2.01.23

Pakkumuskutse: Puhja vana koolimaja tehnilise seisukorra eksperthinnangu/auditi koostamiseks 

Elva Vallavalitsus ootab pakkumusi Puhja alevikus Viljandi mnt 28/3 asuva Puhja vana koolimaja tehnilise seisukorra eksperthinnangu /auditi koostamiseks.

Tööde teostamise tähtaeg: 45 päeva lepingu sõlmimisest arvates.

Pakkumuse esitamise tähtaeg on 28.12.2022. Pakkumus tuleb esitada e-posti aadressile: elva@elva.ee.  

Hankija hindab hanketingimustele vastavaid pakkumusi lähtuvalt nende maksumusest ja tunnistab edukaks madalama hinnaga pakkumuse.

Pakkumuse tehniline kirjeldus on leitav siit.

Lähtedokumentidega on võimalik tutvuda siin.

Tellija: Elva Vallavalitsus
Tellija kontaktisik:
Jaanika Saar, vallaarhitekt
jaanika.saar@elva.ee / 534 81114

 

Pakkumuskutse: Elva linnas Vapramäe 9//11//13 krundi detailplaneeringu sotsiaalsete (sh demograafiliste) mõjude hindamise analüüsi koostamiseks

Elva Vallavalitsus ootab pakkumusi Vapramäe 9//11//13 krundi detailplaneeringu sotsiaalsete (sh demograafiliste) mõjude hindamise analüüsi koostamiseks.

Pakkumuse esitamise tähtaeg on 23.12.2022. Pakkumused palume esitada e-aadressile elva@elva.ee.  

Pakkumuse tingimused on leitavad siin.

Detailplaneeringuga on võimalik tutvuda siin. 

Detailplaneeringu menetlusmaterjalidegaon võimalik tutvuda siin

Tellija: Elva vallavalitsus

Tellija kontaktisik:
Kertu Vuks, abivallavanem
kertu.vuks@elva.ee / 581 37086

 

 

Pakkumuskutse: Tallimäe küüni, Mõisa tõllakuuri, Mõisa aed ja Ääre kinnistute detailplaneeringu sotsiaalsete (sh demograafiliste) mõjude hindamise analüüsi koostamiseks 


Elva Vallavalitsus ootab pakkumusi Tallimäe küüni, Mõisa tõllakuuri, Mõisa aed ja Ääre kinnistute detailplaneeringu sotsiaalsete (sh demograafiliste) mõjude hindamise analüüsi koostamiseks.

Pakkumuse esitamise tähtaeg on 12.12.2022. Pakkumused palume esitada e-aadressile elva@elva.ee.  

Pakkumuse tingimused on leitavad siin.

Detailplaneeringuga on võimalik tutvuda siin


Tellija: Elva vallavalitsus

Tellija kontaktisik:
Kertu Vuks, abivallavanem
kertu.vuks@elva.ee / 581 37086

 

 

Pakkumuskutse: Elva valla lehe küljendusteenus

Elva Vallavalitsus ootab pakkumusi Elva valla lehe küljendusteenuse tellimiseks perioodiks 1.01.- 31.12.2023.

Pakkumuse tehniline kirjeldus koos nõuetega pakkumisele ning muu olulise infoga on leitav SIIT

Pakkumusi hinnatakse majandusliku soodsuse põhimõtte alusel ning selleks kasutatakse väärtuspunktide süsteemi järgmiste kriteeriumide ja nendele määratud osakaalude alusel:

 • Teenustasu: osakaal 40
 • Varasema töö näite hinne: osakaal 60


Pakkumuse esitamise tähtaeg on 18. detsember 2022.
Pakkumused palume esitada e-aadressile elva@elva.ee.

 

Lisainfo:
Eliise-Berta Tarto, kommunikatsioonijuht
eliise-berta.tarto@elva.ee / 5915 1120

 

 

31.10.22

Hinnapakkumuse kutse detailplaneeringu koostamiseks

 

Elva Vallavalitsus kutsub Teid esitama hinnapakkumust Elva linnas Tartu mnt 1 kinnistu ja Tartu mnt 3 kinnistu ning Arbijärve kinnistu osa  detailplaneeringu koostamiseks.  

Pakkumuse koostamise aluseks on Elva Vallavalitsuse 27.09.2022 korraldus nr 447 „Elva linnas Tartu mnt 1 kinnistu ja Tartu mnt 3 kinnistu ning Arbijärve kinnistu osa  detailplaneeringu algatamine".

Pakkumus koostatakse arvestades planeerimisseaduses detailplaneeringu koostamisele kohaldatud sätteid.

Detailplaneeringu koostamine sisaldab:

 1. Lähteseisukohtades ettenähtud uuringute koostamist (geodeetiline alusplaan); TÄPSUSTUS LISATUD 12.10.2002: Pakkumus hind ei pea sisaldama geodeetilise alusplaani koostamist. Alale on koostatud geoalus (W Vara OÜ töö nr GD22049).
 2. Detailplaneeringu eskiisi ja detailplaneeringu põhilahenduse koostamist;
 3. Detailplaneeringu avalikel aruteludel osalemist, kavandatud planeeringulahenduse selgitamist ja põhjendamist;
 4. Detailplaneeringus vajalike paranduste ja täienduste tegemist;
 5. Esitatud arvamustega tutvumist ja vallavalitsusele omapoolse seisukoha kujundamist;
 6. Nõuetekohase detailplaneeringu esitamist.

