Maakorraldustoimingud

Lihtsad maakorraldustoimingud on kinnisasjade (katastriüksuste) jagamine, liitmine, osade vahetamine, piiride muutmine ja piiri kindalakstegemine.

 

Avalduse esitamine

Lihtsa maakorraldustoimingu tegemise soovi korral tuleb kinnistu omanikul Elva vallavalitsusele esitada sooviavaldus, milles paluma märkida:

  • omanike kontaktandmed
  • maaüksuse andmed
  • soovitud tegevuse ja toimingu eesmärk

Avalduse võib esitada e-kirja teel elva@elva.ee või daisy.sild@elva.ee.

 

Vallavalitsus vaatab esitatud avalduse läbi ning annab taotlejale tegevuse võimalikkuse osas tagasisidet. Lähtuvalt tagasisidest, saab maaomanik pöörduda maakorraldustööde tegevuslitsentsi omava maamõõtja poole, kes esitab maakorralduskava vallavalitsusele ja viib läbi katastrimõõdistamise. Vallavalitsus kooskõlastab maakorralduskava ja määrab moodustatava katastriüksuse sihtotstarbe ja koha-aadressi. Maakatastris registreeritakse  katastriüksusete andmed maamõõtja poolt esitatud dokumentide alusel.

 

Täiendav info on leitav Maa-ameti kodulehelt