Lastekaitse

Esmane vastutus lapse õiguste ja heaolu tagamise eest on lapsevanemal või last kasvataval isikul (perekonnaseadus § 116 lg 2). Lapsevanemale tähendab lapse kasvatamine, tema eest hoolitsemine, tema esindamine ning temaga suhtlemine õigusi ja kohustusi, mis omakorda on tihedalt seotud lapse õiguste ning kohustustega.
 
Abivajav ja/või hädaohus olev laps
 
Abivajav laps on laps, kelle heaolu on ohustatud või kelle puhul on tekkinud kahtlus tema väärkohtlemise, hooletusse jätmise või muu lapse õigusi rikkuva olukorra suhtes, ja laps, kelle käitumine ohustab tema enda või teiste isikute heaolu. Abivajavast lapsest tuleb viivitamata teatada lastekaitsespetsialistile. Töövälisel ajal E-R  alates kella 16.30, nädalavahetustel  lasteabitelefonile 116 111. Ka on avatud Skype: Lasteabi_116111. https://www.lasteabi.ee/
 
Lasteabinumbrile võivad ka lapsed ise helistada või kirjutada sooviga oma muret jagada.
 
Hädaohus olev laps on laps, kes on oma elu või tervist ohustavas olukorras, ja laps, kelle käitumine ohustab tema enda või teiste isikute elu või tervist.. Hädaohus olevast lapsest tuleb viivitamata teatada hädaabinumbril 112.
 
Kadunud lapsest on võimalik teada anda kadunud laste telefonile. Telefon 116 000 töötab 24 tundi ja on kõigile helistajatele tasuta.  Nõustajad annavad esmased juhised situatsioonis käitumiseks ning viivad läbi esmase kriisinõustamise. Kadunud laste telefon teeb tihedat koostööd Politsei- ja Piirivalveametiga.
 
Kohustus abivajavast või hädaohus olevast lapsest teatada on kõigil isikutel, kellel on olemas selline teave!
 
Abivajajast lapsest teatamise ja andmekaitse juhend