 

Pakkumus palume esitada elektrooniliselt e-postile maarika.uprus@elva.ee hiljemalt 21.10.2022.a. kell 16.30.

Pakkumuse hindamise kriteeriumiks on madalaim hind. Edukaks tunnistatakse pakkumus, mille maksumus on madalaim ning pakkuja vastab planeerimisseaduses planeerijale esitatud nõuetele.

Tellijapoolne kontaktisik on Elva Vallavalitsuse planeeringuspetsialist Maarika Uprus, maarika.uprus@elva.ee, tel. 5271860.

Lisa: Elva Vallavalitsuse 27.09.2022 korraldus nr 447 „Elva linnas Tartu mnt 1 kinnistu ja Tartu mnt 3 kinnistu ning Arbijärve kinnistu osa  detailplaneeringu algatamine".

31.10.22

Generaatorite soetamine Elva valla hoonetesse

Elva Vallavalitsus ootab ettevõtjatelt hinnapakkumusi kaheksa (8tk) generaatori ostmiseks koos nende kohale toimetamisega, vastavalt lisatud tehnilisele kirjeldusele, Elva vallas asuvatele hoonetele:

 • Ulila keskus

 • Puhja seltsimaja

 • Aakre rahvamaja

 • Rõngu rahvamaja

 • Rannu rahvamaja

 • Elva Spordihoone

 • Konguta rahvamaja

 • Elva Vallavalitsus

Laekunud pakkumusi hinnatakse madalaima kogumaksumuse alusel lähtuvalt pakkumuse maksumuse tabelist, SIIT.
Pakkumuste esitamise tähtaeg on 26.10.2022 kell 10.00. Pakkumus tuleb esitada e-posti aadressile: monika.oigus@elva.ee
Lisainfo ja küsimused: Elva Vallavalitsuse ennetustööspetsialist Karmen Paavel, tel.: +372 5585 691, e-post: karmen.paavel@elva.ee
Hanke tehniline kirjeldus asub SIIN

19.10.22

SA Elva Kultuur ja Sport korraldab läbirääkimistega konkursi äriruumide (Elva, Pargi tn 2 ja Pargi tn 2a) rendile andmiseks.

Nimetus: Elva jaamahoone äriruumide rentimine
Hinnapakkumise esitamise aeg ja koht: 17. oktoober kell 10, e-aadressile ivi.tigane@elva.ee
Hankija ja vastutav isik: SA Elva Kultuur ja Sport, reg.kood 90013420, asukoht Kesk 30, Elva 61507, juhatuse liige Ivi Tigane, telefon 5528870, e-post: ivi.tigane@elva.ee

Nõuded pakkujale: pakkujal puudub maksuvõlg läbirääkimistega pakkumise kuulutuse avaldamise seisuga. Pakkuja ei tohi olla pankrotis või likvideerimisel või tema äritegevus ei või olla peatatud, (muud nõuded täpsustatud LISA 1).

Hinnapakkumine peab sisaldama: juriidilise isiku nimi, registrikood, asukoht ja aadress. Kavandatavate teenuste ideekontseptsioon ja selgitus. Sõnadega ja numbritega kirjutatud pakkumuse hind, kui need ei lange kokku, loetakse kehtivaks sõnadega kirjutatud hind. Kinnitust, et pakkumus on jõus 90 päeva, esitamise tähtpäevast arvates, (muud nõuded täpsustud LISA 1).

Hinnapakkumise väljavalimise alus: ideekontseptsioon (osakaal 60%) ja parim pakutud ruutmeetri hind (osakaal 40%).

Ruutmeetri alghind: 2 €/m2

Tingimused ja kord

Fotod:
Pargi 2 kohvikuruumid
Pargi 2a kiosk

Ruumiplaanid ja asukoha plaanid:
Lisa 1 Pargi 2 ja Pargi 2a paiknemine
Lisa 2 Pargi 2 äripinna (toitlustuskoht) ruumiplaan

11.10.22

Elva Linnaraamatukogu toolid

Elva Vallavalitsus/Elva Linnaraamatukogu  ootab ettevõtjatelt hinnapakkumusi Elva Linnaraamatukogule kaminasaali 50 tooli ostmiseks (lisaks toolide virnastamise käru) vastavalt lisatud tehnilisele kirjeldusele. Kauba annab Pakkuja Hankijale üle hiljemalt 31.10.2022.
Laekunud pakkumusi hinnatakse madalaima kogumaksumuse alusel lähtuvalt pakkumuse maksumuse tabelist.
Pakkumuse esitamise tähtaeg on 10.10.2022 kell 10.00.
Pakkumus tuleb esitada e-posti aadressile: monika.oigus@elva.ee
Lisainfo ja küsimused: Elva Linnaraamatukogu juhataja Imbi Härson, tel: 5300 2054 või e-post: imbi.harson@elva.ee

Hanke tehniline kirjeldus on leitav SIIT
Pakkumuse maksumuse tabel asub 
SIIN

12.09.22

Elva jäätmejaama piirdeaia rajamine

Elva Vallavalitsus ootab ettevõtjatelt hinnapakkumusi Elva jäätmejaama piirdeaia rajamiseks vastavalt lisatud tehnilisele kirjeldusele. Laekunud pakkumusi hinnatakse madalaima kogumaksumuse alusel lähtuvalt pakkumuse maksumuse tabelist, SIIT.

Tööde teostamise tähtaeg: 2 kuud lepingu sõlmimisest arvates.

