oodatav eesmärk oli, et vähemalt 40le 16-29 aastasele mitteaktiivsele noorele on osutatud teenuseid, kellest vähemalt 30% on 6 kuu jooksul peale projektis osalemist sisenenud tööturule või jätkanud töötamist. Elva vallas on projekti sihtrühma kuuluvaid noori ca 150, neist vajas ja võttis tuge vastu ca 20% ehk 30 noort aastas. Kahe aasta jooksul sai projekti kaudu tugiteenuseid 42 Elva valla noort, kokku puutus juhtumikorraldaja kokku ca 70 noorega. 6 kuu jooksul pärast projektist väljumist asus tööle 17 noort 42st, õppima asus 7 noort. Kõige populaarsem oli tööpraktika võimalus. Oktoobrikuus esitab Tartumaa Omavalitsuste Liit uue maakonnaülese projekti taotluse neljaks aastaks - välja võetakse nõue „ei õpi“ ning teenuseid saab osutada alates 13. eluaastast, tööle võetakse noorte heaolu spetsialistid-juhtumikorraldajad, kellest üks on Elva-Nõo piirkonnas. Noortegarantii tugisüsteemi kohta saab täpsemalt lugeda siit →

Koosolekul tutvustati ka Elva valla noorsootöö enese- ja välishindamise tulemusi ehk noorsootöö tugevusi ja arendusvajadusi Elva vallas. Tulemusi tutvustatakse ka noorsootöötajatele ning asutuste juhtidele, peale seda koostatakse tegevuskava ning vaadatakse üle eesmärgid.

Arutleti veel ka Elva Gümnaasiumi koolikorralduse üle Konguta ja Rõngu koolides - see on sujunud väga hästi, lapsed on elevil. Konguta Koolis läbisid lapsed ka evakuatsiooniõppuse, mille üks mõte oli ka rohkem ühistegevusi läbi viia.

 

18. septembril toimus vallavolikogu rahanduskomisjoni koosolek 

Koosolekul arutleti valla arengukava ja eelarvestrateegia ning 2023. aasta II lisaeelarve kinnitamise ja 2023. aasta eelarve muutmise üle. Lisaks arutleti ka kinnistute võõrandamise eelnõu üle. Komisjon pooldas kõiki eelnõusid ning otsustas need suunata volikogusse. 

 


Kertu Vuks lahkus abivallavanema kohalt

Kertu vuks otsustas lahkuda Elva abivallavanema kohalt ning vastu võtta uue väljakutse Tartu Linnavalitsuse ruumiloome osakonna juhatajana.

Elva vallavolikogu Reformierakonna fraktsioon otsustas abivallavanema kohta mitte täita. Kertu Vuksi viimane tööpäev Elva abivallavanemana oli 25. september. 

Loe pikemalt siit 

 


Sihtasutuse Elva Kultuur ja Sport uus juhataja on Kaidi Pajumaa

Kaidi Pajumaa alustas tööd 5. septembrist ning tegemist on tähtajalise ametikohaga viieks aastaks.

Kaidi varasematest kogemustest ning mõtetest ametisse asumise eel saab pikemalt lugeda siit 

 

Elva Teenused reorganiseeritakse sihtasutusest vallavalitsuse hallatavaks asutuseks

Elva vallavolikogu poolt 2018. aastal loodud sihtasutus Elva Teenused peamiseks eesmärgiks on Elva valla haridusasutustes toitlustamise korraldamine ning hoonete ja rajatiste haldamine, majandamine ja korrashoid.

Sihtasutus on nüüd otsustatud reorganiseerida vallavalitsuse hallatavaks asutuseks, et parandada koostööd ja professionaalsust vallale kuuluva kinnisvara ning avaliku ruumi haldamisel, rakendada efektiivsemalt ning süsteemsemalt personali ning optimeerida personalikulusid ja juhtida paremini rahavoogusid.

Laiem eesmärk on tulevikus liita hallatava asutuse tegevustesse osaliselt ka praeguse osaühingu Elva Varahalduse teenused.

Loe pikemalt siit 

 

28. augustil toimus kohalike omavalitsuste finantsjuhtide koolituspäev Tartus

Tegemist on  12 õppepäevast koosneva koolitusprogrammiga kohalike omavalitsuste finantsvaldkonna eest vastutavatele ametnikele ja töötajatele. Elva Vallavalitsusest osaleb programmis finantsjuht Imbi Rõivassepp.

Koolituse eesmärk on suurendada finantsjuhtide õigusalaseid teadmisi ja oskusi, mis on vajalikud nende igapäevatöös; arendada teadmisi ja  analüüsioskusi majandusvaldkonnas; õpetada oskusi osakonna ja protsesside teaduslikust juhtimisest (planeeri-tee-kontrolli-täiusta mudel); treenida oskusi ennast väljendada selgelt ja veenvalt ning kasutada efektiivselt erinevaid esitlustehnikaid; omandada baasteadmisi infoturbes ja andmekaitses finantsvaldkonna vaates.  

 

 

  SOTSIAAL JA TERVIS  

 

Kohtusime Tartu Linnavalitsusega lastekaitsereformi teemal

Kohtumisel osalesid sotsiaal- ja terviseosakonna juhataja Gerda Kiipli-Hiir ning sotsiaalnõunik Anneli Lepik. Üheskoos arutati kahe omavalitsuse nägemusi lastekaitsesüsteemi olemusest ja võimalikest lahendustest. Lisaks jagati mõtteid lastekaitsevaldkonna reformimise osas.

Sotsiaalministeerium ootab kohalike omavalitsuste arvamust lastekaitseseaduse muutmise väljatöötamiskavatsusele, milles esitati erinevaid võimalusi lastekaitsevaldkonna reformimiseks. Viimastel aastatel on oluliselt kasvanud lastekaitsejuhtumite arv ning riigi vaates paistab ka peale haldusreformi silma kohalike omavalitsuste ebaühtlane tase. Reformiga soovitakse süsteemi ühtlustada ja muuta professionaalsemaks.

 

4. augustil toimus koostöökohtumine vanemlustoetuse teenuse disaini teemal

Kohtumisel osalesid kohalike omavalitsuste esindajad Elvast, Tartust ja Valgast. Vanemlus on igal juhul igapäevaseid väljakutseid pakkuv, kuid eriti keeruline aga juhtudel, kus lapsevanemal on endal lisaks psüühikahäire, mis raskendab tema toimetulekut. Seetõttu on aastaid erinevaid sotsiaalteenuseid pakkunud Peretarkuse Keskus välja töötamas uut teenust, mille sisu on psüühikahäirega lapsevanema igapäevaelu toetamine.

 


22. augustil kogunesid Perepesade ennetusvõrgustikud Esna mõisa suveseminarile

Elva vallast osalesid sündmusel ennetustööspetsialist Karmen Paavel koos Elva Perepesa juhataja Teele Kravtšenko ning Rõngu lasteaia direktori Marge Jaasi-Mägiga. Päeva jooksul said võrgustikud uute teadmiste ja äratundmiste valguses läbi mõelda oma kohaliku võrgustiku koosseisud, tegevused ning paika panna ka järgmised väljakutsed.

Kuna Perepesad on kogukondlikud ennetus- ja peretöökeskused, siis on need ka olulisel kohal koostöös erinevate osapoolte vahel. Just selleks, et erinevaid osapooli paremini mõista, tuli appi Liis Aavaste-Hango oma psühhodraama metoodikaga. Lisaks tutvuti projekti "Ämmaemanda koduvisiidid esimesel eluaastal" tulemustega ning Lugemisühingu abil saadi osa Pildiraamatute maagiast. 

 

23. - 24. augustil toimus lastekaitse suvekool “Samal poolel – lapse poolel”

Kahepäevases suvekoolis toimusid nii üldloengud kui ka töötoad. Erialaseid töötubasid viisid läbi mitmed valdkonna eksperdid, näiteks koolitaja ja kliiniline gestaltpsühhoterapeut Kaire Talviste, psühhoanalüütik ja psühhoterapeut Helen Tartes-Babkina, ajakirjanik ja saatejuht Katrin Linda Lust, Sotsiaalministeeriumi perede heaolu ja turvaliste suhete osakonna lastekaitsepoliitika juht Helen Jõks ning osakonna nõunik Maarja Kärson. 

Suvekooli korraldas MTÜ Lastekaitse Liit koostöös Sotsiaalkindlustusameti ja Sotsiaalministeeriumiga ning selle eesmärk oli arendada mitteformaalse õppe läbi lastekaitsetöötajate teadmisi ja oskusi. Elva vallast said suvekoolist osa lastekaitsespestialistid Jessica Kaur ja Laura Kuusk ning sotsiaalnõunik Anneli Lepik. 

 


29. - 30. augustil toimus üle-eestiline tervisemeeskondade suvekool Varemurrus

Suvekoolis osales koos Tartumaa heaolu koostöökoguga ennetustööspetsialist Karmen Paavel. Neljateistkümnendat korda toimunud suvekooli fookusteemaks oli sel korral kommunikatsioon.

Nii saadi Tartu Ülikooli ajakirjanduse teadur Kadri Uguri ja Tartu Ülikooli meediauuringute kaasprofessori Maria Murumaa-Mengeli abil vastuseid mitmetele küsimustele - kuidas juhtida inimeste tähelepanu ning ise seda mitte kaotada, millised nipid aitavad ajakirjanikega koostööd teha, kes või mis on uhhuu, mis vahet on väärinfol, desinformatsioonil ja kuriinfol, mis on IKEA-efekt ja kuidas võib see meile kahjulik olla. 

 

6. septembril kogunesid valla politsei, meditsiini ja sotsiaalhoolekande esindajad

Elva vallavalitsuse saalis toimunud kohtumisel arutati ühiselt võimalusi, kuidas koostöös tegeleda eakate vastu suunatud vägivalla juhtumitega. Kohtumist toetasid suvel koostöös valla sotsiaaltööspetsialistidega valminud eakatevastase vägivalla persoonad ehk kindlad tegelaskuju, mis aitavad konkreetsemalt mõista erinevate tüüpi vägivallajuhtumite probleeme, takistusi ning leida võimalikke lahendusi.  

 


14. septembril kogunesid Sotsiaalministeeriumis kohalike omavalitsuste tervisedendajad ja -ennetajad

Elva vallast osales kohtumisel ennetustööspetsialist Karmen Paavel. Päeva eesmärk oli saada parem ülevaade Sotsiaalministeeriumi toimimisest, tegemistest ning võimalustest. Oma ettevõtmisi ja väljakutseid tutvustasid nii Rahvatervise, Vaimse tervise, Laste ja Perede kui ka kommunikatsiooniosakonna esindajad. Lisaks räägiti ühendministeeriumi positiivsetest külgedest, millega on oluliselt lihtsustunud ministeeriumite vaheline koostöö.  

 

Jätkusid vallavalitsuse kohtumised eakatega

Kevadel tegi Elva vallavalitsus algust eakatega kohtumistega, kus iga piirkonna seenioritega saadi kokku, et rääkida vabas vormis päevakajalistest teemadest ning anda võimalus küsida küsimusi. Märtsikuus kohtuti Rõngu, aprillikuus Rannu ning maikuus Elva linna eakatega. Suveperioodil jäid kohtumised pausile, kuid nüüd kohtuti taas ning sedapuhku Puhja piirkonna eakatega. 

Kohtumisel osales 17 seeniorit, kes küsisid küsimusi väga erinevatel teemadel - bussiliiklusest ja päevakeskuste tegemistest kuni laste kasvatamise ja põlvkondade erinevusteni ning ettevõtluseni välja. Kohtumise lõpetasid eakad tõdemusega, et Elva vallas on neil väga hea elada ning mitmed tuttavad teistest kohalikest omavalitsusest on kadedad, millised võimalused meie eakatel on.

Järgmistest kohtumistest teavitame taas ette Elva valla lehes ja teistes infokanalites.

 

 

  ARENG JA PLANEERING  

 


Verevi rannahoone arhitektuurikonkursi võidutööks osutus "Veer" 

31. augustil kuulutati välja Elva Verevi rannahoone arhitektuurikonkursi võitja ning anti üle preemiad. Žürii valis võidutööks töö nimega "Veer", rahvalemmikuks kujunes hääletuse tulemusel võistlustöö nimega "Aega veel".

Žürii hinnangul eristub võidutöö atraktiivse ja õhuliselt lihtsa vormi poolest, mis sobitud väikelinliku rannamiljööga. Autorid on töös kõige paremini ära tabanud asukoha tunnetuse ja võistluse eesmärgi. 

Loe pikemalt siit →
Vaata võidutöö väljakuulutamise galeriid siit →
Tutvu kõigi 35 konkursile laekunud tööga siin →

 

5. septembril toimus valla üldplaneeringu juhtrühma koosolek

Märtsikuus Rahandusministeeriumile järelevalve teostamiseks esitatud Elva valla üldplaneering tagastati vallavalitsusele puudutatud isikutega täiendavate kaasamiste korraldamiseks.  Seetõttu korraldas vallavalitsus juuni- ja juulikuus täiendavad tegevused, mille jooksul esitati üldplaneeringu kohta 11 arvamust.

Täiendav kaasamine korraldati isikutega, kelle maal soovib Transpordiamet laiendada 10 meetrist tänava kaitsevööndit 30 meetrini tee servast Rannu, Rõngu ja Puhja alevikes; isikutega, kelle maa jääb väärtusliku metsamaastiku koosseisu ning isikutega, kelle maa jääb Tartu-Valga raudteetrassi kavandatava õgvenduse alla.

