Matusetoetus

Matusetoetuse eesmärk on matuse korraldamisega kaasnevate kulude osaline katmine. Toetust makstakse ühekordse toetusena Elva valla eelarvest. Matusetoetust suuruses 250 eurot makstakse isiku, kelle viimaseks elukohaks oli Elva vald, surma korral matuse korraldajale.
 
Matusetoetus makstakse riigieelarvest Elva vallale määratud matuse korraldamise kulude katmise toetuse vahenditest ja nende lõppemisel Elva valla eelarvest.
 
Matusetoetust on võimalik taotleda elektrooniliselt Elva valla e-taotluste keskkonnas SPOKU, kuhu sisenemiseks tuleb end  sisselogimisel tuvastada kas ID-kaardi või mobiili-IDga. Taotlemiseks pabervormis on blanketti võimalik alla laadida siit. Taotlust on võimalik täita ka Elva Vallavalitsuses ning Palupera, Puhja, Rannu ja Rõngu teenuskeskustes. Vastuvõtuajad leiate siit.
 
 
Vastutaja:
Sotsiaaltööspetsialist Sirje Erm
Kontaktid: 731 1904; 525 3370; sirje.erm@elva.ee