Pakkumuse esitamise tähtaeg on 12.09.2022 kell 10.00. Pakkumus tuleb esitada e-posti aadressile: monika.oigus@elva.ee

Lisainfo ja küsimused: vallamajandusosakonna juhataja Hegri Narusk, tel: 5129072 või e-post: hegri.narusk@elva.ee

Hanke tehniline kirjeldus asub SIIN

Jäätmejaama piirdeaia joonis leitav SIIT

9.09.22

Generaatoriga ühendamise võimekuse tekitamine

Elva Vallavalitsus ootab hinnapakkumusi generaatoriga ühendamise võimekuse tekitamiseks Elva vallas asuvatele hoonetele;

 • Ulila keskus

 • Puhja seltsimaja

 • Aakre rahvamaja

 • Rõngu rahvamaja

 • Rannu rahvamaja

 • Elva Spordihoone

Pakkumus esitada vastavalt tehnilises kirjelduses ja pakkumuse maksumuse tabelis välja toodule.
Hanke tehniline kirjeldus asub SIIN 
Pakkumuse maksumuse tabel on leitav SIIT   
Tööd tellitakse madalaima koguhinna (käibemaksuta pakkumus) pakkujalt.
Tööde valmimise tähtaeg on hiljemalt 30.11.2022.
Pakkumused palume esitada e-postile elva@elva.ehiljemalt 07.09.2022, kell 10.00.
Lisainfo: ennetustööspetsialist Karmen Paavel, tel: +372 5301 9106, karmen.paavel@elva.ee

9.09.22

Kentsi paisjärve parkla

Sihtasutus Elva Kultuur ja Sport kutsub Teid esitama hinnapakkumist  Kentsi paisjärve kinnistule kruusakattega parkla rajamiseks.

Hinnapakkumise esitamise aeg ja koht: 6. september kell 14.00, e-aadressile ivi.tigane@elva.ee

Hankija ja vastutav isik: SA Elva Kultuur ja Sport, reg. kood 90013420, asukoht Kesk 30, Elva 61507, juhatuse liige Ivi Tigane, telefon 552 8870, e-aadress ivi.tigane@elva.ee
Lisainfo Elva abivallavanem Kristjan Vilu, Kristjan.vilu@elva.ee

Nõuded pakkujale: Majandustegevuse registreering - teedeehitus.

Hinnapakkumine peab sisaldama: Pakkumus peab sisaldama kõiki tööde teostamiseks vajalike komponente, transporti ja paigaldust. Pakkumus peab olema lahti kirjutatud erinevate tööfaaside kaupa.

Hinnapakkumise väljavalimise alus: soodsaim hind. Tööde teostamise aeg kuni 60 kalendripäeva lepingu sõlmimisest.

Eeldatav maksumus: 15 000 eurot (hind ilma käibemaksuta).

Tehniline kirjeldus on leitav SIIT.

9.09.22

Kentsi paisjärve purrete rajamine

Sihtasutus Elva Kultuur ja Sport kutsub esitama hinnapakkumist seoses Kentsi paisjärve purrete rajamiseks.

Hinnapakkumise esitamise aeg ja koht: 6. september kell 14, e-aadressile ivi.tigane@elva.ee

Hankija ja vastutav isik: SA Elva Kultuur ja Sport, reg. kood 90013420, asukoht Kesk 30, Elva 61507, juhatuse liige Ivi Tigane, telefon 552 8870, e-aadress ivi.tigane@elva.ee
Lisainfo: Elva Vallavalitsuse abivallavanem Kristjan Vilu, Kristjan.vilu@elva.ee

Nõuded pakkujale: Pakkuja peab olema varasemalt teostanud vähemalt kaks (2) sarnases mahus ja sarnast objekti, mis on avalikus kasutuses. Palume nimetatud info esitada koos pakkumusega (sh. objekti nimetuse, asukoht, tellija ja maksumus).

Hinnapakkumine peab sisaldama: Pakkumus peab sisaldama kõiki tööde teostamiseks vajalike komponente, transporti ja paigaldust. Pakkumus peab olema lahti kirjutatud erinevate tööfaaside kaupa.

Hinnanguline maksumus: objekti eeldatav maksumus kuni 40 000 eurot (hind ilma käibemaksuta).

Hinnapakkumise väljavalimise alus: soodsaim hind.
Tööde teostamise aeg kuni 60 kalendripäeva lepingu sõlmimisest.

Tehniline kirjeldus on leitav SIIT.

9.09.22

Elva muusikakooli (Kalda 11, Elva linn) ventilatsioonisüsteemi projekteerimine

Elva Vallavalitsus ootab ettevõtjatelt hinnapakkumusi Elva muusikakooli hoone ventilatsioonisüsteemi projekteerimiseks vastavalt lisatud tehnilisele kirjeldusele.
Laekunud pakkumusi hinnatakse madalaima kogumaksumuse alusel.

Tööde teostamise tähtaeg: 3 kuud lepingu sõlmimisest arvates.

Pakkumuse esitamise tähtaeg on 05.09.2022 kell 10.00. Pakkumus tuleb esitada e-posti aadressile: elva@elva.ee

Lisainfo ja küsimused: vallamajandusosakonna juhataja Hegri Narusk, tel.: 5129072 või e-post: hegri.narusk@elva.ee

Hanke tehniline kirjeldus on leitav SIIT

Muusikakooli projekt asub SIIN

 

Elva linna ja Käärdi aleviku soojusmajanduse arengukava koostamine

Elva Vallavalitsus ootab pakkumisi Elva linna ning Käärdi aleviku soojusmajanduse arengukava koostamiseks.  

