Lasteaiatasud

Elva Vallavolikogu 13.06.2022 määrusega nr 9 on kinnitatud Elva valla koolieelsete lasteasutuste rahastamisel vanemate poolt kaetava osa määr.

Määrusega on võimalik tutvuda SIIN.

 

Osalustasu ühe lapse kohta kuus on:

  • Elva Lasteaias Murumuna, Elva Lasteaias Õnneseen ja Järve Lasteaias 45 eurot kuus;
  • Konguta Koolis, Valguta Lasteaed- Algkoolis, Rannu Lasteaias Naerupesa, Puhja Lasteaias Pääsusilm ja Rõngu Lasteaias Pihlakobar 30 eurot.

! Osalustasu maksmise kohustus algab lapse lasteasutuse nimekirja arvamise kuust ja lõpeb lapse lasteasutuse nimekirjast väljaarvamise kuuga. Lapse eest, kes alustab lasteasutuses koha kasutamist alates 15. kuupäevast (k.a 15. kuupäev) või lõpetab lasteasutuses koha kasutamise enne 15. kuupäeva, makstakse nende kuude eest 50% osalustasu määrast.

! Osalustasu maksmise periood on kaksteist kuud aastas.

 

Vanem võib taotleda pere teise ja enama lapse osalustasu maksmisest vabastamist juhul kui:
  1) pere kaks või enam last käivad üheaegselt Elva valla lasteasutuses valla poolt pakutaval kohal;
  2) soodustust taotlev vanem ja tema punktis 1 nimetatud lapsed elavad Eesti rahvastikuregistri andmetel Elva vallas ühel aadressil;
  3) soodustust taotleval vanemal puuduvad vallavalitsuse ees maksete võlgnevused.

Täpsemalt on võimalik lugeda SIIT.

 

Lisainfo:

Auli Mäesalu

haridusspetsialist

E-post: auli.maesalu@elva.ee

Tel. 58864201