Statistika

 

Näitaja: Elva vald
Kohalike eelarvete põhitegevuse tulud kokku, 2018 (tuhat eurot) 20 500,5
füüsilise isiku tulumaks 10 422,1
saadavad toetused tegevuskuludeks 8 090,5
Kohalike eelarvete põhitegevuse kulud kokku, 2018 (tuhat eurot) 20 360,4
üldised valitsemissektori teenused 1 390,5
majandus 1 534,4
haridus 12 018,1
sotsiaalne kaitse 1 773,3
Toetus toimetulekupiiri tagamiseks, 2018 (tuhat eurot) 126,5
Toetus toimetulekupiiri tagamiseks, 2018 (eurot rahuldatud taotluse kohta) 225,5
Registreeritud töötud, 2019 322
Palgatöötaja kuu keskmine brutotulu, 2018 (eurot) 1 127,29
mehed 1 234,97
naised 1 019,14
Brutotulu saajad keskmiselt kuus, 2018 5 455
mehed 2 734
naised 2 722
Kasutusse lubatud eluruumid (uusehitus), 2018 12
Kasutusse lubatud eluruumide pind (uusehitus), 2018 (m²) 1 752,8
Kasutusse lubatud mitteelamud (uusehitus), 2018 8
Kasutusse lubatud mitteelamute suletud netopind (uusehitus), 2018 (m²) 750,4

 

Elva valla statistilised näitajad koondatuna Statistikaameti juhtimislaual leiad siit.

Maksu- ja Tolliameti KOV ettevõtlusstatistika on leitav siit.

Elva valda puudutavad majanduse - ja turismialased arengud on lahtikirjeldatud arengukava lisas, mis on kättesaadaval siin.