Pakkumus palume esitada Elva vallavalitsusele digitaalselt allkirjastatuna e-posti aadressil elva@elva.ee hiljemalt 31.08.2022.

Laekunud pakkumusi hinnatakse madalaima kogumaksumuse alusel.

Kontaktisik hankega seotud küsimustes on Kertu Vuks tel. 5813 7086; e-mail: kertu.vuks@elva.ee .

Hanke tehniline kirjeldus on leitav SIIT.

Nõlvaku tn 11 kinnistul mänguväljaku projekteerimine ja ehitus
 
Elva Vallavalitsus kutsub osalema hankel „Nõlvaku tn 11 kinnistul mänguväljaku projekteerimine ja ehitus".
Soovime Teilt ehitusprojekti ja selle elluviimise hinnapakkumist Elva vallas, Elva linnas, Nõlvaku tn 11 mängulinnaku rajamiseks.
Täpsem info SIIT
 
Hankija jätab endale õiguse tellida pakkumuses küsitud artikleid osaliselt.
Hankija hindab hanketingimustele vastavaid pakkumusi lähtuvalt nende maksumusest ja tunnistab edukaks madalama hinnaga pakkumuse.
Hankijal on õigus kõik pakkumused tagasi lükata, kui need ületavad hankija rahalised võimalused.
 
Objekti valmimise tähtaeg on hiljemalt 15.12.2022
Hinnapakkumiste esitamise tähtaeg on 30.08.2022 kl 12:00 e-posti aadressile elva@elva.ee
 
Kontaktisik: Sten Saarekivi sten.saarekivi@elva.ee, tel. +372 5886 1600

Rannu kalmistu kivimüüri korrastamine

Elva Vallavalitsus ootab läbirääkimistega hanke korras pakkumisi Rannu kalmistu kivimüüri korrastamiseks.

Objekti valmimise aeg on hiljemalt 31.12.2022.

Pakkumus esitada maksumuse tabelis (Lisa2) digitaalselt allkirjastatuna e-posti aadressil elva@elva.ee hiljemalt 23.08.2022 kell 11:00.

Laekunud pakkumusi hinnatakse madalaima kogumaksumuse alusel.

Kontaktisik: Sten Saarekivi , sten.saarekivi@elva.ee5886 1600. 

Pildid Rannu kalmistu kivimüürist (seisuga 04.04.2022) leiab siit

Hanke tehniline kirjeldus on leitav SIIT

Lisa2 Pakkumuse maksumuse tabel on leitav SIIT

22.08.22

Soojasõlmede täishooldusteenus Rannus ja Annikorus

Elva Vallavalitsus ootab hinnapakkumusi soojasõlmede täishooldusteenusele Rannus ja Annikorus.

 • Rannu alevikus, Aia tn 1, Rannu lasteaed
 • Rannu alevikus, Elva tee 3, Külakeskus Barbara
 • Rannu alevikus, Elva tee 6, Rannu kool
 • Rannu alevikus, Elva tee 7, Rannu rahvamaja ja
 • Annikoru külas, Annikoru tee 7, Konguta lasteaed-algkool

asuvate soojasõlmede (majasisesed süsteemid alates maja sisenditest, segusõlmed, torud, radiaatorid jms, v.a soojamõõtjad) komplekssele täishooldusele, sh vajadusel remonttööd perioodil september 2022 kuni mai/juuni 2023, st saabuvat kütteperioodi. Pakkumus peab sisaldama hooldusremonte, kapitaalsemad tööd ja kulud on eraldi teemaks siis kokkuleppel.

Konguta lasteaed-algkoolil on kohalik lokaalne õlikatel, Rannu aleviku hoonetel keskküte soojusvõrgust. Rannu koolis täisautomaatne sõlm, teistes Rannu hoonetes 3T ventiiliga segusõlmed. Operaator kõikjal OÜ Elva Soojus. Pakkuja peab olema eelnevalt tutvunud objektidega kohapeal – lepi kokku aeg SA Elva Teenused haldur Ivo Indrikoga (tel 53505797) ja/või OÜ Elva Soojus juhataja Aarne Jänessooga (tel 53302310).

Pakkumus objekti kaupa kajastatuna ühes kuus palume esitada elektrooniliselt e-postile elva@elva.ee hiljemalt 22.08.2022 kell 10.00.

Tellijapoolne kontaktisik on Elva Vallavalitsuse vallamajandusosakonna vallavaraspetsialist Terje Korss, terje.korss@elva.ee, tel. 53020888.

Elva Gümnaasiumi Tartu mnt 3 õppehoone vundamendi rekonstrueerimise projekteerimine

 

Elva Vallavalitsus ootab ettevõtjatelt hinnapakkumusi Elva Gümnaasiumi Tartu mnt 3 õppehoone vundamendi rekonstrueerimise  projekteerimiseks vastavalt lisatud tehnilisele kirjeldusele.

Laekunud pakkumusi hinnatakse madalaima kogumaksumuse alusel.

Tööde teostamise tähtaeg: 2 kuud lepingu sõlmimisest arvates.