Juhtrühm arutas esitatud arvamusi ning kujundas vallavalitsuse seisukohad. Täiendava seisukoha tänava kaitsevööndi laiendamise osas esitas ka Transpordiamet. Esitatud arvamuste arutamiseks korraldab vallavalitsus 11. oktoobril kell 18 Elva Kultuurikeskuses veel avaliku arutelu, kuhu on oodatud kõik huvilised. Täpsem info siin →

 


7. septembril toimus avatud valitsemise partnerluse (AVP) tippkohtumine Tallinnas

Kohtumisel osales abivallavanem Kertu Vuks. Kohtumise keskmes olid avatud valitsemine digiajastul, tehnoloogia võimalused valitsemise ja poliitikakujundamise läbipaistvamaks muutmisel ning demokraatia hoidmine.

Tippkohtumise raames jagasid oma kogemust avatud valitsemisega seotud tegevuste kavandamisel ja elluviimisel omavalitsused ja riigid üle maailma. Kertu Vuksil oli võimalus osaleda arutelupaneelis “Building and Responding to Public Support for Open Government”, et jagada Elva valla ja Eesti kogemust kohalike omavalitsuste vaatest. 

Tippkohtumise korraldas Riigikantselei avaliku valitsemise partnerluse kaaseesistumise raames. 

 

11. septembril toimus Mesika-Karro detailplaneeringu koosolek

Käärdi alevikus asuvate Mesika 8a ja Karro kinnistute detailplaneeringu töökoosolekul arutati ala arendajate ja planeerijaga liikluslahenduse võimalusi. Planeeringuala suurus on ca 7,4 hektarit ning alale kaalutakse kuni 36 üksikelamukrundi moodustamist. Juurdepääs planeeringualale on ainult olemasolevalt Mesika tänavalt, mistõttu planeeriti täiendav juurdepääs ka Kadaka tänava pikendusena. Kavandatav teelõik, ca 50 meetirt, hõlmab osaliselt kaitsealuse Elva-Peedu metsapargi piiriala. Pargi valitseja on Keskkonnaamet, kes koostatud planeeringulahendusele nõusolekut ei andnud, kuna nende hinnangul kahjustab tee rajamine pargi kaitseväärtusi.

Töökoosolekul arutati, kuidas muuta detailplaneeringu lahendust nii, et säilitada juurdepääsud nii Mesika kui Kadaka tänavalt pargi väärtusi võimalikult vähe kahjustaval moel.  

 


12. - 15. septembril osales vallaarhitekt Jaanika Saar Läänemere Linnade Liidu (UBC) planeerijate kohtumisel Turu linnas

Kohtumisel arutati linnaplaneerimise trende ja väljakutseid mere- ja jõeäärsetel aladel ning tööstusalade ümberkujundamist jätkusuutlikuks, säästlikuks ja roheliseks elukeskkonnaks. Arutleti hea ligipääsetavuse ja erinevate liikumisviisidega ühendamise võimalusi.

Jõeäärsed piirkonnad, millega kohtumise raames tegeleti, jagati 5-6 planeerijast koosnevatele töögruppidele analüüsimiseks. Planeerijad pakkusid lahendusi viiele alale – endisele sadamatööstuse alale, hüljatud lennujaama alale, jõeäärsele promenaadile, kahte tänavat ühendavale väljakule ning taskupargile. Kogutud ideid võtavad Turu linna linnaplaneerijad edasistes arendustegevustes arvesse. 

 


28. septembril toimus kohtumine Elva linna Nooruse linna elanikega dr0p projekti raames

Vallaarhitekt Jaanika Saar ja Elva vallavalitsuses praktikal olev linnaplaneerimise tudeng Kärt Kuusik kohtusid  Euroopa Liidu rahastatud drOp projekti raames Nooruse tänava kortermajade piirkonna kohalike elanikega. Kohtumine korraldati Nooruse tänava haljasalal, et kaasata võimalikult palju elanikke nende harjumuspärases keskkonnas. Kohtumise käigus tutvustati projekti ideed, milleks on lisaks piirkonna kvaliteetse avaliku ruumi lahenduste leidmisele ka kohalike elanike toomine piirkonna ümberkujundamise keskmesse.

Elanikel oli võimalik täita kohapeal küsimustik, mille sisu aitab hinnata piirkonna põhilisi probleeme, aga ka väärtusi ja ootusi avalikule ruumile. Andmete analüüsimise järel hakkab töögrupp projekti partnerite ja koordinaatori abil otsima ruumilahendusi, mille aluseks on just kohalike elanike ootused.

DrOp projekt seob elamukvartalite renoveerimise ja nende ligipääsetavuse parandamise uuenduslike digitaalsete lahenduste, sotsiaalse innovatsiooni ja kohaliku majandusarenguga. Projekti põhieesmärk on tervikliku renoveerimismetoodika väljatöötamine, mille eesmärk on linnaliste asumite ümberkujundamine kaasavateks nutikateks linnaosadeks. Projekt toetab uuendusi, mis parandavad linnaruumi, selle ligipääsetavust ja elukvaliteeti kõigi elanike jaoks ning tagavad linnaosade arengu terviklikkuse füüsilises, sotsiaalses ja digitaalses valdkonnas. Projekt toetab ka kultuuri- ja loomemajanduse kasvupotentsiaali kasutamist ning sotsiaalse naabruskonna uuendamise protsesse, tugevdades sellega piirkonna elanike ühtekuuluvust.

 


Kaasava eelarve ideekorjesse laekus 11 ideed, millest 10 pääses rahvahääletusele

Elva valla kaasava eelarve ideekorje raames, mis toimus 1.-15. septembrini laekus kokku 11 ideed, millest 10 pääses rahvahääletusele:

 • Aakre mõisaparki infotahvel mõisa ja kooli ajaloost
 • Elva Pilliriik
 • Mahlamäe mänguväljak
 • Peedu kergliiklustee alguses asuva spordiväljaku täiendamine ja uuendamine sportimisvõimaluste parendamiseks
 • Rannu kooli madalseiklusrada
 • Rämsi küla madalseikluspark
 • Rõngu keskkooli ja staadioni ümbrus kaasaegseks ja turvalisemaks vaba aja veetmise kohaks
 • Sportland Elva discgolfipargi parkimisala laiendus ja elektriga liitumine
 • Välijõusaali uuendamine Elva staadioni spordipargis
 • Õuesõppeklass Puhja kooli

Elva valla kaasava eelarve rahvahääletus toimub 9.-15.oktoober 2023. Hääletada saab nii e-keskkonnas VOLIS kui ka piirkondade teenuskeskustes ja raamatukogudes kohapeal.

Tutvustame iga päev lähemalt üht Elva valla tänavust kaasava eelarve ideed! Kõik ideede autorid räägivad oma ettepanekutest, mida nad kaasava eelarve raames oma piirkonnas ära teeksid, Elva valla raadios. Kuula ja vali välja oma lemmik, kelle poolt alates 9. oktoobrist hääletada www.raadio.elva.ee →

Kogu info kaasava eelarve kohta on leitav siit →

 

 

  KOOSTÖÖ JA KOGUKOND  

 


11.- 12. augustil toimus Arvamusfestival 

Paides toimunud traditsioonilisest Arvamusfestivalist võtsid osa abivallavanem Kertu Vuks ja kommunikatsioonijuht Eliise-Berta Tarto. Kogukondadele pühendatud festivaliala tegevusi korraldas Siseministeerium ning poliitikute debatti teemal “Kohalik omavalitsus ja riik – kas konkurendid või partnerid?” modereeris abivallavanem Kertu Vuks.

Arutelupaneelis  osalesid regionaalminister Madis Kallas, sotsiaalkaitseminister Signe Riisalo, Tartumaa Omavalitsuste Liidu juht Sven Tobreluts ning Keila abilinnapea Maret Lepiksaar. Juttu tuli kohaliku omavalitsuse ja riigi koostööst ning kitsaskohtadest. Ühiselt jõuti tõdemuseni, et  riik ja omavalitsused ajavad ühist asja, kuid üksteisega arvestav omavaheline suhtlemine ja hea kommunikatsioon on seejuures kõige aluseks. Samuti toodi välja, et riik võiks erinevate teemade osas omavalitsustelt kui praktikutelt rohkem sisendit küsida ning uute ülesannetega peaks kaasas käima ka rahastusmudeli muutus.  

 

22. augustil kohtusid abivallavanemad Kertu Vuks ja Heiki Hansen sotsiaalkaitseminister Signe Riisalo ja rahandusminister Mart Võrklaevaga

Juttu tuli hoolekandereformist ja sotsiaalhoolekande valdkonna arendamisest laiemalt  ning omavalitsuste  kitsaskohtadest selle elluviimisel, näiteks rahaliste vahendite ebapiisav eraldatus riigi poolt.

Pikemalt peatuti ka rahanduspoliitika teemadel, sealhulgas automaksu kehtestamine ja maamaksu laekumised uute kehtestatud määrade alusel.   

 

11. septembril toimus Lõuna-Eesti regionaalse kriisikomisjoni plaaniline istung

Istungist võtsid osa vallavanem Priit Värv ja ennetustööspetsialist Karmen Paavel. Sel korral oli elutähtsatest teenustest fookuses sularaha ning selle kättesaadavus ja käitlemine kriiside ajal. Sularaha tagavara olemasolu on eriti oluline maapiirkondades, kus on ka pangaautomaatides väiksem varu kui linnapiirkondades.

Lisaks anti ülevaade kiirabi ja erakorralise abi teenustest ning nende kättesaadavusest, erinevatest füüsilistest ohtudest ja nende ennetamisest ning õppustest Võrukael 2023, Decisive Lancer ja Ussisõnad.  

 

23. augustil ja 22. septembril toimusid Rannaküla küla rahvakoosolekud

Koosolekul osalesid abivallavanemad Kertu Vuks ja Kristjan Vilu. Arutati Kubjaranna kinnistuga seotud arendustegevusi tulevikus ning kuulati kohaliku MTÜ eestvedaja Märt Mõtuse ettepanekuid seoses kinnistu arendamisega tulevikus. Külarahvas oli ühisel arusaamisel, et Kubjaranna kinnistu arendamine supluse ja vaba aja veetmise võimaluste parendamiseks Võrtsjärve ääres on piirkonna jaoks oluline. Eelistatakse pigem seda, et investeeringuid teeb ja ala haldab vald, kuid võimalik on ka koostöö kohalike MTÜ-dega.

Abivallavanem Kristjan Vilu tutvustas ka Võrtsjärve olukorda ning piirkonna teede hetkeseisu ja lähiaja investeeringuid. 22. septembril toimunud koosolekul valiti Rannaküla külale ka uus külavanem, kelleks osutus Aivo Karro. 

 

Augustikuus toimusid piirkonnakogude kohtumised

24. augustil toimus Rannu piirkonnakogu koosolek, kus lisaks arengukavale ja eelarvestrateegiale arutati ka teisi piirkonna jaoks olulisi teemasid. Rannu kaupluse kõrval asuv paviljon saab uuel aastal eemaldatud ning asendatud pinkidega. Vallavalitsus andis ülevaate Rannu vana vallamaja ideekorje raames laekunud ettepanekutest. Lisaks oli piirkonnakogu liikmetel võimalus tutvuda Rannu Rahvamaja uue juhi Jane Loidapiga. Vallavalitusest osalesid kohtumisel ka abivallavanemad Kertu Vuks ja Kristjan Vilu.  

28. augustil toimus Palupera piirkonnakogu koosolek, kus arutatleti arengukava ja eelarvestrateegia teemadel ning teede investeeringute vajadusest piirkonnas. Samuti andis abivallavanem Kertu Vuks ülevaate Urmi sidemasti detailplaneeringuga seonduvast.  

29. augustil toimus Rõngu piirkonnakogu kohtumine, kus arutati arengukava ja eelarvestrateegia teemasid ning tehti ettepanek strateegiasse, et Rõngu päästjatele suunatud rahastust võiks tulevikus veel suurendada.  Arutelu all olid ka muud kohalikud teemad, näiteks lepiti kokku et tulevikus tehakse eraldi arutelu Kubjaranna kinnistut puudutavate arendustegevuste teemadel.

30. augustil toimus Puhja piirkonnakogu koosolek, kus lisaks arengukava ja eelarvestrateegia teemadele räägiti ka vajadustest seoses teede investeeringutega. Eraldi toodi välja Ulila kõnnitee korrastamise vajadus. Samuti arutati, kuidas võiks edasi liikuda Puhja vana koolimaja teemaga. Lepiti kokku, et tehakse vallavalitsuse abiga laiapõhjaline ideekorje, et kõik, kes võiksid hoones tegutsemisest huvitatud olla, saaksid oma ettepanekud esitada. Pikemalt arutati ka Puhja lasteaiaga seotud küsimusi, nagu lastele ruumide tagamine ning hoone investeeringuvajadused tulevikus. Eraldi toodi välja, et Ulila piirkonna lapsevanemad on tänulikud võimaluse eest lapsi bussiga lasteaeda saata - see on väga oluline teenus, mida vald piirkonna peredele pakub. Vallavalitsusest osalesid kohtumisel ka vallavanem Priit Värv ja abivallavanem Kertu Vuks. 

 


31. augustil toimus Puhja seltsimajas Sotsiaalministeeriumi ja Eesti Koostöö Kogu koostöötuuri  "VAIMNE TERVIS ALGAB SIIT!" Tartumaa ja Jõgevamaa päev

Erinevate heaolu eest seisvate osapooltega arutleti teemadel, kuidas meid ümbritsevate keskkondade (avalik ruum, looduskeskkond, digikeskkond jt) ja suhete kaudu (perekond, kool, töö) kogukonna heaolu ja vaimset tervist paremaks muuta. Kogu päeva keskmes oli Eesti inimarengu aruanne, mis keskendubki vaimsele tervisele ja heaolule. Elva Vallavalitsusest võtsid päevast osa abivallavanem Kertu Vuks ja ennetustööspetsialist Karmen Paavel.

 

2. septembril toimusid Palupera Pritsikuuris Külade Kärajad

Elva valla kogukonnaaktiviste koondava traditsioonilise sündmuse raames tutvustas ennetustööspetsialist Karmen Paavel kogukondadele mõeldud innovatsioonifondi ning selgitas, kuidas kogukonnad saaksid sellest meetmest rahastust taotleda. Abivallavanem Kertu Vuks andis ülevaate arengukava ja eelarvestrateegia protsessist ning avalikust väljapanekust ja teede investeeringute kava koostamise põhimõtetest.

Üheskoos arutati ka selle üle, milline võiks olla valla ja kogukondade koostöö tulevik. Kärajatel viibinud tõid välja, et regulaarsed kohtumised, näiteks Külade Kärajate formaadis, on väga olulised, kuid samuti on oluline, et vallavalitsus kohtuks inimestega külades kohapeal kui on piirkonna või külade jaoks olulisi teemasid. 

 

 

  HARIDUS JA NOORSOOTÖÖ  

 

Toimus Elva valla noorsootöö kvaliteedi hindamine

Noorsootöö kvaliteedi hindamise eesmärk on anda ülevaade omavalitsuses noorsootööst, tagasisidestada noorsootööd selle tegijatele ning aidata seada sihte edaspidiseks. Elva vald viis kvaliteedi hindamist läbi teist korda, eelmine hindamine toimus 2020. aastal. Protsessi raames hindavad noorsootööd etteantud vormi järgi nii enese- kui ka välishindajad. Enesehindamise meeskond koosneb omavalitsuse valdkonna esindajatest ning välishindajad on valdkonna eksperdid väljastpoolt omavalitsust.

Hindamise tulemusena toodi Elva valla noorsootöö tugevustena välja pädevad ja särasilmsed noorsootöötajad, võimaluste mitmekesisus ja läbimõeldus ning strateegilistes dokumentides noorsootöö kajastamine. Peamised arenguvajadused on hetkel vanemate noorte (15+) kaasamine, ettevõtlikkuse arendamine, võrgustikutöö arendamine ning avatud noorsootöö arendamine, sest hetkel paistab rohkem silma huvitegevus ning haridusasutuste pakutavad võimalused. 

 

Foto: Kayvo Kroon
 

23. augustil toimus haridustöötajate inspiratsioonipäev  

Traditsiooniliselt algas Elva vallas uus õppeaasta haridus- ja noorsootöötajate jaoks inspireerivalt. Nii saadigi taas kokku, et üheskoos uueks algavaks õppeaastaks energiat, häid mõtteid ja kasulikke nippe koguda- Sel korral oli fookuses liikumine ja heaolu ning seda teemat avati esmalt mitmete põnevate ettekannetega.

Kuusalu Keskkooli pikaaegne kehalise kasvatuse õpetaja, Eesti Kehalise Kasvatuse Liidu ja Õpetajate Ühenduste Koostöökoja juhatuse liige Ingrit Keerma ning Muraste Kooli liikumisõpetaja, kergejõustiku treener ja Liikuma Kutsuva Kooli meeskonnas kaasa tegev Sigrid Tilk jagasid oma mõtteid ja kogemusi, milliseid muutusi ja väärtusi loob liikumisõpetus. Noorte osaluse ja kaasatuse valdkonna edendaja ja ekspert Roger Tibar rääkis, miks peab noortele eraldi tähelepanu pöörama. Seejärel saabus ootamatult energiliselt lavale Tartu Lasteaed Pääsupesa õppejuht Ele Adamson, kes inspireeris meid igat üht elama lõbusat ja hunt kriimsilmalikku elu.

Inspiratsioonipäeva teemale kohaselt tehti iga ettekande järel eeskujulikult liikumispause. Seejärel suunduti töötubadesse, mille viisid läbi meie Elva valla enda tublid inimesed.

Elva Gümnaasiumi arendus- ja noorsootööjuht Tiina Lauri vedas eest töötuba, kus võeti lähemalt luubi alla erinevad liikumisvõimalused õpikeskkonnas. Sihtasutuse Elva Teenused vinge tiim näitas, kui palju elamusi ja väärtust võib pakkuda mitmekesine toit. Puhja Kooli õpilasesinduse noored jagasid oma ideid, milliseid kaasaegseid ja kaasahaaravaid võimalusi on tundide läbiviimiseks. Elva Vallavalitsuse ennetustööspetsialist Karmen Paavel ja kommunikatsioonijuht Eliise-Berta Tarto rääkisid, miks on oluline tagada eelkõige iseenda heaolu ning kuidas see on eelduseks ka tiimitunde kasvatamisele. JJ-Street Tantsukooli treenerite Lenel Karu ja Merit Meroneni julgustusel saadi kehad heas tantsurütmis liikuma. Lastejooga treener ja Rõngu Lasteaed Pihlakobar liikumisõpetaja Ewe-Ly Oja näitas lastejooga näitel, kui palju elamusi võib saada uutest kogemustest.

Lisaks pakkus ühe korraliku kõhutäie naeru ka improteater Ruutu10 ning kogu päeval hoidis mõnusat hoogu sees Tartumaa Spordiliit tegevdirektor Martin Thomson. 

Vaata kogu ürituse galeriid siit →
Meeleoluka ülevaate kogu päevast leiad ka Elva valla Instagramist →

 

7. septembril toimus Tartumaa noortepoliitika kujundajate võrgustiku kohtumine

Käesoleva aasta kevadest kohtuvad Tartumaa Omavalitsuste Liidu eestvedamisel Tartumaa noortepoliitika kujundajad ehk omavalitsuste ametnikud, kelle vastutusalasse kuulub noorsootöö korraldamine.

Viimasel kohtumisel anti ülevaade NEET-noorte projekti taotlusest, mida Tartumaa ühiselt esitab. Lisaks arutleti selle üle, et noortekeskus ja selle roll on muutumas ning kõik on seda märganud, kuid kuidas ja kuhu on hetkel kõigile veel pigem teadmata. 

 

Taas on alanud regulaarsed koostöökohtumised Elva valla kooli- ja lasteaiajuhtidega

29. augustil toimus Elva valla koolijuhtide ning 30. augustil lasteaedade juhtide infokoosolek, kus osalesid ka Elva valla abivallavanem Heiki Hansen, haridus- ja kultuuriosakonna juhataja Berit Ojaniit ning haridusspetsialist Auli Mäesalu. 2023/2024 õppeaasta esimesel kohtumisel jagati vahepeal laekunud uut informatsiooni osakonna poolt, arutati uusi kokkuleppeid saabuvaks õppeaastaks ning anti tagasisidet toimunud haridustöötajate inspiratsioonipäevale.

Koolijuhtide järgmine kohtumine toimub TERA Peedu Koolis 17. oktoobril ning lasteaedade juhtide järgmine kohtumine toimub 25. Septembril Elva Lasteaiad Õnneseen.

 

 

  ETTEVÕTLUS JA TURISM  

 


Elva valla loomeettevõtjad külastasid Sibulatee ettevõtteid
 
17. augustil külastasid 10 Elva valla loomeettevõtjat Peipsiääre valla ettevõtteid, et saada inspiratsiooni ning jagada kogemusi Sibulatee ettevõtjatega. Elva vallavalitsusest osales väljasõidul ka Elva valla arendusspetsialist Sirli Pippar ning Tartu Loomemajanduskeskusest osales keskuse juhataja Külli Hansen.

Üheskoos külastati Peipsimaa pärimuskeskust, kus perenaine Kairi Güsson rääkis nii pärimuskeskuse tööst, eksponaatidest, maja saamisloost kui käsitööst, mida kohapeal on läbi aegade harrastatud. Lisaks näitas ta ka kangatrüki tehnikaid, mida Peipsimaa pärimuskeskuses kohapeal praktiseeritakse. Väljasõidul külastati ka Turgi talu, kus perenaine Veinika näitas oma loomepesa, kus ta tegeleb kangakudumisega ning seal samas ka koolitab uusi kangakudujaid. Erinevate tehnikate kursuseid on seal majas toimumas läbi aasta. Peremees Ergo tutvustas talu saamise lugu ning rääkis, kuidas ta jõudis gurmeetoitlustamiseni. Väljasõidul osalejad said ka ise proovida ja kiita peremehe tehtud maitsvaid hõrgutisi.

Viimasena külastati Varnjas asuvat Voronja galeriid, kus galerii omanikud Raul Oreškin ning Kaili Kask võtsid loomeettevõtjaid vastu vahvate meenutustega Varnjasse saabumisest. Räägiti galerii tööst ning selle ülalpidamisest, osalejad said uudistada galeriid ning selle aias olevat püsinäitust. Voronja galeriis peeti ka osalejate tagasisidering ning võeti kokku seni toimunud Loovhommikute koolituste ning mentorluse sari.

Väljasõidu kõikidel kohtumistel anti head sõnad edasi Sibulatee võrgustiku tööle ning võõrustajad kõlasid kui ühest suust, et seesugune ühisturundus nagu praegu Sibulateel toimub, annab kogu võrgustiku ettevõtlusele suure hoo juurde.

 

13. septembril toimus sotsiaalse ettevõtluse koolitus

Koolitusel “Sotsiaalne ettevõtlus nišist normaalsuseks” osales arendusspetsialist Sirli Pippar. Koolitaja ja sotsiaalsete ettevõtete võrgustiku esindaja Merili Ginter selgitas, mis on sotsiaalne ettevõtlus, mis eristab sotsiaalset ettevõtet heategevuslikust ja traditsioonilisest ettevõttest ning kuidas saaksid ettevõtjad ka ise oma ettevõtlusele lisada sotsiaalse väärtuse.

Koolitus oli rikastatud erinevatest riikidest pärit näidetega ning andis inspiratsiooni ja kindlust selles valdkonnas toimetamiseks.

 


14. septembril toimus hooaja viimane loomeettevõtjate Loovhommik

Tartu Loomemajanduskeskuses toimunud viimasel loovhommikul, mis on viidud ellu Tartumaa Arendusseltsi LEADER-meetme abil, oli sel korral koolitajaks Anna Gramberg Tulevikupilt OÜ-st, kes pani osalejad praktiliste ülesannetega mõtestama loomeettevõtja rolli ning analüüsima toimunud ja eesolevaid karjäärietappe.

Loovhommiku lõpus tegid osalejad praktilise töö teemal, kuidas jätkata loovhommikutega ka tulevikus, mille tulemuseks oli, et loomeettevõtjad Elva vallas sooviksid enim käia üksteisel külas ja näha, millega erinevad ettevõtjad tegelevad. Elva vald püüab ka tulevikus ühist võrgustikutööd hoida ja loomeettevõtjate soovid arvesse võtta. 

 

 

  KULTUUR JA SPORT  

 

Taas startisid Elva valla kultuurijuhtide igakuised koostöökohtumised

Elva valla kultuurijuhtide kohtumiste põhifookus on augusti- ja septembrikuus olnud kultuuristrateegia loomisel. Kultuuristrateegia koostamise protsessiga on kaardistatud hetkeolukord ning seatud valdkondlikud eesmärgid ja põhifookused. Elva valla kultuuristrateegia võiks valmida 2023. aasta jooksul.  

Lisaks on kultuurijuhid ühistel kohtumistel võtnud kokku eelmise hooaja ning seadnud eesmärke ja tegevusi uueks hooajaks.  

 

Vallavalitsus kohtus Eesti Hip Hop Festivali korraldajaga

Elva valla haridus- ja kultuuriosakond ning vallavanem Priit Värv kohtusid Eesti Hip Hop Festivali korraldajaga nii enne kui ka peale ürituse toimumist. Kohtumiste eesmärgiks oli läbi rääkida eelnevate aastatega tekkinud murekohad ning leida veel rohkem koostöökohti selle pikaajalise ürituse edukaks jätkumiseks Elva vallas. 

 

 

  VALLAMAJANDUS 

 


Valmis Mahlamäe kergliiklustee

Elva linnas, Mahlamäe asumis valmis kergliiklustee lõik, mis tagab piirkonnas senisest rohkem liiklusohutust ja liikumismugavust ning on eelduseks ka tulevikuarendustele.

Mahlamäe jalg- ja jalgrattatee on ühenduslüliks Elva kesklinna ja Mahlamäe rajooni vahel. Kergtee kogupikkus on 613 meetrit ja laius 2,5 meetrit. Ühe olulisema täiendusena ühendati kergliiklustee Peedu tee ääres paikneva Uuta bussipeatusega.

Kergliiklustee ja tänavate ristumised on lahendatud valgustatud ülekäiguradadega, millest üks on nutikas ülekäigurada. Nutikal ülekäigurajal on ka liiklusloendur, mis mõõdab nii kerg- kui sõiduteel liiklejate arvu, aga ka kiirust. Varasemalt oli tegemist väga ohtliku käänakuga, kuid nüüd on kergliiklejad pimedast ohtlikust kurvist turvaliselt eraldatud ning autojuhid veelgi ettevaatlikumad.

