Külavanemad

Külavanemad ja külade esindajad

Rõngu piirkonna külavanemad

Kalme küla

Ero Tolsberg (5099345) Ero.Tolsberg@iss.ee

 

Kirepi küla

Marju Raudsepp (55535106) raudseppmarju8@gmail.com

 

Koruste küla

Hinnar Kommisaar (5342 1744) hinnar.kommisaar@gmail.com

 

Kõduküla küla

Helina Greenberg (5256772) helyna03@hot.ee

 

Käärdi alevik

Tauno Juhanson (5270285) tauno.juhanson@gmail.com

 

Lapetukme ja Valguta küla

Merike Vingel (5813 5285) merikevingel@hot.ee

 

Lossimäe küla

Jüri Orupõld (5395 1730) jyri.orupold@gmail.com

 

Raigaste küla

Mariaana Tulf (5114828) mariaana.tulf@gmail.com

 

Rannaküla küla

Aivo Karro (5279264) aivokarro@gmail.com

 

Rõngu alevik

Merle Miliste (5183208) merle.miliste@gmail.com

 

Tammiste küla

Enn Praks (5142005) enn@pillapalu.ee

 

Teedla küla

Riina Randmäe (56725354) liis.annabell@gmail.com

 

Tilga küla

Tarmo Ruder (5154765) rtarmo@hotmail.com

 

Uderna küla

Anne-Aime Soeson (5295620)  anneaime@hot.ee  

 

Külavanemate tegevuse koordineerimine:

Sirli Pippar, arendusspetsialist

sirli.pippar@elva.ee


Elva Vallavolikogu võttis  vastu Elva valla külavanema statuudi.

Elva Vallavalitsuse arengu- ja planeeringuosakonna juhataja Kertu Vuksi sõnul on oluline, et Elva vallas kehtiksid ühtsed reeglid külavanemate valimiseks ning et külavanemate ja piirkondade tegevust soodustataks. „Elva vallas on kokku 78 küla, 6 alevikku ja 1 linn, varasemalt on külavanema statuut kehtestatud Rõngu ja Konguta vallas," lisas Vuks.

Elva linna, Konguta, Palupera, Puhja, Rannu ja Rõngu valdade ühinemislepingus on kirjas punkt, mis sätestab külade ühistegevuse, sealhulgas külavanemate tegevuse soodustamise. „See hõlmabki endas piirkonnakogude ja külavanemate kaasamist juhtimisse, aga ka külaliikumiste ja külavanemate tegevuse toetamist," selgitas Vuks.

Külavanem on kogu küla usaldusisik, kellel on õigus esindada küla ja külaelanikke kohalikus omavalitsuses ja muudes asutustes oma volituste piires. Külavanem on kogukondliku identiteedi kandja ja Elva Vallavalitsuse kontaktisik ning külavanema ülesandeid täidetakse vabatahtlikult ja ühiskondlikel alustel. Külavanema kandidaat peab olema vähemalt 18-aastane isik, kellel on külas alaline elukoht.

Külavanema valimise saab algatada vähemalt kaks külaelanikku ning kandidaadiks saab esitada elaniku ainult tema nõusolekul. Samuti võib mitme küla peale valida ühise külavanema, kuid ühes külas võib valida vaid ühe külavanema. Külavanem valitakse ametisse vähemalt kolmeks aastaks, kui külakoosolek ei otsusta teisiti.

Elva valla külavanema statuut

Palupera piirkonna külade esindajad

  • Astuvere 20 elanikku - küla esindaja Kaido Lokk
  • Atra 35 elanikku - küla esindaja Ellen Lõhmus
  • Hellenurme 157 elanikku 
  • Mäelooga 35 elanikku - küla esindaja Annely Jaani
  • Palupera 201 elanikku - küla esindaja Kauni Ljovina
  • Pastaku 40 elanikku - küla esindaja Helju Voolaid 
  • Urmi 45 elanikku - küla esindaja Ene Sillaste