Pakkumuse esitamise tähtaeg on 25.07.2022 kell 12.00. Pakkumus tuleb esitada e-posti aadressil: elva@elva.ee

Lisainfo ja küsimused:  vallaarhitekt Jaanika Saar, tel  5348 1114 või e-post: jaanika.saar@elva.ee

 

Hanke tehniline kirjeldus asub SIIN

Tartu mnt 3 geodeetiline alusplaan asub SIIN

Arbi järve rannakabiini ehitus

Elva Vallavalitsus ootab pakkumisi Elva Arbi järve äärde rannakabiini ehituseks ja paigaldamiseks.

Objekti valmimise aeg on hiljemalt 01.08.2022.

Pakkumusse lisada ka eskiisjoonis lahendusest.

Laekunud pakkumusi hinnatakse madalaima kogumaksumuse alusel.

Hanke tehniline kirjeldus on leitav SIIT

Pakkumus esitada digitaalselt allkirjastatuna e-posti aadressil elva@elva.ee hiljemalt 17.06.2022 kell 12:00.

Täiendavate küsimuste puhul palume ühendust võtta heakorraspetsialist Sten Saarekivi tel 58861600; e-post sten.saarekivi@elva.ee

Hange lapsehoiuteenuse tellimiseks Elva vallas perioodil 01.09.2022-31.08.2024

Elva Vallavalitsus on korraldanud hanke lapsehoiuteenuse tellimiseks Elva vallas. Ootame pakkumusi lapsehoiuteenuse osutamiseks perioodiks 01.09.2022-31.08.2024 kuni 31 lapsehoiukoha kohta. Lapsehoiuteenust tuleb osutada Elva valla lastele vanuses 1 aasta ja 6 kuud kuni 3 aastat. Teenuse osutaja peab teenust osutama Elva linnas või Käärdi alevikus.

Pakkumus esitatakse hankedokumentide juurest leitaval vormil, mis on leitav SIIT. Pakkumus peab vastama hankejuhendis sätestatud tingimustele, millega on võimalik tutvuda SIIN. Hankijal on õigus pidada pakkujatega läbirääkimisi.

Pakkumus tuleb saata digitaalselt allkirjastatuna e-postile: auli.maesalu@elva.ee hiljemalt 13.05.2022.

 

Lisainfo korral pöörduda haridusspetsialist Auli Mäesalu poole (e-post: auli.maesalu@elva.ee, tel. 5886 4201).

 

Edukate pakkujatega sõlmitava halduslepingu projektiga on võimalik tutvuda SIIN.

 

Elva Gümnaasiumi Tartu mnt 3 õppehoone vundamendi rekonstrueerimise projekteerimine

Elva Vallavalitsus ootab ettevõtjatelt hinnapakkumusi Elva Gümnaasiumi Tartu mnt 3 õppehoone vundamendi rekonstrueerimise  projekteerimiseks vastavalt lisatud tehnilisele kirjeldusele.

Laekunud pakkumusi hinnatakse madalaima kogumaksumuse alusel.

Tööde teostamise tähtaeg: 2 kuud lepingu sõlmimisest arvates.

Pakkumuse esitamise tähtaeg on 05.05.2022 kell 11.00. Pakkumus tuleb esitada e-posti aadressil: elva@elva.ee

Lisainfo ja küsimused:  vallaarhitekt Jaanika Saar, tel  5348 1114 või e-post: jaanika.saar@elva.ee

 

Hanke tehniline kirjeldus asub SIIN

Elva Gümnaasiumi väliala ja hoone siseruumide rekonstrueerimise ehitusprojekti ekspertiis

Elva Vallavalitsus soovib hankega leida Elva Gümnaasiumi (Puiestee 2 Elva linn) väliala ja hoone siseruumide rekonstrueerimise ehitusprojekti ekspertiisi tegijat. Hanke eeldatav maksumus on alla lihthanke piirmäära.

Ekspertiisi tegija (juriidiline isik) peab omama vastava kompetentsiga spetsialiste või vajadusel ostma teenuse sisse vastava eriala spetsialistidelt ja omama oma tegevuseks vastavat litsentsi.

Hanke objekt on Elva Gümnaasiumi Puiestee 2 õppehoone ehitusprojekti kõigile põhiprojekti projekti osadele (sh. asendiplaani, vertikaalplaneeringu, arhitektuurse, sisearhitektuurse, konstruktiivse, vee, kanalisatsiooni, kütte, ventilatsiooni, jahutuse, tugev- ja nõrkvoolu (Sh ATS, sidevõrgud, internetivõrk), automaatika, välisvõrkude) ekspertiisi tegemine.

Pakkumused palume esitada hiljemalt 17. mail 2022 e-aadressile elva@elva.ee.

Lisainfo: Margus Ivask, arendusjuht, margus.ivask@elva.ee, tel 506 8687

Tehniline kirjeldus ja lisainfo SIIN.

4.05.22

Sihtasutus Elva Kultuur ja Sport kutsub Teid esitama hinnapakkumust seoses Elva Jaamahoone mööbli soetamisega

Nimetus: Elva Jaamahoone mööbli ostmine

Hinnapakkumise esitamise aeg ja koht: 02.05.2022 kell 14.00, e-postile ivi.tigane@elva.ee

Hankija ja vastutav isik: SA Elva Kultuur ja Sport, reg.kood 90013420, asukoht Kesk 30, Elva 61507, juhatuse liige Ivi Tigane, telefon 5528870, e-post: ivi.tigane@elva.ee
Lisainfo Elva vallaarhitektilt Jaanika Saar, 53481114, e-post  jaanika.saar@elva.ee
Nõuded pakkujale: Suudab tarnida mööbli hiljemalt 1.06 2022. a

Hinnapakkumine peab sisaldama:  SA Elva Kultuur ja Spordile tehtud hinnapakkumist kehtivusega kuni 90 päeva. Võib pakkuda ka üksikuid tooteid.