Kergtee ääres on olemas ka istepingid ja prügikastid. Tulevikus hakkavad kevadel ja suvel tee äärt kaunistama lillepeenrad ning Kärneri tänava ja Peedu tee ristis asuva tõusu serva on istutatud ka uued männid. Lisaks on kergtee äärde paigaldatud ka Elva valla esimene avalik jalgratta remondipukk. 

Loe pikemalt siit 

 


Rannu ja Liivaku paisud said korrastatud

Liivaku ja Rannu paisjärvede paisude varjad olid amortiseerunud ja vajasid vahetust. Need tööd said suveperioodil teostatud Taristu Grupp OÜ poolt! 

 


Augustikuus teostati teede pindamistöid

Töövõtja OÜ Verston teostas augustikuus Elva valla 2023. aasta pindamistöid. Tööde käigus tugevdati olemasolevaid kruusakatteid, millele rajati ka kahekordse pindamisega tolmuvabad katted.

Kaart asukohtadega, kus töid teostati, on leitav siit →

 

 

  VARIA  

 

Foto: Kayvo Kroon


Maal elamise päev Elva vallas!

23. septembril võttis Elva vald juba neljandat aastat osa üleriigilisest Maal elamise päevast. Maal elamise päeva mõte on anda lai pilt maaelust – millised teenused ja võimalused maal elamiseks on ning kui äge ja mitmekülgne võib olla elu maal!

Maal elamise päevast võttis lisaks Elva vallale osa veel 17 kohalikku omavalitsust üle Eesti. Elva vallas oli avatud üle 20 tegevuspunkti, mis andsid võimaluse nii Elva valla elanikele kui ka külalistele kaugemalt teha lähemalt tutvust meie Rannu, Konguta ja Valguta kantidega. Sisukas päevaprogramm pakkus tegevusi ettevõtete ja taludega tutvumisest talisupluse ja tantsuõhtuni rahvamajas välja. Kokku külastas Maal elamise päeva Elva vallas ligi 1000 inimest!

Vaata noppeid Maal elamise päevast siit →

Maal elamise päev sai avastardi juba 15. septembril Rannu Rahvamajas. Päev oli täis põnevaid vestlusi ja värvikaid näiteid maal elamise võludest ja valudest. Oma kogemusi jagasid Marit Ummelas, Märt Koik ning perekond Hiiemäe. Sõna sai ka Riigikogu maaelukomisjoni esimees Urmas Kruuse ning Elva valla poolt tervitas abivallavanem Heiki Hansen. Maale kodu ostmise võimalikkusest jagas infot Meelis Annus. Päev lõppes külastustega Marjasoo tallu ning Konguta Kooli. Kogu päeva juhtis Urmas Vaino.

 

Foto: Kayvo Kroon


Elva Vallavalitsus võttis osa Maailmakoristuspäevast

Igal aastal leiab aset üks ülimalt tänuväärne eestlaste poolt algatatud aktsioon Maailmakoristuspäev. Tänavu toimus see 16. septembril ning lisaks üldiselt meid ümbritseva korrastamisele olid sel korral fookusesse võetud ka kalmistud, sest väga palju prügi ja eelkõige kalmistuküünlaid jäetakse endast maha surnuaedu ümbritsevate müüride, heki või tee äärtesse.

Probleem on suur ning seetõttu käis ka Elva Vallavalitsuse meeskond ühel õhtupoolikul Rannu ja Puhja kalmistutel üheskoos olukorda parandamas. Tegime oma koristuspäeva juba varem, 25. augustil, et õigeks Maailmakoristuspäevaks, 16. septembriks oleksid inimesed juba veel rohkem teadlikumad ning tuleksid kodudest välja oma kodukohti ja omaste puhkepaikasid korda tegema. Teiseks, korraldame Maailmakoristuspäeva järgselt koostöös Elva Naiskodukaitsega kõigile huvilistele ka töötoa, et kokku kogutud küünalde vahast valmistada kaevikuküünlaid. Nii astume Maailmakoristuspäeva algatusele lisaks veel ühe sammu edasi!  Kaevikuküünlad saadame pimeda ja külma sügis-talve eel Ukrainasse, et pisutki valgust ja soojust sinna juurde luua.

Kalmuküünaldesse alles jäänud vaha saab juba tuua Elva Kaitseliidu maja juurde asuvasse konteinerisse (Kesk 32, Elva linn, Elva Vallavalitsuse taga). Seal samas Kaitseliidu majas toimubki 16. oktoobril kell 17 kaevikuküünalde valmistamise töötuba, mille viivad läbi meie tublid naiskodukaitsjad. Rohkem infot ürituse kohta on leitav siit →

 

Uued inimesed Elva Vallavalitsuses

17. juulil alustas Elva Vallavalitsuses tööd sotsiaaltööspetsialist Kaie Lomp.
24. juulil alustas  Elva Vallavalitsuses tööd õigusnõunik Saara Selgmäe.
4. septembril alustas Elva Vallavalitsuses tööd kultuurispetsialist Helen Köhler.

 

Mis Elva vallas toimub? 

Infot kultuuri- ja spordisündmuste ning muu põneva kohta, mis Elva vallas toimub saad mugavalt jälgides Elav Elva Facebooki lehte →
 

 


Kuula uusi saateid Elva valla raadios!


Aire Pajur räägib LendTeatri tegemistest 

Veiko Haan, Heiki Hansen ja Marge Jaasi-Mägi räägivad Elva linnalasteaedade ühendjuhtimisest 

Anti Einpaul kutsub Elva valla isasid Papside Klubisse 

Maris Järveoja, Anna Trei, Marek Pihlak ja Kaidi Pajumaa räägivad möödunud Elva valla spordikuust 

Sirli Pippar räägib, mida saab näha ja teha 23. septembril Maal elamise päeval 

Kristjan Vilu räägib juba peagi avatavast Rõngu kogukonnakeskusest 

 

 

Tartu koos Lõuna-Eestiga on
Euroopa kultuuripealinn aastal 2024! 

↗ Ole kursis, mida Tartu 2024 raames Tartus ja Lõuna-Eestis tehakse. Telli Tartu 2024 uudiskiri oma e-postkasti

↗ Hoia silma peal ka Elva valla Tartu 2024 blogil 

 

Jälgi Elva valla tegemisi sotsiaalmeedias:

Facebook

Instagram

YouTube

 

Elva Vallavalitsus

elva@elva.ee
www.elva.ee

Elva Vallavalitsuse kuukiri: juuli 2023

 

 

Ole kursis, mis toimub Elva vallas ja vallavalitsuses!

 

Suveperioodil saab nädalakirjast kuukiri!

Siit leiad sissevaate vallavalitsuse juulikuu tegemistesse.

Head lugemist! 

 

 

  JUHTIMINE  

 


Rannu Rahvamaja uus juhataja on Jane Loidap

Augustikuuga alustas Rannu Rahvamaja juhataja kohusetäitjana Jane Loidap, kes on toimetanud alates 2022. aasta juulikuust ka Aakre Rahvamaja juhatajana. Jane on lõpetanud Eesti Maaülikooli majandusteaduskonna maamajandusliku ettevõtluse ja finantsjuhtimise eriala ning on varasemalt on töötanud nii Tartus, Tallinnas kui ka Otepää.

Rannu Rahvamaja pikaaegne juht Liis Jaamets otsustas liikuda vastu uutele väljakutsetele. Liisi viimane tööpäev Rannu Rahvamaja juhina oli 31. juulil. 

 

Foto: Kristjan Teedema

Valguta Lasteaed-Algkooli uus direktor on Ardi Küünal

1. augustil alustas tööd Valguta Lasteaed-Algkooli direktori kohusetäitjana Ardi Küünal. Ardi on pikaaegne koolijuht, kes on alates 2014. aastast ka Rannu Kooli direktor. Ardi on lõpetanud Tartu Ülikooli koolikorralduse magistrantuuri ning juhtinud varasemalt ka Luunja Keskkooli.

Valguta Lasteaed-Algkooli senine juht Kaja Lepik otsustas liikuda vastu järgmistele väljakutsetele.

 

Käimas on Elva valla arengukava ja eelarvestrateegia uuendamine

Elva valla arengukava ja eelarvestrateegia kinnitati volikogu poolt 2022. aasta septembris, kuid igal aastal vaadatakse see dokument taas üle ning eelarvestrateegia osa ka pikendatakse ühe aasta võrra.

Vallavalitsus vaatab arengukava ja eelarvestrateegia üle igal aastal 1. augustiks ning seejärel edastatakse see vallavolikogule esimeseks lugemiseks.

Järgneb avalik väljapanek, et ettepanekuid saaksid esitada  kõik valla elanikud ning seejärel toimub teine lugemine volikogus septembrikuus.

Elva valla arengukavaga aastateks 2022-2030 ja eelarvestrateegiaga aastateks 2022-2026 saad tutvuda siin →

Üldise ülevaate arengukavast saad ka lühiversioonist

 

Vallavalitsuse istungite kokkuvõtted

Loe, mida otsustati 4. juuli istungil siit
Loe, mida otsustati 11. juuli istungil siit
Loe, mida otsustati 18. juuli istungil siit
Loe, mida otsustati 25. juuli istungil siit

Kõik vallavalitsuse istungite kokkuvõtted on leitavad Elva valla kodulehelt →

 

 

  HARIDUS JA NOORSOOTÖÖ  

 


Haridustöötajate inspiratsioonipäev "Stardi targalt!" tuleb taas

Traditsiooniliselt algab Elva vallas uus õppeaasta haridustöötajate jaoks inspireerivalt ning taas saab toimuma energiline inspiratsioonipäev „Stardi targalt!“. Sel aastal on fookuses on liikumine ning tervise ja heaolu toetamine.

Päeva sisustavad erinevad põnevad ettekanded ja töötoad, mille kohta jagatakse järjest infot ürituse Facebookis →

 


Algas Elva linna ühendlasteaia direktori konkurss

Elva linnalasteaedade ühendasutuse näol on tegemist loodava Elva valla hallatava asutusega, mis hakkab tegutsema alates 1. jaanuarist 2024. Ühendasutuse moodustavad Elva Lasteaed Murumuna, Elva Lasteaed Õnneseen ja Elva Järve Lasteaed, mis kokku tegutsevad neljas majas.

Ülevaade kogu ühendasutuse loomise protsessist on leitav Elva valla kodulehelt: www.elva.ee/linnalasteaedade-uhendjuhtimine

Otsime võimekat meeskonnajuhti, kellel on head teadmised organisatsioonijuhtimisest ning kes innustub haridusvaldkonna innovatsioonist. 

Lapsevanem Monika Tasa julgustab kindlasti sellele uudsele ametikohale kandideerima, sest Elva ootab oma ettevõtlike ja pühendunud õpetajate, vahvate laste ning toetavate lapsevanematega: "Elva lasteaedadel on omad traditsioonid, mis vajavad hoidmist, kuid seejuures on kogukond valmis vastu võtma ka uut."

Kandideerimise tähtaeg on 22. august. Täpsem info konkursi kohta on leitav siit →

 


Juulikuus toimusid Elva linna ja Rõngu-Hellenurme noortemalevad

Rõngu rahvamaja muutus juulikuus Rõngu-Hellenurme noorte töömaleva staabiks. Majja seadis end sisse 14-liikmeline noorte töömalev, et veeta üks vinge malevanädal. Noortele pakkusid tööd erinevad Elva valla ettevõtted ning samuti võis tublisid töömesilasi leida ka erinevatelt valla avalikelt objektidelt.

Elva Huviala- ja Koolituskeskus on Elva linna malevanädala meeleolukalt kokku võtnud oma kodulehel looga "Elva-malev 2023: tänavakivid, umbrohi, Harry Potter, värvipotid, liikumine, kultuur, kaerahelbeküpsised" →

 

 

  VALLAMAJANDUS  

 

Selgusid Mesika tänava rekonstrueerimise hanketulemused
 
Mesika tänava rekonstrueerimistööde hankele tegid pakkumuse 8 ettevõtet, kellest parimaks osutus Nordic Road OÜ. Töödega saab ligikaudu 600 meetrine tänava osa sadeveesüsteemi, uue teekonstruktsiooni ning asfaltkatte.

Täpsemat infot ehituse alguse ja muu olulise kohta jagame juba peagi ka valla teistes kanalites. 

 

 

  KOOSTÖÖ JA KOGUKOND  

 


Elvat külastasid külalised Ukrainast 

UBC (Union of the Baltic Cities) ehk Läänemere Linnade Liidu Ukraina koordinaator Alexei koos abikaasa Vitaga olid esimest korda peale sõja puhkemist Ukrainast väljas, Eestis. Siin kasutasid nad aega, et kohtuda erinevate partneritega, tugevdada siinseid sõprussuhteid ning veel rohkem teada saada abist, mida Eesti on Ukrainale ja siinsetele ukrainlastele pakkunud.

Oma reisi käigus soovisid nad väga tulla ka Elvasse, et kuulda lähemalt, kuidas kohalik omavalitsus ja kogukond on sõjapuhkemisest tingitud kriisiolukorraga toime tulnud - millised tegevused olid aktuaalsed eelmisel kevadel sõja algusajal ning millises olukorras oleme tänasel päeval.

Alexei ja Vita olid südamest liigutatud abist ja tegevustest, mida Eesti, Elva vald ja siinne kogukond on Ukraina ja ukrainlaste heaks teinud! Hea sõnaga mainisid nad Elva valda ja siinset külaskäiku ka oma kohtumisel Ukraina suursaadikuga, kes avaldas samuti soovi ja huvi meiega kohtuda. 

 


Elva valla eakate esindus käis Järva valla eakate VI kokkutulekul “Eakas liigub uhkelt”

Elva Vallavalitsus koostöös Mõttekoja Praxisega on Elva valla eakatele ellu kutsunud erinevaid arutelusid, mille keskmes on olnud eakate suurem kaasamine otsustusprotsessidesse. Järva valla eakate ümarlaud on vaid üks Eestis tegutsevatest eakate kogudest, kelle töö tulemusel on eakatel Järva vallas mõnusam elada. Näiteks korraldavad nad igal aastal Järva valla eakate kokkutulekut, mida käis vaatamas ka meie Elva valla eakate esindus.

Anu Uudelt Elva Päevakeskusest kirjutas väljasõidust järgmiselt: "Elva valla eakad külastasid Järva valda, mis oli inspireeriv ja andis palju mõtlemisainet. Eakate kokkutuleku päev algas lustlike tegevustega nagu näiteks naelte puupakkudesse löömine, õhupalli purustamine noolega, discgolfi ketta viskamine. Päeva keskel andis kontserdi Reet Linna ning esinesid ka emade ja beebide tantsurühm, mis läks kõigile eriti südamesse. Lisaks toimusid ekskursioonid kirikusse, vallamajja ning eakate Villa Alfredi. Osalejatel oli võimalus õpitoas valmistada ka lilleseadeid ja lauakaunistusi. Päeva lõpetas ühistantsimine lõõtsamuusika saatel."

 

 

  ARENG JA PLANEERING  

 


Elva Gümnaasiumi rekonstrueerimise videopäevik

Elva Gümnaasiumi rekonstrueerimine on täies hoos. Koolimaja on tühjaks kolitud ning käivad lammutustööd. Rekonstrueerimistööde kulgemisest jagame järjest videoülevaateid, et hoida kogukonda kursis, kuidas Elva valla hetkel kõige suurema ja olulisema arendusprojekti tööd edenevad.

Esimeses videos annavad Elva valla arendusjuht Margus Ivask, Elva Teenused juhataja Krista Loog ja Savekate projektijuht Kevin Engelbrecht ülevaate, millises seisus koolimaja hetkel on ning kuidas tööd sujuvad.

Järgmist videopäevikut saab näha juba augustikuus. Esimene video on aga vaatamiseks üleval Elva Gümnaasiumi rekonstrueerimise blogis →

 

Toimus kohtumine Tartu mnt 37 ja 37e kinnistute võimaliku arendamise osas

Arengu- ja planeeringuosakond kohtus juulikuu alguses Tartu mnt 37 ja 37e kinnistute omanikuga, et arutada nimetatud kinnistute arendamise võimalusi läbi detailplaneeringu koostamise. Omanik soovib kinnistutele arendada elamupiirkonda ning tutvustas oma kontseptsiooni.

Potentsiaalselt arendusalalt on vajalik tagada juurdepääs avalikult kasutatavale Tartu maanteele, kuid seda saab kavandada vaid läbi eraomandis oleva teekoridori. Uuriti ka võimaliku arenduspiirkonna varustamise võimalusi ühisvee ja –kanalisatsiooniga. Lepiti kokku, et enne ei ole võimalik detailplaneeringu koostamisele asuda, kui on läbi arutatud juurdepääsude ja kommunikatsioonide võimalused. Kinnistu omanik lubas suhelda nii Vestika tänava omaniku kui ka Emajõe Veevärgiga. 

 

Toimus kohtumine Maa-ametiga maamaksu teemal

Abivallavanem Kertu Vuks, planeeringuspetsialist Maarika Uprus ja kinnistuspetsialist Daisy Sild kohtusid Maa-ameti esindajatega, et arutada maareformi teemadel. Kohtumise raames arutati läbi Elva valla spetsiifilised maareformi läbiviimise juhtumid, näiteks erastamised ja tagastamised ning munitsipaalomandisse antav ja riigi omandisse jäetav maa.

Kuigi maareform on Eestis toimunud juba ligikaudu 30 aastat, on ikka veel mitmeid juhtumeid, mis on lahendamata. Omavahel lepiti kokku edasised tegevused maareformi lõpule viimiseks Elva vallas.  

 

 

  KULTUUR JA SPORT  

 

Foto: Kayvo Kroon


Toimus Eesti Liikumis- ja Elamusfestival x Elva kohvikutepäev! 

Juulikuu alguses toimus Elva linnas taas liikumisfestival ning tänavu oli teemafookuseks elamused. Elva linn täitus eriilmeliste elamustega, nagu näiteks videvikukino, lastejooga, sõit valguspaatidega Arbi järvel, trepiseminar ja palju muud. Nautida sai ka hulgaliselt toiduelamusi, sest festival korraldati koostöös traditsioonilise Elav suveürituse - kohvikutepäevaga. 

Vaata, millise melu ja rõõmuga Elva linn täitus festivali kokkuvõtvast videost →

Kohtume taas järgmisel aastal, sest just siis toimub suurejooneline Eesti Liikumis- ja Heaolufestival, millega oleme osaks ka Tartu 2024 Euroopa kultuuripealinna programmist. Märgi ennast juba osalema siin →

 

Foto: Kayvo Kroon


Rally Estonia vallutas taas Lõuna-Eesti ja Elva valla! 

Juulikuu eelviimasel nädalalõpul hingas kogu Eesti ja eelkõige Lõuna-Eesti rallirütmis, sest maailmatasemel autosport tuli taas koju kätte. 

Elva vald võõrustas rallifänne Kulbilohu Krossirajal, mis on ka üks populaarsemaid katseid pealtvaatajate hulgas. Kokku tõi WRC Rally Estonia Lõuna-Eestisse kümneid tuhandeid külalisi. 

Rallipäevaks aitasid ralliala üles sättida Elva Vallavalitsuse liikmed, sihtasutuse Elva Kultuur ja Sport supertubli meeskond ning vahvad ja tragid Elva malevanoored. 

 

 

 

  VARIA  

 

Praktikandid Elva Vallavalitsuses

Elva Vallavalitsus võtab aastaringselt enda sekka praktikantideks tudengeid kõikidele huvipakkuvatele ametikohtadele. Sel aastal on juba Elva Vallavalitsuse tööga tutvumas käinud ja praktikaprogrammi läbinud neli praktikanti. Keskkonnaspetsialisti töövarjuks on neist käinud kolm - Eesti Maaülikooli tudengid Kreete-Lisette, Timo ja Krista. Lisaks käis sotsiaal- ja terviseosakonna toimimist lähemalt vaatamas Tartu Ülikooli sotsiaaltöö ja rehabilitatsiooni korralduse tudeng Marion. 

Suveperioodil on Elva Vallavalitsuses toimetamas personalispetsialisti praktikant Keitlyn, kes on Eesti Maaülikooli ökonoomika ja ettevõtluse tudeng ning läbimas meil personalijuhtimise praktikat. Sügisest ootame enda sekka veel kahte praktikanti - arengu- ja planeeringuosakonna tööd tuleb uudistama praktikant Kärt ning sotsiaal- ja terviseosakonda praktikant Sigrid. 

Praktikandid on jaganud, et nad on oma kogemusega jäänud väga rahule - praktika on olnud huvitav, sisukas ja erialaselt kasulik. Nad on tundnud ennast Elva Vallavalitsuse meeskonnas hästi ja hoitult. "Kogu meeskond suhtus minusse viisakalt ja avatult. Julgesin küsida küsimusi ja sain neile alati ka vastused," jagas üks praktikantidest.

Mõned üllatusmomendid praktikantide jaoks, milline on töö avalikus sektoris ja kohalikus omavalitsuses, olid näiteks, et ei osatud arvata, et tegemist on väga liikuva tööga. "On palju inimestega näost-näkku suhtlemist. Tänu sellele ei teki rutiini ja see pani mind kindlasti mõtlema sellele, et võiksin ka ise seda tööd tulevikus mõnes omavalitsuses teha," ütles üks praktikant. 

"Sain kinnitust sellele, et minu valdkonna tööl avalikus sektoris ja erasektoris on palju erinevusi. Praktika andis mulle uusi teadmisi ja väga meeldiva kogemuse, mille põhjal on kergem ka edasisi tööotsuseid langetada," tõdes teine praktikant.

Infot praktikavõimaluse kohta said tudengid kas pereliikmetelt või tuttavatelt, kes Elva Vallavalitsuse tööga kursis ning julgesid soojalt siia tulekut soovitada. 

Loe täpsemalt praktikavõimaluse kohta Elva Vallavalitsuses siit →

 

 

Mis Elva vallas toimub? 

Infot kultuuri- ja spordisündmuste ning muu põneva kohta, mis Elva vallas toimub saad mugavalt jälgides Elav Elva Facebooki lehte →
 

 


Kuula uusi saateid Elva valla raadios!

 Ave-Gail Kaskla-Kuprys räägib tasuta psühholoogilise nõustamise võimalusest 

Marie Pau räägib lähemalt Jalkafestist 

Maido Möls räägib lähemalt juba 17. korda toimuvast Eesti Hip Hop Festivalist 

 

 

Tartu koos Lõuna-Eestiga on
Euroopa kultuuripealinn aastal 2024! 

↗ Ole kursis, mida Tartu 2024 raames Tartus ja Lõuna-Eestis tehakse. Telli Tartu 2024 uudiskiri oma e-postkasti

↗ Hoia silma peal ka Elva valla Tartu 2024 blogil 

 

Jälgi Elva valla tegemisi sotsiaalmeedias:

Facebook

Instagram

YouTube

 
 

Elva Vallavalitsus

elva@elva.ee
www.elva.ee

Elva Vallavalitsuse kuukiri: juuni 2023

 

 

Ole kursis, mis toimub Elva vallas ja vallavalitsuses!

 

Suveperioodil saab nädalakirjast kuukiri!

Siit leiad sissevaate vallavalitsuse juunikuu tegemistesse.

Head lugemist! 

 

 

  JUHTIMINE  

 

Esmaspäeval, 19. juunil toimus vallavolikogu istung

Istungi päevakorras oli neli otsuse ja üks määruse eelnõu ning vallavanem Priit Värvi umbusaldus. Istungil andis abivallavanem Kertu Vuks ülevaate Elva valla turismivaldkonnast ning vallavanem tegi ülevaate vallavalitsuse tööst. Istungist võtsid osa kõik 29 volikogu liiget.

Volikogu ei umbusaldanud vallavanem Priit Värvi. Eelmisel, 22. mai istungil algatasid 9 volikogu liiget umbusalduse vallavanemale. Umbusalduse hääletuse poolt oli 29st volikogu liikmest 10, seega umbusalduse avaldus läbi ei läinud.

Lõpetati Hellenurme külas Tallimäe küüni, Mõisa tõllakuuri, Mõisa aed ja Ääre kinnistute Palupera valla üldplaneeringut muutva detailplaneeringu koostamine. Lõuna-Eesti Hooldekeskus AS taotluse alusel algatas Palupera Vallavolikogu 05.02.2015 otsusega nr 8 detailplaneeringu endises Palupera vallas asunud kinnistutel. Huvitatud isik soovis saada planeeringualal ehitusõigust olemasoleva tõllakuuri ümberehitamiseks töökodade ja huvitegevuse hooneks, küüni asemele ühe 2-korruselise hoone ja olemasoleva hooldekeskuse kompleksi kõrvale ühe 2-korruselise hoone ehitamiseks ning kogu kompleksi teenindamiseks vajalike tehnovõrkude ehitamiseks. Huvitatud isikul oli kohustus läbi viia mõjude hindamise analüüs, millest aga keelduti. Planeerimisseaduse § 129 lg 1 punkti 4 kohaselt võib detailplaneeringu koostamise lõpetada, kui planeeringu koostamise korraldaja eelarves puuduvad vahendid planeeringu koostamise, koostamisetellimise ja mõjude hindamisega kaasnevate kulude kandmiseks ja planeeringu koostamisest huvitatud isik selliseid kulusid ei kanna. Sellest tulenevalt otsustati antud detailplaneeringu koostamine lõpetada.

Kinnitati Elva valla 2022. aasta majandusaasta aruanne. 2022. aasta aruanne koosneb raamatupidamise aastaaruandest ja tegevusaruandest. Aastaaruande kohta on andnud arvamuse audiitor ja volikogu revisjonikomisjon.

Kehtestati uued maamaksumäärad. Maa-amet korraldas maade hindamise 2022. aasta sügisel. Maade hindamise tulemusel määratakse igale katastriüksusele maa maksustamishind, mis on aluseks sellele katastriüksusele maamaksu määramisel. Volikogu peab maade hindamise järgselt uued maamaksumäärad kehtestama 1. juuliks 2023. Elva Vallavolikogu kehtestas alates 1.01.2024 maamaksumääraks: 1) elamumaale ja maatulundusmaa õuemaa kõlvikule 0,2 protsenti maa maksustamishinnast aastas; 2) punktis 1 nimetamata maatulundusmaale 0,2 protsenti maa maksustamishinnast aastas (põllumajandussaaduste tootmiseks või metsakasvatuseks kasutatav maa ja maa, millel on põllu- või metsamajanduslik potentsiaal); 3) punktis 1 ja 2 nimetamata sihtotstarbega maale 0,4 protsenti maa maksustamishinnast aastas (nt ärimaa, tootmismaa, transpordimaa, jäätmehoidla maa, mäetööstuse maa, riigikaitse maa, sihtotstarbeta maa). 

