Käärdi aleviku Mesika tänava kergliiklustee ehitamine

11.11.20

2020. aasta sügisel valmis Mesika tänava kergliiklustee. Ehitas KV Infra OÜ, omanikujärelevalvet teostas Tarindiprof OÜ ning projekteeris Palmpro OÜ.

Koos projekteerimise ja omanikujärelevalvega kujunes ehituse maksumuseks 299 017,46 eurot.

Projekti kaasrahastati Euroopa Liidu Euroopa Regionaalarengu Fondist.

 

 

Mesika tänava piirkond on kasvav elamupiirkond, projekti eesmärk oli kergliiklustee väljaehitamisega parandada ligipääsu töökohtadele ja avalikele teenustele (sh lasteaiad ja koolid) Elva linnas, eraldades jalakäijate ja jalgratturite liikluse sõiduteest.

Kergtee väljaehitamine parandab oluliselt ligipääsu vallakeskusesse Elvasse ja samas muudab piirkonda atraktiivsemaks lastega peredele.

Lisandväärtuseks on nii jalakäijate kui sõidukijuhtide turvalisuse ja ohutuse tõstmine, paranenud on võimalused tervislike eluviiside viljelemiseks.

29.05.20

Käärdi aleviku Mesika tänava kergliiklustee ehitamine 

 

Elva Vallavalitsus esitas Ettevõtluse Arendamise Sihtasutusele siseministri 13.02.2015 a määruse nr 4 „Piirkondade konkurentsivõime tugevdamise investeeringute toetuse andmise tingimused ja kord" alusel  taotluse toetuse saamiseks Käärdi alevikus paikneva kergliiklustee rajamiseks.

Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus rahuldas valla taotluse ja eraldas projektile  „Käärdi aleviku Mesika tänava kergliiklustee" toetuse summas 279 157,90 eurot. Projekti kogumaksumus on 328 421,07 eurot  ning valla omaosalus sellest 49 263,17  eurotProjekti kaasrahastatakse Euroopa Liidu Euroopa Regionaalarengu Fondist

Kergliiklustee valmib 2020. aasta sügisel.

Lisainfo: Mikk Järv, abivallavanem
mikk.jarv@elva.ee