Hinnapakkumise väljavalimise alus: madalaim hind

Mööbli hinnakalkulatsioon on leitav SIIT

Raudteejaama hoone plaan asub SIIN

Ruumipaigutuse mõtted leitavad SIIT

2.05.22

Elva, Pikk 26 korterite rekonstrueerimine

Elva Vallavalitsus ootab hinnapakkumusi Elva linnas Pikk tn 26 (EHR 104001279) kahe korteri ehitus- ja rekonstrueerimistöödeks (ehitusteatis 2211201/11346). Tööd on kirjeldatud Arteo OÜ töös nr 22-06 „Korteri ümberehitamise projekt". 

Pakkumused palume esitada e-postile kaido.ilves@elva.ee hiljemalt 28.04.2022.a. kell 10.00.

Lisainfo: vallavaraspetsialist Terje Korss, tel. 5302; e-post: terje.korss@elva.ee

Pakkumus esitada vastavalt tööde mahtude tabelile. Tööd tellitakse madalaima koguhinna (käibemaksuta pakkumus) pakkujalt.

Tööde mahtude tabel on leitav SIIT

Ehitusprojekt asub SIIN

20.04.22

Aakre külas Mõisa tee 12 katlamaja lammutamine

Elva Vallavalitsus ootab hinnapakkumusi Elva vald, Aakre küla, Mõisa tee 12 asuva katlamaja (ehitisregistri kood 120649585) lammutamiseks vastavalt lisatud lammutusprojektile

Hoone lammutamiseks on väljastatud ehitusluba nr 2112271/07546. Lisaks katlamaja hoonele kuulub lammutamisele ka 12m kõrgune korsten, väike abihoone ja endiste mahutite betoonvundamendid.

Pakkuja peab olema viimase kahe aasta jooksul teostanud vähemalt ühe hoone lammutustöö. Referentstöö nimetus tuleb esitada koos tellija kontaktisiku andmetega.

Pakkumuse hindamise aluseks on madalaim hind. Tööde teostus 01.07-31.07.2022 (võimalusel ja kokkuleppel alustatakse juba juunikuus). Vahetult enne seda likvideeritakse hankija tellimusel elektri õhuliin ja betoonist postid (ei kuulu käesolevasse hankesse).

Peale hoone lammutamist on töövõtja kohustatud esitama  ehitisregistrile hoone täieliku lammutamise teatise. 

Pakkumus tuleb esitada e-postile kaido.ilves@elva.ee hiljemalt 18.04.2022 kell 10.00.

Lisainfo: Vallavaraspetsialist Terje Korss, tel: 53020888, e-post: terje.korss@elva.ee.

Foto lammutatavast hoonest on leitav SIIT

20.04.22

Rularambi projekteerimine ja ehitamine Puhja mänguväljakule

Elva Vallavalitsus ootab pakkumisi Puhja mänguväljakule rularambi projekteerimiseks ning ehitamiseks.

Objekti valmimise aeg on hiljemalt 31.08.2022.

Laekunud pakkumusi hinnatakse madalaima kogumaksumuse alusel.

Hanke tehniline kirjeldus on leitav SIIT

Pakkumus esitada digitaalselt allkirjastatuna e-posti aadressil elva@elva.ee hiljemalt 11.04.2022 kell 11:00.

 Korralduslike küsimuste korral palume ühendust võtta arendusspetsialist Sirli Pippar tel. 5837 7930; e-post sirli.pippar@elva.ee

 Tehniliste küsimuste puhul palume ühendust võtta vallaarhitekt Jaanika Saar tel 5348 1114; e-post jaanika.saar@elva.ee

20.04.22

Vallateede teeäärte niitmine 2022. aastal

Elva Vallavalitsus ootab hinnapakkumusi Elva valla avalike teede teeäärte niitmise teostamiseks vastavalt tehnilises kirjelduses toodud nõuetele. Tööde eeldatavad mahud on toodud lepingu projektis.

Pakkumuse maksumus tuleb esitada ühikuhinnana EUR/niidukilomeeter. Laekunud pakkumusi hinnatakse madalaima ühikuhinna maksumuse alusel

Pakkumus tuleb saata e-postile kaido.ilves@elva.ee hiljemalt 18.04.2022 kell 10.00. 

Lisainfo korral pöörduda taristuspetsialist Hendri Seinberg poole: tel +372 5866 6520, e-post: hendri.seinberg@elva.ee

Hanke tehniline kirjeldus asub SIIN

Töövõtulepingu projekt on leitav SIIT

13.04.22

Annikoru skatepargi ehitus

Elva Vallavalitsus ootab hinnapakkumusi Annikoru skatepargi ehituseks.

Laekunud pakkumusi hinnatakse madalaima kogumaksumuse alusel.

Pakkumus esitada digitaalselt allkirjastatuna e-posti aadressil elva@elva.ee hiljemalt 08.04.2022 kell 12:00.

Objekti valmimise tähtaeg on hiljemalt 20.06.2022.

Lisainfo: Elva vallavalitsuse heakorraspetsialist Sten Saarekivi, e-post sten.saarekivi@elva.ee , tel 58861600

Tellijal on õigus pakkumused tagasi lükata kui need ületavad eelarvelisi vahendeid.

