Lapsehoiuteenus

Lapsehoiuteenuse eesmärk on toetada last kasvatava isiku toimetulekut või töötamist või vähendada lapse erivajadusest tulenevat hoolduskoormust.

Lapsehoiuteenust võimaldatakse

  • 1,5 kuni 3 aastase lapse vanematele nende nõusolekul lasteaiakoha asemel;
  • kuni 18 aastased raske või sügava puudega lapsele.

18 aastaseks saanud raske või sügava puudega isiku puhul võib lapsehoiuteenust osutada kuni selle kalendriaasta lõpuni, millal laps täisealiseks sai.

Vastutaja:


Sotsiaalnõunik Anneli Lepik
Kontaktid: 5616 6000anneli.lepik@elva.ee 

Õigusaktid: