Lapse toiduraha katmise toetus

Lapse toiduraha katmise toetuse taotlemine

Lapse toiduraha katmise toetuse eesmärk on vähekindlustatud peredele toetuse andmine lapse toitlustamise kulude katteks koolieelses lasteasutuses (sealhulgas lastehoius), üldhariduskoolis või kutseõppeasutuses käivale lapsele. Toetusega hüvitatakse üldhariduskooli ja kutseõppeasutuse õpilase toidupäeva maksumuse ja riigi poolt eraldatud koolilõuna toetuse vahe. Lapse toiduraha katmise toetust saab taotleda kaks korda aastas perioodiks 01.09.-31.01. ning 01.02.-31.08.

Lapse toiduraha katmise toetus on sissetulekust sõltuv toetus, mida on õigus saada perekonnal, kelle netosissetulek (perekonna kõigi liikmete eelmise kuu sissetulekust on maha arvatud jooksval kuul tasumisele kuuluvad eluasemekulud) ühes kuus on väiksem kui 2023. aastal riiklikult kehtestatud toimetulekupiiri kahekordne määr ehk 400 eurot pereliikme kohta.  

Taotlusele on vaja lisada perekonna kõigi liikmete eelmise kuu sissetulekute ja perekonna jooksval kuul tasumisele kuuluvate eluasemekulude suurust tõendavad dokumendid (töötasu tõendid, arvelduskonto väljavõte jms). Toetusega hüvitatakse lapse toidukulud 50% ulatuses juhul, kui peale eluasemekulude tasumist jääb sissetulek leibkonnaliikme kohta alla kahekordse riiklikult kehtestatud toimetulekupiiri ja 100 % ulatuses, kui pere on toimetulekutoetuse saaja.

Taotlus koos lisadokumentidega tuleb esitada 1.09.-31.01. perioodi eest hiljemalt 20. septembriks ja 1.02.-30.08. perioodi eest hiljemalt 20. jaanuariks. Toetust ei maksta üldjuhul välja toetuse saajale, vaid kantakse üle teenuse osutaja arvelduskontole.

Taotlust on võimalik esitada elektrooniliselt Elva valla e-taotluste keskkonnas SPOKU, kuhu sisenemiseks tuleb end sisselogimisel tuvastada kas ID-kaardi või mobiili-IDga. Taotlemiseks pabervormis on blanketti võimalik alla laadida siit. Taotlust on võimalik täita ka Elva Vallavalitsuses ning teenuskeskustes. Vastuvõtuajad leiate siit.

Vastutaja:
Piirkondlik sotsiaaltööspetsialist või lastekaitsespetsialist