NB! 1) Kui terasarmatuur pole saadaval võib selle asendada klaasplastarmatuuriga.

       2) Pakkumise sisse tuleb arvestada ka kasutusloa taotlemine ja ehitusdokumentatsiooni esitamine digitaalselt ehitisregistri kaudu www.ehr.ee. Ehitusluba on olemas.

       3) Pakkuja peab olema teostanud vähemalt ühe samas mahus töö. Pakkumuses esitada koopia lepingust.

 

Alusdokumendid:

Lisa 1. Seletuskiri

Lisa 2. Asend

Lisa 3. Plaan

Lisa 4. Lõiked

Lisa 5. Sõlmed

Lisa 6. Teras

Lisa 7. Lepingu põhi

 
8.04.22

Elva valla teede markeerimine 2022

Elva Vallavalitsus ootab hinnapakkumusi Elva valla teede markeerimistööde teostamiseks vastavalt tehnilises kirjelduses toodud nõuetele. Tööde eeltavad mahud on toodud lepingu projektis. Pakkumuse maksumus tuleb esitada ühikuhinnana EUR/m2. Laekunud pakkumusi hinnatakse madalaima ühikuhinna maksumuse alusel.

Pakkumus tuleb esitada hiljemalt 04.04.2022 kell 11.00 meiliaadressile: kaido.ilves@elva.ee

Lisainfo saamiseks pöörduda Elva Vallavalitsuse taristuspetsialisti Hendri Seinberg poole: tel +372 5866 6520, e-post: hendri.seinberg@elva.ee

Tehniline kirjeldus asub SIIN

Hankelepingu projekt on leitav SIIT

25.03.22

Elva Puiestee tänava rekonstrueerimise omanikujärelevalve

Elva Vallavalitsus ootab hinnapakkumusi omanikujärelevalve teostamiseks riigihanke objektile „Elva Puiestee ja Vaikse tänava rekonstrueerimine" viitenumbriga 242032 (ehitushange leitav riigihangete registrist). Omanikujärelevalve teostamise aluseks on majandus- ja taristuministri 02.07.2015 vastuvõetud määrus „Omanikujärelevalve tegemise kord".

 Pakkumus tuleb esitada kuutasu põhiselt. Laekunud pakkumusi hinnatakse odavaima kuutasu alusel. Tööde teostamise eeldatav aeg  aprill – september 2022.a.

Lisainfo taristuspetsialist Hendri Seinberg: tel +372 5866 6520, e-post: hendri.seinberg@elva.ee

Pakkumus tuleb saata e-postile kaido.ilves@elva.ee  hiljemalt 25.03.2022 kell 10.00.

Tehniline kirjeldus asub SIIN

Töövõtulepingu projekt leitav SIIT

22.03.22

Elva valla kruusateede greiderdamine 2022. aastal

Elva Vallavalitsus ootab hinnapakkumusi Elva valla kruusateede greiderdamise teenuse ostmiseks 2022 aastal.

Hange on jaotatud 2 osaks (piirkonnaks). Pakkumus tuleb esitada hanke mõlemale osale (piirkonnale) eraldi. Piirkondade suurus ja kirjeldus on täpsustatud hanke tehnilises kirjelduses.

Pakkumuse maksumus tuleb esitada ühikuhinnana EUR/h .  Laekunud pakkumusi hinnatakse madalaima ühikuhinna maksumuse alusel.

Pakkumus tuleb esitada hiljemalt 21.03.2022 kell 13.00 meiliaadressile: kaido.ilves@elva.ee

Lisainfo saamiseks pöörduda Elva Vallavalitsuse taristuspetsialisti Hendri Seinberg poole: tel +372 5866 6520, e-post: hendri.seinberg@elva.ee

Tehniline kirjeldus asub SIIN

Hankelepingu projekt on leitav SIIT

22.03.22

Elva valla kruusateedele tolmutõrje teostamine 2022. aastal

Elva Vallavalitsus ootab hinnapakkumusi Elva valla kruusateedele tolmutõrje teostamiseks 2022. aastal. Pakkumuse maksumus tuleb esitada ühikuhinnana EUR/km .  Laekunud pakkumusi hinnatakse madalaima ühikuhinna maksumuse alusel.

Pakkumus tuleb esitada hiljemalt 21.03.2022 kell 13.00 meiliaadressile: kaido.ilves@elva.ee

Lisainfo saamiseks pöörduda Elva Vallavalitsuse taristuspetsialisti Hendri Seinberg poole: tel +372 5866 6520, e-post: hendri.seinberg@elva.ee

Tehniline kirjeldus asub SIIN

Hankelepingu projekt on leitav SIIT

 
22.03.22

Sihtasutus Elva Kultuur ja Sport kutsub Teid esitama hinnapakkumist seoses Elva Jaamahoone remontööde teostamisega.

Nimetus: Elva Jaamahoone remontööde teostamine

Hinnapakkumise esitamise aeg ja koht: 11.03.2022 kell 14.00, e-postile ivi.tigane@elva.ee

Hankija ja vastutav isik: SA Elva Kultuur ja Sport, reg.kood 90013420, asukoht Kesk 30, Elva 61507, juhatuse liige Ivi Tigane, telefon 5528870, e-post: ivi.tigane@elva.ee
Ehituslikes küsimustes nõustab Elva vallaarhitektilt Jaanika Saar, 53481114, e-post  jaanika.saar@elva.ee


Nõuded pakkujale: tööde teostamiseks on vajalik kooskõlastada oma tegevus Muinsuskaitseametiga. Ettevõttel peab olema võimekus alustada töid hiljemalt 15 päeva jooksul peale lepingu sõlmimist, mitte hiljem kui 30. märtsil 2022. 