Muudeti volikogu haridus- ja noorsootöökomisjoni ning kultuurikomisjoni koosseise. Haridus- ja noorsootöökomisjoni koosseisust arvati välja kaks liiget – Tarmo Post ja Monika Õigus. Põhjuseks on, et mõlemad liikmed ei ole pikka aega koosolekutel osalenud. Kultuurikomisjoni koosseisust arvati tema enda soovil välja liige Evald Raidma ning uueks liikmeks valiti Taivo Aednik.

Vallavalitsuse ülevaade. Vallavanem Priit Värv tegi istungil ülevaate vallavalitsuse ja osakondade tööst ning vastas volikogu liikmete küsimustele.
 
Arupärimised. Muude küsimuste punktis esitas volikogu liige Raimond Pihlap arupärimise vallavanem Priit Värvile seoses koolitranspordi ja selle maksumusega.
 
Kõik volikogu istungi materjalid on leitavad Elva valla kodulehelt →
Volikogu istungit saab järele vaadata Elva valla YouTube’i kanalilt →

Järgmine korraline volikogu istung toimub 21. augustil 2023.

 

Vallavalitsuse istungite kokkuvõtted

Loe, mida otsustati 6. juuni istungil siit
Loe, mida otsustati 13. juuni istungil siit
Loe, mida otsustati 20. juuni istungil siit
Loe, mida otsustati 27. juuni istungil siit

Kõik vallavalitsuse istungite kokkuvõtted on leitavad Elva valla kodulehelt →

 

Neljapäeval, 8. juunil toimus Elva valla kriisikomisjoni koosolek

Seoses töötajate vahetustega valla allasutustes ja partnerite juures on kriisikomisjoni koosseis oluliselt värskenenud. Seepärast alustati pärastlõunat tutvustusringi ning erinevate osapoolte rollide määratlemisega.

Vallavanem Priit Värv andis ülevaate valla arengutest kriisikindluse loomisel. Ennetustööspetsialist Karmen Paavel tutvustas möödunud ja tulevasi projekte, mis on suunatud erinevatele valla sihtrühmadele. Lisaks tutvustati ja mõeldi konkreetseid tegevusi, millega erinevad osapooled saavad oma kriisikindlust järjepidevalt kasvatada.  

 

Teisipäeval, 6. juunil toimus haridus- ja noorsootöökomisjoni koosolek

Koosolek toimus Rõngu Keskkoolis, kus direktor Romet Piller jagas Rõngu Keskkooli parimaid praktikaid. Kool tunneb uhkust traditsioonide hoidmise ning kõrge medalistide protsendi üle. Direktor andis põgusa ülevaate ka tulevikuplaanidest ning tõi prioriteetsena välja koostöö kogukonna ja lapsevanematega. 

Elva Perekeskuse juht Tiina Trees tutvustas HOP projekti, mille tulemina valmib Elva vallale sobiv juhtumikorralduse mudel. Tänaseks on valminud esialgne mudeli mustand. Perekeskuse juhataja tutvustas ka keskuse tegevusi ning seal aset leidvaid muutusi. Perekeskuse eesmärk on pakkuda teenust, mis on vajalik Elva valla haridusasutustele ja peredele.

Vallavalitsuse haridus- ja kultuuriosakonna juhataja Berit Ojaniit tutvustas Elva linnapiirkondade lasteaedade ühendjuhtimise protsessi edasisi samme ning tegevusi. Elva valla kodulehele on loodud alamleht, kuhu koondatakse kogu ühendjuhtimise temaatikaga seonduv info ning korduma kippuvad küsimused. 

 

Kolmapäeval, 7. juunil toimus maaelu- ja turismikomisjoni koosolek

Päevakorras oli üks volikogu määruse eelnõu ja muud küsimused. Abivallavanem Kertu Vuks andis ülevaate maamaksu maksumäärade kehtestamise eelnõust ja selgitas, miks on eelnõu vajalik - tulenedes nii maamaksu seaduse muudatusest kui ka uutest maade maksustamiste hindadest. Arutati, kuidas mõjutavad uued maksumäärad kinnistuomanikke ning maade sihtotstarbelist kasutamist. Komisjon otsustas suunata eelnõu volikokku.

Lisaks tutvustas Kertu Vuks Elva vallavalitsuse tegevusplaane seoses septembris toimuva Maal elamise päevaga. Tänavu toimub üritus 23. septembril ning fookuspiirkondadeks on Valguta, Konguta ja Rannu. Maal elamise päev korraldame kahe eesmärgiga - tähistada maal elamist ning avada uksed võimalikele uutele elanikele ja tutvustada neile piirkonnas pakutavaid võimalusi ja avalikke teenuseid.

 

Kolmapäeval, 7. juunil toimus kultuurikomisjoni koosolek

Komisjoni kohtus Puhja kirikus ning koosolekule eelnes Puhja kiriku tutvustus. Arutati komisjonis varasemalt tõstatatud teemadega tegelemise hetkeseisu ning kirikute hoonetesse tehtavate investeeringute kaasrahastamise võimalusi. 

 

Kolmapäeval, 7. juunil toimus arengu- ja planeeringukomisjoni koosolek

Planeeringuspetsialist Maarika Uprus ja abivallavanem Kertu Vuks andsid ülevaate üldplaneeringu protsessist ning pooleliolevatest detailplaneeringutest. Päevakorras oli ka üks volikogu otsuse eelnõu - Hellenurme külas, Tallimäe küüni, Mõisa tõllakuuri, Mõisa aed ja Ääre kinnistute Palupera valla üldplaneeringut muutva detailplaneeringu koostamise lõpetamine.

Komisjon on nimetatud planeeringuga seonduvat arutanud ka varem, olles seisukohal, et planeering tuleks lõpetada või koostada asjakohane sotsiaalsete mõjude hinnang kavandamaks mõjusid leevendavaid tegevusi detailplaneeringu elluviimisel. Komisjon toetas detailplaneeringu lõpetamise eelnõud ning suunas selle volikogusse.

 

 

  KOOSTÖÖ JA KOGUKOND  

 

21.-23. juunil toimus UBC ehk Läänemere Linnade Liidu juhatuse koosolek Hamburgis

Elva vallast osales kohtumisel abivallavanem Kertu Vuks. Arutelu all olid järgmised teemad: Ukraina linnade Kramatorsk, Vyshhorod, Pokrovsk, Zaporizhzhia ja Kherson UBC-ga seotud linnadeks valimine, Baltic Sea Strategy Point tegevuste tutvustamine, oktoobris toimuva üldkonverentsi ja Balti mere regionaalse foorumi korraldusküsimused, UBC komisjonide tegevuse ülevaade.

Oktoobrikuus toimub UBC üldkonverents, milles ühte töötubade sessiooni veab eest Elva vald. Töötoa raames on arutelu alla tulemas erinevate digitaalsete vahendite kasutusvõimalused koosloometegevuste elluviimisel ning Eesti senise praktilise kogemuse jagamine.

UBC on 1991. aastal asutatud rahvusvaheline Läänemere piirkonna omavalitsusi hõlmav organisatsioon, kuhu kuuluvad ligi 100 linna 10st erinevast riigist. Eestist kuuluvad UBC-sse lisaks Elvale ka Tallinn, Rakvere, Haapsalu, Tartu ja Pärnu.

UBC-sse kuulumine annab võimaluse koostöösidemete kaudu osaleda erinevates rahvusvahelistes koostööprojektides ning vahendada Elva valla jaoks olulist teavet, samuti on võimalus võrgustiku kaudu esitada seisukohti Euroopa Liidu institutsioonidele. Elva vald on aktiivselt tegev mitmes UBC komisjonis.  

 

Neljapäeval, 15. juunil toimus Ulila Keesikojas rahvakoosolek

Koosolekul osalesid abivallavanemad Kertu Vuks ja Kristjan Vilu ning arendusjuht Margus Ivask. Koosolekul anti Ulila piirkonna elanikele ülevaade erinevatest piirkonda puudutavatest probleemidest - heakord, ühisveevärgi ja kanalisatsiooni arendamisega seotud teemad, liikluskorraldus ning tulevikuinvesteeringud.

Lisaks tutvustas Ulila Külaseltsi esindaja Jaanus Lauri Ulila Jõujaam 100 tegevustega seonduvat.

Koosoleku memo saab huvi korral lugeda siit → 

 


Kolmapäeval, 19. juunil toimus regionaalse kriisikomisjoni väljasõiduistung Kuperjanovi jalaväepataljoni

Elva valda esindas ennetustööspetsialist Karmen Paavel. Kohapeal tutvuti pataljoni igapäevaeluga nii väljaõppe ülesehituse kui ka füüsilise ruumi osas. Lisaks saadi ülevaade võimalustest, milliseid ressursse ja toetust on erinevates kriisiolukordades võimalik kaitseväelt saada.  

 

Neljapäeval, 15. juunil toimus Tartumaa Ühistranspordikeskuse üldkoosolek 
 
Koosolekul osales vallavanem Priit Värv. Päevakorras oli majandusaasta aruande kinnitamine, sotsiaaltransport ning uued maakonnaliinide bussid. 
 
Sotsiaaltranspordi finantskorrektsioon on jätkuvalt otsustamata, kuid tõenäoliselt toob see Elva vallale kaasa ligikaudu 40 000-50 000 eurot lisakulu. Sotsiaalministeerium on aga andnud teada, et on valmis tagasinõude realiseerumisel ajatama selle pikema perioodi peale.           
 
Alates 1. juulist teenindavad maakonnaliine uued Hansaliinide kuldsed bussid. Kõikide muude lisade hulgas tuleb pilootprojektina esialgu üksikutele pikematele liinidele ka rattaveoteenus. Loe täpsemalt siit →

 


Teisipäeval, 13. juunil toimus Eesti Linnade ja Valdade Liidu volikogu koosolek

Koosolekul osales vallavanem Priit Värv. Kohtumisel andis regionaalminister Madis Kallas ülevaate kohalike omavalitsuste tulubaasi ümberjagamisest ning sellele saadud tagasisidest. Valukohad võetakse augustikuust alates sisendina kasutusele uute meetmete väljatöötamisel. Koosolekul tutvustati põgusalt ka kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse (KOKS) peamisi muudatusi ja mõju.

Arutleti ka tuleviku kohalike omavalitsuste mudelite alternatiivide üle ning ühiskondlikke muutuste ja trendide üle, millega mudelite väljatöötamisel arvestada. Oluline on seejuures tagada teenuste võrdne kvaliteet ja kättesaadavus, teenuste kasutajate põhiõigused ja kohaliku omavalitsuse autonoomia.

Kriitikat ja küsimusi sai maamaks. Maa maksustamise temaatika võetakse uuesti lahti ning vaadatakse üle. Madis Kallas tunnistas, et sellega on probleeme ning olukorra parendamisega tegeletakse. Paljudele kohalikele omavalitsustele tekib antud metoodikaga ka eelarveline miinus.

Kriitikat sai ka kogu rahastamise ümberjagamine ja näiteks maakondade arengustrateegiate elluviimise toetusmeetme (MATA) rahastamine, sest tänased lahendused ei võimalda kohalikel omavalitsustel ellu viia piirkondlikke arengukavasid ja -strateegiaid.

Eesti Linnade ja Valdade Liidu juhatusest astus tagasi Mart Võrklaev ning tema kohale kandideerisid Andres Laisk ja Madis Timpson. Uueks juhatuse liikmeks valiti Andres Laisk.

Arutati ka liidu liikmemaksu muutmise ettepanekut, mille kohaselt maks tõuseks. Elva vallale oleks selle mõju 2024. aastal ligikaudu 980 eurot.

 


Reedel, 7. juunil toimus Kallaste linnas Tartumaa Omavalitsuste Liidu juhatuse koosolek

Tartumaa vallavanemaid võõrustas Peipsiääre vallavanem Piibe Koemets. Koosolek toimus sedapuhku Kallaste linnas tegevuse lõpetanud koolimajas. Juhatuse koosolekul tehti mitmed ettekanded ning kinnitati majandusaasta aruanne. Arutati huvihariduse teemasid, noorsootöö ja noorte ettevõtlikkuse projekte ja palju muud. Pärast koosolekut tutvustati juhatusele koolimaja ning Tartumaa Spordiliit üllatas vallavanemaid väikese võistlusega, mille Elva vald ka võitis! Piibe Koemets tutvustas veel ka endise kutsekooli jõude seisvat hoonet ning tegi ringkäigu Kallastel.

Vallavanem Priit Värv muljetas pärast koosolekut: "Enamus aega enda lapsepõlve suvedest olin vanaema juures Rannal, mis on ca 8 km Kallaste linnast Mustvee poole ja mäletan kui Kallaste oli piirkonna keskus. Kaubandus, toitlustus, erinevad teenused, kalasadam, tankla jne. Kõik oli Kallastel. Täna pole seal enam kooli ega lasteaedagi ja rahvaarv on kahanenud 1400 inimeselt 700 inimeseni. Noored on suurelt jaolt lahkunud ning eakamad jäänud. Keset päeva kuldse ilmaga ei olnud keskväljakul ühtegi hinge peale meie seltskonna. Päris kurb pilt, kuid samas ka väga inspireeriv. Nagu ka Piibele sai öeldud, siis see on väga hea koht, kust edasi minna! Vaadates sära Piibe silmis ning energiat ja tuhinat piirkonnast rääkides, ei ole kahtlustki, et Kallastet ootab pigem ere tulevik kui vaikne hääbumine!" 

