Reklaami avaldamise põhimõtted

Elva Vallavalitsus võttis 24. septembril 2019 vastu korralduse "Infolehe "Elva valla leht" reklaami avaldamine ja reklaamihindade kehtestamine", mille järgi toimub reklaami avaldamine järgmiselt:

Tasuline reklaam:

 • Tasuline reklaam ilmub üldjuhul infolehe eelviimasel leheküljel.
 • Reklaami kavandi kujundab tellija, kavand peab olema asjatundlikult kujundatud. Reklaami kujundus peab vastama infolehe nõutud tingimustele.
 • Tasulisele reklaamile esitatavad tehnilised tingimused leiate SIIT.
 • Kujundatud reklaami kavand esitatakse infolehe toimetajale kooskõlastamiseks hiljemalt kaks nädalat enne infolehe ilmumist.
 • Infolehe toimetajal on õigus reklaami avaldamisest loobuda, kui kujundatud reklaami kavand ei vasta esitatud nõuetele.
 • Infoleht ei vastuta reklaamide trükikvaliteedi eest, juhul kui esitatud reklaami kavandi fail ei vasta infolehe esitatud nõuetele.
 • Tasulise reklaami eest maksab tellija vallavalitsusele ette arve alusel ülekandega alates arve esitamise kuupäevast kahe tööpäeva jooksul. Ette maksmata reklaami ei avaldata.
 • Vallavalitsus võib anda tasulise reklaami, tähtajaga üks kalendriaasta, tellimusele soodustust 20% (välja arvatud reakuulutused). Sellise reklaami tellimisel maksab tellija kogu perioodi reklaami maksumuse ette kogu perioodiks.
 • Kohalike omavalitsuste valimistele eelneval kuul on võimalik Elva valla lehes igal nimekirjal osta üks reklaamipind, maksimaalselt ½ lehekülje mahus, kahekordse hinnaga. Muul ajal poliitilist reklaami ei avaldata. 

Tasuta avaldatakse:

 • Elva valla territooriumil tegutsevate MTÜ-de ja seltsingute, kes on saanud valla eelarvest toetust, tegevusega seotud reklaam;
 • Elva Vallavalitsuse ja vallavalitsuse hallatavate asutuste reklaami.
 • Tasuta reklaamide maht ühe infolehe numbri kohta võib olla kuni pool kavandatud reklaami mahust.

Tasulise reklaami suurused ja hinnakiri

Elva Vallavalitsus võttis 24. septembril 2019 vastu korralduse "Infolehe "Elva valla leht" reklaami avaldamine ja reklaamihindade kehtestamine", mille järgi on lehes avaldatava tasulise reklaami suurused ja hinnad järgmised:

 • Reakuulutus (kuni 170 tähemärki) - 5 eurot;
 • 1/1 lk, 289 x 363 mm – 300 eurot;
 • ½ lk, 289 x 179 mm, 1/2*: 142 x 363 mm – 160 eurot;
 • 1/3 lk, 289 x 118 mm; 1/3*: 84 x 363 mm – 120 eurot;
 • ¼ lk, 142 x 179 mm – 90 eurot;
 • 1/6 lk, 142 x 118 mm – 70 eurot;
 • 1/8 lk, 142 x 87 mm – 50 eurot;
 • 1/12 lk, 68,5 x 118 mm – 40 eurot;
 • 1/16 lk, 68,5 x 87 mm – 30 eurot;
 • 1/24 lk, 68,5 x 56,5 mm; 1/24*: 54 x 69 mm – 22 eurot;
 • 1/32 lk, 68,5 x 41 mm – 16 eurot;
 • 1/48 lk, 68,5 x 26 mm; 1/48*: 54 x 32 mm – 13 eurot.

Seda, mismoodi näevad ülaltoodud mõõdud lehes täpsemalt välja, näete SIIN.

 

Reklaami avaldamiseks palume ühendust võtta toimetajaga e-aadressil infoleht@elva.ee või telefonil 5662 9554.

Elva valla infolehe 2024. aasta ilumisgraafiku ja soovide ning materjalide esitamise tähtajad leiate SIIT.

 

Tasulise reklaami eest maksab tellija vallavalitsusele ette arve alusel ülekandega hiljemalt vallavalitsuse määratud tähtpäevaks. Ette maksmata reklaami ei avaldata.

Kujundatud reklaami kavand esitatakse infolehe toimetajale kooskõlastamiseks hiljemalt kaks nädalat enne lehe ilmumist.

 

Kaastundeavaldused

Elva valla lehes on võimalik avaldada kaastundeavaldusi.

Kaastundeavalduse hind sõltub selle suurusest, kuid üldjuhul on need 1/24 suuruses ja maksavad 22 eurot.

Kaastundeavalduse avaldamiseks palume ühendust võtta toimetajaga e-aadressil infoleht@elva.ee või telefonil 5662 9554.