Hinnapakkumine peab sisaldama:  SA Elva Kultuur ja Spordile tehtud hinnapakkumist kehtivusega kuni 90 päeva.

Hinnapakkumise väljavalimise alus: parim hinna ja kvaliteedi suhe ning ettevõtte hea maine (varasemad edukad projektid).

Hanke tehniline kirjeldus on SIIN

Raudteejaama hoone plaan leitav SIIT

Mahutabel asub SIIN

 
16.03.22

Elva valla kalmistute puude raie ja hooldus

Elva Vallavalitsus ootab hinnapakkumusi Elva valla kalmistute puude raieks ja hoolduseks.

Laekunud pakkumusi hinnatakse madalaima kogumaksumuse alusel.

Pakkumus esitada digitaalselt allkirjastatuna e-posti aadressil elva@elva.ee hiljemalt 04.03.2022 kell 12:00.Tööde teostamise tähtaeg on hiljemalt 01.04.2022.

Lisainfo: Elva vallavalitsuse heakorraspetsialist Sten Saarekivi, e-post sten.saarekivi@elva.ee , tel 5886 1600

Lisainfo ja hanke tingimused leiate siit

 

11.03.22

Palu tee freesasfaldiga katmine

Elva Vallavalitsus ootab hinnapakkumisi Elva Palu tee freesasfaldiga katmisele vastavalt lisatud tehnilisele kirjeldusele.

Laekunud pakkumusi hinnatakse madalaima kogumaksumuse alusel.

Pakkumuse esitamise tähtaeg on 09.03.2022 kell 10.00. Pakkumus tuleb esitada e-maili aadressil: kaido.ilves@elva.ee

Lisainfo ja küsimused: taristuspetsialist Hendri Seinberg, tel  5866 6520 või e-mailil: hendri.seinberg@elva.ee

Hanke tehniline kirjeldus asub SIIN

11.03.22

Mahlamäe kergliiklustee projekteerimine

Elva Vallavalitsus ootab hinnapakkumisi Elva Mahlamäe kergliiklustee projekteerimiseks vastavalt lisatud tehnilisele kirjeldusele.

Laekunud pakkumusi hinnatakse madalaima kogumaksumuse alusel.

Pakkumuse esitamise tähtaeg on 04.03.2022 kell 10.00. Pakkumus tuleb esitada e-maili aadressil: kaido.ilves@elva.ee

Lisainfo ja küsimused: taristuspetsialist Hendri Seinberg, tel  5866 6520 või e-mailil: hendri.seinberg@elva.ee

Hanke tehniline kirjeldus asub SIIN

11.03.22

Konguta rahvamaja  rekonstrueerimise projekteerimine

Elva Vallavalitsus ootab ettevõtjatelt hinnapakkumusi Elva vallas Annikoru külas asuva Konguta rahvamaja rekonstrueerimise projekteerimiseks vastavalt lisatud tehnilisele kirjeldusele.

Laekunud pakkumusi hinnatakse madalaima kogumaksumuse alusel.

Pakkumuse esitamise tähtaeg on 07.03.2022 kell 10.00. Pakkumus tuleb esitada e-maili aadressil: kaido.ilves@elva.ee

Lisainfo ja küsimused:  abivallavanem Kristjan Vilu, tel  53422067 või e-mailil: kristjan.vilu@elva.ee

Hanke tehniline kirjeldus asub SIIN

18.02.22

Hinnapakkumise esitamise kirjalik kutse

Austatud ettevõtja.

Sihtasutus Elva Kultuur ja Sport kutsub Teid esitama hinnapakkumist seoses Kentsi rannaala ehitamisega.

Nimetus: Kentsi rannaala ehitus.
Hinnapakkumise esitamise aeg ja koht: 16.02.2022 kell 15.00, e-postile ivi.tigane@elva.ee
Hankija ja vastutav isik: SA Elva Kultuur ja Sport, reg.kood 90013420, asukoht Kesk 30, Elva 61507, juhatuse liige Ivi Tigane, telefon 5528870, e-post: ivi.tigane@elva.ee
Nõuded pakkujale: Pakkuja peab olema ettevõtja, kellel on varasem analoogse töö kogemus.
Hinnapakkumine peab sisaldama:  SA Elva Kultuur ja Spordile tehtud hinnapakkumist ja tööde teostamise plaani kehtivusega kuni 60 päeva

Tehniline kirjeldus on leitav SIIT

14.02.22

Elva valla hooajaliste lillede soetamine ja hooldus 2022

 

Elva Vallavalitsus ootab hinnapakkumist Elva vallale hooajaliste lillede soetamiseks ning nende hooldamiseks vastavalt lisatud tehnilisele kirjeldusele.  

Laekunud pakkumusi hinnatakse madalaima kogumaksumuse alusel. Pakkumus tuleb esitada e-postile  sten.saarekivi@elva.ee. hiljemalt  25.01.2022 kell 12.00.

Lisainfo korral pöörduda heakorraspetsialist Sten Saarekivi poole – tel: 5886 1600, sten.saarekivi@elva.ee.

Tehniline kirjeldus

Lepingu põhi