 

 

  HARIDUS JA NOORSOOTÖÖ  

 

Foto: Kayvo Kroon

Tunnustasime Elva valla 100 Noort Tegijat!

15. juunil toimus Elva Spordihoones Elva valla õpilaste tunnustusüritus 100 Noort Tegijat. Pidulikule sündmusele olid kutsutud õpilased koos vanematega valla üheksast koolist, kes oma õppetöö või koolivälise tegevusega on panustanud nii iseenda, kooli kui ka kogukonna arengusse. Sündmusel lõid meeleolu muusikud Jaagup Tuisk ja Rasmus Kadaja.

Aunimetusega 100 Noort Tegijat tunnustatakse silmapaistvaid, aktiivseid ja uuendusmeelseid Elva valla koolide õpilasi, sealhulgas ka vabariiklike olümpiaadide parimaid ning kuld- ja hõbemedaliga koolilõpetajaid. Lisaks anti välja ka Aasta noore aunimetus Liisa-Lotte Torkile ja Õpilaste aasta haridustegu aunimetus Konguta Kooli ''Raamatukogu sõbrad'' projekti eestvedajatele. 

Kõik tunnustuse saajad jäädvustasid oma nime Elva valla auraamatusse ning neile anti üle tänukiri ja meene. Medaliga koolilõpetajad, keda sel õppeaastal oli kokku üheksa, said ka rahalise preemia.

Rõngu Keskkooli lõpetasid kuldmedaliga Karin Väljaots ja Ekke Pehter. Elva Gümnaasiumi lõpetasid kuldmedaliga Laura-Liisa Tõldsepp ning hõbemedaliga Krister Toom, Madli Saarela, Egle Leane Soonberg ja Iiris Rehme. Tartu Tamme Gümnaasiumi lõpetasid hõbemedaliga Elva valla noored Markus Andreas Tamm ja Martin Elias Tamm. Kokku lõpetas Elva valla koolides 9. klassi kokku 151 noort ja 12. klassi 71 noort. 

Loe pikemalt siit →
Ürituse galerii →

 


Neljapäeval, 22. juunil toimus traditsiooniline Elva valla haridusasutuste juhtide väljasõit

Elva valla abivallavanem Heiki Hanesen, haridus- ja kultuuriosakonna juhataja Berit Ojaniit, haridusspetsialist Auli Mäesalu ja haridusasutuste juhid käisid ühisel õppeaastat lõpetaval väljasõidul värskelt avatud Mulgi Elamuskeskuses. 

Keskuses tutvuti Mulgimaa ajaloo ja kommetega ning võeti kokku lõppev 2022/2023 õppeaasta. Ühiste koostöökohtumistega jätkatakse taas augustis.

Mulgi Elamuskeskus asub Mulgimaal endises Sooglemäe talukompleksis. Keskus on mulgi maamärk ja identiteedi kandja, mis on nii arhitektuuriline vaatamisväärsus, muuseum, sündmuste korraldamise keskus kui Mulgimaa info ja toodete-teenuste müügikeskus. Ekspositsioon ja sündmused avavad ukse mulkide olemusse ja mulgi pärandkultuuri. 

 


Elva Gümnaasium 110 tähistamine lükkub aasta võrra edasi

Elva Gümnaasium tähistab 2023. aasta novembrikuus oma 110. sünnipäeva. Juubelipidustuste ootuses oleme ka terve aasta kulgenud, kuid nüüd oleme paraku kooliperega võtnud vastu raske, ent meie oludest lähtuvalt realistliku otsuse.

2023/24 õppeaasta tuleb tavapärasest keerukam, sest Puiestee 2 õppehoone läheb kauaoodatud rekonstrueerimisele. Uus õppeaasta eeldab kogu kooliperelt tavapärasest rohkem kohanemist. Seetõttu lükkame pidustused aasta võrra edasi ning ootame koolipeole 16. novembril 2024. aastal. Ühtlasi saab siis tulla uudistama ka värskenduse läbi teinud Puiestee koolimaja!

Asendame EG 110 juubeli tähistamise maagilise EG 111 sünnipäeva tähistamisega aastal 2024. Ürituse ajakava ja muu oluline info tuleb järgmisel aastal.

 

Teisipäeval, 20. juunil toimus Tartumaa tervist ja heaolu arendavate haridusasutuste koostöökogu

Kohtumisel võeti piirkondade ja asutuste kaupa kokku 2022/2023 õppeaasta ning vaadati ühiselt tulevikku. Näiteks plaanitakse sügisel ühiselt korraldada haridusasutuste heaolu inspiratsioonipäev (HIP) ja augustis on Elvas toimumas Tartumaa tervistedendavate haridusasutuste suvekool.

Oluline teema kohtumisel oli ka toitumine ning haridusasutuste võimalused sellel teemal areneda. Tartumaa Omavalitsuste Liit tegeleb aktiivselt rahvusvahelise suurprojektiga Talust taldrikule, mille raames toimub palju erinevaid tegevusi, mille seas on nii koolitusi, töötubasid, koostööpäevi kui ka konverentse.  

 

Foto: Kayvo Kroon


Elva vald korraldas esimese Tartumaa haridusvaldkonna ohutusõppuse „ÄKK – tegutsen teadlikult!“

Õppus toimus Puhja Koolis, kuhu oli üles seatud ja ettevalmistatud 12 elulist ja praktilist tegevuspunkti. Politsei- ja Piirivalveameti, Transpordiameti, Punase Risti, Päästeameti, Naiskodukaitse, Kodutütarde, Terviseameti, Mürgistusinfo, Ohvriabi ja Sotsiaalkindlustusameti punktid haarasid osalejad oma tegevustesse ning ei jätnud kedagi külmaks. Kokku läbis neid punkte 11 meeskonda.
 
Õppuse eesmärk oli anda haridusasutustele võimalus saamaks ülevaade ja kogemus kõikvõimalikest kriisiolukordadest, mis võivad tekkida just koolikeskkonnas või kooliperega seonduvalt.

Näiteks Transpordiameti punktis sai proovida, kuidas ülemeelikute lastega ohutult ekskursioon läbi viia. Politsei- ja Piirivalveameti esindajad rääkisid ja selgitasid, kuidas saab käituda niivõrd ootamatus olukorras nagu äkkrünnak ning peale seda said osalejad kogeda, mis tunne on keset kriisiolukorda sattuda ajakirjanike piiramisrõngasse ning kes, mida ja kui palju sellises olukorras üldse meediale öelda tohib.

Õppuse aitasid ellu viia Tartumaa Omavalitsuste Liit ja Tartumaa Heaolu Koostöökogu. Kiidame väga ka julgeid Puhja Kooli õpilasi, kes näitasid situatsioonide etendamisel üles suurepärast näitlejameisterlikkust!
 
Videopäevikut kogu päevast saab vaadata Elva valla Instagramist @elvavald.

 

 

  ETTEVÕTLUS JA TURISM  

 


Startis Elva valla suvekampaania "Tule ja puhka nagu Elvar!"

Elva valla suvekampaania nimitegelane Elvar, keda kehastab armastatud kodumaine näitleja Kristjan Lüüs, viib vaatajad seiklusele üle Elva valla ning tutvustab põnevaid võimalusi, mida Tartu linnast Võrtsjärveni kulgevas Elva vallas teha saab. Meisterpuhkaja Elvari tegelaskuju on välja kasvanud Elva valla samanimeliselt erimeenest, koostöös kohaliku tootjaga Natty Pähklivõid väljatöötatud pähklivõist!

Pähklivõi purgile kujundati sportlikule ja looduskaunile Elva vallale omane tegelane, kes kannab edasi elvalikku spordivaimu ja suvituslinna meeleolu. Nüüd on Elvar purgi pealt ellu ärganud ning asunud seiklema üle terve Elva valla!

Suvekampaania "Tule ja puhka nagu Elvar!" kutsub avastama Elva valda - siinset külalislahkust, elavaid elamusi ning sportlikke väljakutseid. Näitleja Kristjan Lüüsi kehastuses Elvar demonstreerib suurepäraselt, kuidas tõeliselt suve nautida ning stiilselt ja mitmekülgselt puhata.

Kampaaniavideos saab vaataja läbilõike kõigest, mida Elva vallal ühele seiklejale ja puhkajale pakkuda on - looduskaunitest paikadest ja aktiivsetest ajaviite võimalustest restoranide ja muuseumiteni välja. Videole on humoorika spordikommentaatorliku hääle andnud Elva vallavanem Priit Värv ja spordijuht Marek Pihlak.

Vaata meisterpuhkaja Elvari seiklust üle Elva valla siit →

 


Neljapäeval, 15. juunil toimus loomeettevõtjate Loovhommik Elva Kultuurikohvikus

Seekord oli teemaks süsteemide loomine, mida tutvustas Triinu Hansen. Triinu andis kohtumisel palju praktilisi nippe, mida loomeettevõtjad saavad nii era- kui tööelu plaanide ja eesmärkide korrastamiseks edukalt kasutada. Üheskoos õpiti tundma planeerimise programmi, milles orienteerumiseks ka koolitaja lahkesti oma abi pakkus.

Järgmine Loovhommik toimub väljasõidu formaadis 17. augustil, kuhu on oodatud kõik Elva valla loomeettevõtjad ja vabakutselised olenemata varasemast osalusest! 

Täpsema info Loovhommikute kohta leiad siit →

 

Teisipäeval, 27. juunil kohtus Elva valla arendusspetsialist Sirli Pippar Tartu Loomemajanduskeskuse esindajatega 

Tartu Loomemajanduskeskuse juht tegi ülevaate tulevastest projektidest ning rääkis brändiuuenduse saanud HOPP disainipoest. Peagi valmib ka e-pood, kuhu oodatakse Elva valla loomeettevõtjaid oma tooteid müüma.

Sirli Pippar tegi kokkuvõtte toimunud Loovhommikutest ning andis ülevaate loomeettevõtjate seas läbi viidud küsitlusest. Kohtumisel planeeriti põgusalt ka tulevast väljasõitu ning loovhommikute kohtumist septembris. 

 

 

  KESKKOND JA HEAKORD  

 


Neljapäeval, 15. juunil külastasid Elva linna linnapuude uurijad

Ligi 60 linnapuude uurijale 37 erinevast riigist tutvustas Elva linna puid heakorraspetsialist Sten Saarekivi. Teadlased tulid siia Euroopa Liidu teaduse ja tehnoloogia alase koostööprogrammist COST Action toetatava Urban Tree Guard võrgustiku raames, mis koondab teadlasi, kes uurivad bioohutuse võimalusi linnapuude kaitsmisel.

Külastus oli korraldatud seoses Eesti Maaülikoolis toimuva kolmepäevase seminariga, kus arutatakse võimalusi bioohutuse tagamiseks Euroopa linnapuude ja linnametsade kaitsmisel.

Muutuv kliima mõjub tulnukpatogeenide levikule positiivselt ja praegune bioohutussüsteem ei suuda neid ka tõrjuda. Eesti Maaülikooli üle maailma kokku tulnud teadlastega arutati, kuidas luua uusi võimalusi ning lõimida uusi teadmisi parema bioohutuse toimimiseks linnakeskkonnas, aga ka invasiivsete tulnukpatogeendie tõrjeks tervikuna. 

 

Teisipäeval, 13. juunil toimus Tartumaa jäätmemajanduse praktiline tööseminar

Jäätmemajanduse praktilisel tööseminaril arutasid Tartumaa Omavalitsuste Liit ja jäätmeorganisatsioonid Ragn Sells ja Eesti Keskkonnateenused jäätmekäitlusel esinevaid probleeme. Arutati, kuidas parandada liigiti kogutud biojäätmete vastuvõttu ning milliseid koostöövõimalusi ringmajanduses on võimalik ühiselt saavutada.

Järgmine koostööseminar toimub taas 26. septembril.  

 

 

  KULTUUR JA SPORT  

 

Foto: Jaan Härms


Elva vald XIII noorte laulu- ja tantsupeol "Püha on maa"

Elva vallast oli au ja rõõm Tallinnasse peole sõita lausa kümnel kollektiivil:

 • Elva Puhkpilliorkester, dirigent Ülo Laanesaar ja abidirigent Anette Laur
 • Konguta Kooli 5.-6. klassi rahvatantsurühm Koogutajad, juhendaja Kaie Tali
 • Konguta Rahvamaja 7.-9. klassi tantsurühm Konts ja Varvas, juhendaja Kaie Tali
 • Puhja Kooli lastekoor, juhendaja Silja Siil
 • Elva Gümnaasiumi poistekoor, dirigent Meelis Roosaar
 • Elva Gümnaasiumi neidudekoor, juhendaja Merike Allik
 • Elva Gümnaasiumi mudilaskoor, dirigent Ehtel Kuldvere-Vent
 • Elva Gümnaasiumi kandlering, dirigent Ehtel Kuldvere-Vent
 • Elva Gümnaasiumi rahvamuusikaansambel, juhendaja Meelis Roosaar
 • Elva Huviala- ja Koolituskeskuse pärimusmuusikud, juhendaja Henrika Trave

Pühapäeval, 2. juulil marssisid rongkäigus laste, noorte ja juhendajatega koos ning kandsid Elva valla lippu ka vallavanem Priit Värv ning abivallavanemad Kertu Vuks ja Heiki Hansen.

Suur aitäh ja kiitus kõikidele vapratele lauljatele, tantsijatele, juhendajatele ja tugimeeskondadele! Tänavune pidu pakkus tõeliselt kustumatuid emotsioone!

