6.02.23

Lasteaia osalustasu maksmisest vabastuse taotlemine

Lapsevanem võib taotleda pere teise ja iga järgneva lapse osalustasu maksmisest vabastamist (edaspidi soodustus), mille eesmärk on toetada lastega perede toimetulekut Elva vallas.

 

Soodustuse taotlemise aluseks on järgmised tingimused:

  1. pere kaks või enam last käivad üheaegselt Elva valla koolieelses lasteasutuses (lasteaias või hoius) valla poolt pakutaval kohal;
  2. soodustust taotlev vanem ja tema punktis 1 nimetatud lapsed elavad Eesti rahvastikuregistri andmetel Elva vallas ühel aadressil;
  3. soodustust taotleval vanemal puuduvad vallavalitsuse ees maksete võlgnevused.

 

Soodustuse saamiseks esitab vanem taotluse vallavalitsusele e-keskkonnas SPOKU.

Taotlused vaatab läbi vallavalitsuse haridusspetsialist (hiljemalt 20 tööpäeva jooksul pärast taotluse esitamist), kes kontrollib soodustuse kohaldamise aluseks olevaid asjaolusid ning teeb otsuse soodustuse andmise või andmisest keeldumise kohta. Soodustuse andmise periood on 12 kuud aastas ning soodustus hakkab kehtima taotluse esitamise kuule järgnevast kuust ja lõpeb soodustuse andmise aluseks olnud asjaolude muutumisele järgnevast kuust.

! Vanemal on kohustus teavitada haridusspetsialisti viivitamatult kõikidest soodustuse andmise aluseks olevate asjaolude muutumisest.

Soodustus on perepõhine ning seotakse lastega vanuselises järjekorras (alates pere vanimast lapsest).

 

Elva Vallavolikogu määrus ''Elva valla koolieelsete lasteasutuste rahastamisel vanemate poolt kaetava osa määra kehtestamine'' asub SIIN.

 

Lisainfo:

Auli Mäesalu

haridusspetsialist

auli.maesalu@elva.ee