 


Tartu 2024 omavalitsuste esindajad väisasid Veszprem-Balaton 2023 Euroopa kultuuripealinna

Elva vallast osales kogemuskülastusel kommunikatsioonijuht Eliise-Berta Tarto. Kogemuskülastusel osalejaid said kuulda nii rahvusvahelisi staare (Lost Frequencies) kui ungarlastest tippmuusikuid (Veronika Harcsa, Bálint Gyémánt, Dresch Mihály). Osalejad said kogeda, kuidas Euroopa kultuuripealinn saab olla suur ja kõnetada tuhandeid vaimustunud fänne, kui et kuidas kultuuripealinn saab olla intiimne ja õdus avades uues võtmes uusi lavasid.

Näha sai ka seda, kuidas Euroopa kultuuripealinn aitab kohalikel kogukondadel endal avastada ja uues võtmes avada kohalikele tavalisi, aga külastajatele uudseid huvitavaid paiku nagu näiteks maailma esimesest krüptooni tehasest pöögimetsade keskel on valmimas kultuurihall. Või siis pakkuda lihtsat rahu metsa varju ehitatud raamatutega täidetud lugemismajakesega, mille huvilised saavad ise metsast üles leida. Või siis osaleda rahvusvahelises residentuuris.

Sarnaselt Tartuga kannab Veszprem-Balaton Euroopa kultuuripealinna tiitlit piirkonnaga koos, kokku 116 omavalitsust, millest väikseim on 46 elanikuga ja suurim 60 000 elanikuga. Kokku elab Veszprem-Balaton 2023 piirkonnas ligi pool miljonit inimest.

Loe pikemalt Elva valla Tartu 2024 blogist →

 


Võidutuli jõudis igasse Elva valla piirkonda

Võidutule laiali kandmine üle Eesti on pidulik ja pikaajaline traditsioon. Sel aastal süüdati võidutuli Viljandis, kus Eesti Vabariigi President Alar Karis andis selle üle kaitseliitlastele ja naiskodukaitsjatele, kes viisid selle edasi oma kodumaakondadesse.

Elva vallavanem Priit Värv võttis võidutule vastu Kambja vallas toimunud Tartumaa maakaitsepäeval ning tõi tule edasi ka igasse Elva valla piirkonda!

Inimesi, kes olid võtnud kaasa küünla, laterna, tõrviku või muu tulekandja, et viia enda koduse jaanilõkke süütamiseks kaasa säde päris võidutulest, oli kohale tulnud palju! Elva valla elanikud on tänulikud, et juba teist aastat seesugune armas ja samas ka pidulik traditsioon on ellu äratatud! 

Võidutule teekonda läbi Elva valla saab järele vaadata Elva valla Instagrami kontolt @elvavald.

 

 

  ARENG JA PLANEERING  

 

Esmaspäeval, 26. juunil toimus Verevi rannahoone arhitektuurikonkursi žürii esimene arutelu

Läbi vaadati kõik laekunud 36 tööd ning arutati nende sobivuse üle. Žürii tuleb lõpliku valiku tegemiseks uuesti kokku juulikuu teises pooles. 

Arhitektuurikonkurssi korraldab Elva Vallavalitsus koostöös Eesti Arhitektide Liiduga. Konkursi eesmärk on leida Elva linna miljöösse sobiv mitmete funktsioonidega rannahoone. Žüriisse kuuluvad Elva abivallavanem Kertu Vuks, vallaarhitekt Jaanika Saar, arendusjuht Margus Ivask, heakorraspetsialist Sten Saarekivi, Tartu linnaarhitekt Tõnis Arjus ning Eesti Arhitektide Liidu liikmed arhitektid Eva Kedelauk ja Tomomi Hayashi. 

 

Vallavolikogu lõpetas Hellenurme hooldekeskuse detailplaneeringu koostamise

Lõuna-Eesti Hooldekeskus taotles detailplaneeringuga ehitusõigust Hellenurme hooldekeskuse kompleksile ühe täiendava 30-ne kohalise elukorpuse ehitamiseks, olemasoleva tõllakuuri ümberehitamiseks töökodade ja huvitegevuse hooneks ning kogu kompleksi teenindamiseks vajalike parkimiskohtade ja tehnovõrkude ehitamiseks.

Vaatamata mitmetele avalikele aruteludele ei saavutatud detailplaneeringu koostamisel hooldekeskuse ja kogukonna vahelist kompromissi. Kohalik kogukond leidis, et Hellenurme hooldekeskuse kompleks ei tohi rohkem laieneda.

Vallavalitsus soovis detailplaneeringu elluviimisega kaasnevaid sotsiaalseid mõjusid hinnata, kuid hooldekeskus keeldus mõjude hindamise tasumises osalemast. Seetõttu võeti vastu otsus, et detailplaneeringu koostamine tuleb lõpetada, kuna detailplaneeringuga kaasnevad mõjud piirkonnale ja elanikele on jäänud analüüsimata ning ei ole võimalik hinnata hooldekeskuse laienemisel kogukonnas toimuvaid muutusi ja nendest tulenevaid mõjusid.

 

Teisipäeval, 20. juunil osales abivallavanem Kertu Vuks Tartu Loodusmajas toimunud parkimispoliitika arutelul

Arutelu keskmes oli Tartu linna poolt koostöös uurimisüksusega SPIN Unit koostatud Tartu parkimise andmeanalüüs, mis kogus näiteid ka parkimispoliitika parimatest praktikatest maailmas.

Üheskoos arutleti selle üle, kuidas saaks Tartumaal parkimispoliitikat parandada, sealhulgas ühistranspordiühenduste parandamise ja kergliikurite suurema kasutuse abil suunata inimesi vähem autosid kasutama. 

 

Esmaspäeval, 12. juunil osales abivallavanem Kertu Vuks Riigikantselei kutsel avalikule sektorile mõeldud katsetamisjuhise tutvustusürituse aruteluaneelis

Katsetamisjuhise eesmärk on läbi teistmoodi disainitud probleemide lahendamise lähenemise - katsetamise abil - jõuda mõjukamate ja efektiivsemate poliitikateni. Mõned näited  avaliku sektori katsetamismetoodikaga läbi viidud projektidest on:

 • rahunemispeatus - autojuhid, kes kiirust ületasid, ei saanud trahvi, vaid rahunemispeatuse, mille pikkus sõltus ületatud kiiruse suurusest
 • ümbrikupalkade vähendamine ehitussektoris - Maksu- ja Tolliameti poolt koordineeritud suhtlus ehitusettevõtetega, kelle palgaandmed võrreldes teistega olid madalamad.

Paneelarutelus, kus osalesid lisaks Kertu Vuksile ka Jevgeni Ossinovski ja Sten Andreas Ehrlich, leiti, et avalikus sektoris katsetusmeetodi kasutamine on igati tervitatav. Lihtsam on seda ellu viia kohalikul tasandil, eelduseks on poliitiline tahe ning ametnike oskused ja teadmised seesugust meetodit rakendada ja ellu viia.

Huvi korral saab katsetamisjuhisega tutvuda siin →

 

 

  SOTSIAAL JA TERVIS  

 


Teisipäeval, 27. juunil külastasid Elva valda Järva valla eakate ümarlaua esindajad

Enne Elva linna ekskursioonile minemist said eakad ülevaate Elva valla eakatele pakutavatest võimalustest. Elva linna kultuurijuht Lea Kurvits rääkis põhjalikult Kultuurikolmapäevadest ning muudest suurematest sündmustest. Vallavanem Priit Värv rääkis päevakeskuste korraldustest ning ennetustööspetsialist Karmen Paavel erinevatest muudest tegevustest.

Seejärel läksid Järva valla eakad linna uudistama ning nende esindaja Õile Kalme andis kohalikele eakatele ülevaate Järva valla eakate ümarlaua tegemistest. Antud kohtumine oli ajendatud koostööst Mõttekoda Praxisega eakate suurema kaasamisest.

 

Kolmapäeval, 7. juunil külastas sotsiaal- ja terviseosakonna esindus Tartu Eluringikeskust

Eluringikeskus on üks uuemaid eakatele suunatud hoolekandeasutusi. Eakatel on võimalik lähtuvalt oma abivajaduse ulatusest elada kas iseseisvalt korteris või 1- kuni 2-kohalistes tubades.

Asutus lähtub oma tegevuses põhimõttest, et nende võimuses ei ole anda juurde elupäevi, kuid päevadesse saab anda juurde elu. Lisaks eakatele suunatud teenustele tegutseb samas majas ka lasteaed. Kaks asutust jagavad ka õueala, mis toetab eluringi põhimõtet. Eluringikeskuses on teenusel ka Elva valla inimesi.  

 


Kolmapäeval, 14. juunil toimus projekti „Häirekeskuse ja kohalike omavalitsuste koostöövõimalused 112 hädaabikõnedes ilmnevate sotsiaalprobleemide lahendamisel" töötuba

Töötoas osalesid sotsiaaltööspetsialist Sirje Tali ja ennetustööspetsialist Karmen Paavel. Häirekeskusesse saabuvate kõnede arv kasvab iga aastaga, kuid praegune statistika näitab, et vaid iga kolmas helistaja on see, kes reaalselt häirekeskuse abi vajab. Ülejäänud kõned on tehtud kas ekslikult või on nende taga mõni muu probleem, mis ei vaja otseselt häirekeskuse sekkumist. Näiteks helistatakse seepärast, et vajatakse konkreetset infot, mille jaoks on loodud perearsti nõuandeliin 1220 või riigiinfotelefon 1247.

Lisaks on Häirekeskusesse helistajate hulgas ka sarihelistajaid, kellel on sotsiaalseid ja/või tervislikke probleeme. Need on helistajad, kelle osas soovitakse teha suuremat koostööd kohalike omavalitsustega, kuna nende abivajadus on teistlaadi, kui häirekeskus suudab anda. Nii teevad mõned inimesed hädaabiliinile aastas tuhandeid kõnesid ehk mitmeid kõnesid päevas, hoides sellega liini kinni ning tekitades viivituse neile, kes päriselt kiiresti abi vajavad.  

Üheskoos vaadati nende inimeste profiilidele otsa, kirjeldati nende abivajadusi ning prooviti leida võimalusi, kuidas neid päriselt toetada.

 

Kolmapäeval, 28. juunil toimus Tartumaa sotsiaalvaldkonna koostöökogu

Kohtumisel osales sotsiaal- ja terviseosakonna juhataja Gerda Kiipli-Hiir ning ennetustööspetsialist Karmen Paavel. Tartumaa Omavalitsuste Liidu eestvedamisel toimuval sotsiaalvaldkonna koostöökogul oli sel korral peamine rõhk kriisidega toimetulekul.

Videosilla vahendusel oli võimalus uurida Saaremaa abivallavanemalt Riina Allikult ja kohalikelt sotsiaaltöötajatelt seda, kuidas nad on oma mitmetes kriisides toimetanud ning milliseid õppetunde saanud. Küsimusi küsiti nii üldise elukorralduse kui ka ametispetsiifiliste detailide kohta.

Arutati ka võimaluste üle, kuidas Tartumaal sotsiaalvaldkonna kriisikindlust kasvatada. Seejärel räägiti läbi päevakajalised teemad  ja küsimused, mis puudutasid näiteks hooldereformi. 

 

 

Mis Elva vallas toimub? 

Infot kultuuri- ja spordisündmuste ning muu põneva kohta, mis Elva vallas toimub saad mugavalt jälgides Elav Elva Facebooki lehte →
 

 

Kuula uusi saateid Elva valla raadios!

Krete Enno ja Marek Pihlak räägivad Eesti Liikumis- ja Elamusfestivalist ning Elva kohvikutepäevast 

Jaanika Saar räägib Kaunis kodu konkursist 

 

 

Tartu koos Lõuna-Eestiga on
Euroopa kultuuripealinn aastal 2024! 

↗ Ole kursis, mida Tartu 2024 raames Tartus ja Lõuna-Eestis tehakse. Telli Tartu 2024 uudiskiri oma e-postkasti

↗ Hoia silma peal ka Elva valla Tartu 2024 blogil 

 

Jälgi Elva valla tegemisi sotsiaalmeedias:

 

Facebook

Instagram

YouTube

 

Elva Vallavalitsus

elva@elva.ee
www.elva.ee

Näitan: 1-5
Elemente lehe kohta5
of 52
Ametnikega on võimalik kohtuda vaid ette registreerides. Kontaktid on leitavad Elva valla kodulehelt →   Esmaspäev, 5. veebruar 2024  Kell 9 vallavalitsuse
Ametnikega on võimalik kohtuda vaid ette registreerides. Kontaktid on leitavad Elva valla kodulehelt →   Esmaspäev, 29. jaanuar 2024  Kell 9 vallavalitsuse
Ametnikega on võimalik kohtuda vaid ette registreerides. Kontaktid on leitavad Elva valla kodulehelt →   Esmaspäev, 22. jaanuar 2024  Kogu päev Berit Ojaniit Norras
Ametnikega on võimalik kohtuda vaid ette registreerides. Kontaktid on leitavad Elva valla kodulehelt →   Esmaspäev, 15. jaanuar 2024  Kell 9 vallavalitsuse
Ametnikega on võimalik kohtuda vaid ette registreerides. Kontaktid on leitavad Elva valla kodulehelt →   Esmaspäev, 8. jaanuar 2024  Kell 9 vallavalitsuse tiimikoosolek
RSS (Opens New Window)
Näitan: 1-5
of 4