Külaliikumine

Küla Arendamise Selts Sääniku MTÜ 

Tegevusala: kohaliku kultuuri- ja kogukonnaelu edendamine, kultuuritegevuse koordineerimine ja korraldamine
Mäeselja küla, Elva vald
 

MTÜ Uula külaselts 

Tegevusala: Küla-, hariduse- ja sotsiaaltegevuse edendamine ja arendamine. Külaelu aktiviseerimine, kõikidele huvigruppidele eakohase arendava tegevuse võimaldamine. Heakorra ja loodushoiu põhimõtete realiseerimisele kaasaaitamine.
Rämsi küla, Elva vald
 

MTÜ Sooveere 

Tegevusala:  Ulila Keskuse ja Ulila aleviku igakülgsele arendamisele kaasa aitamine, aleviku elanikele vaba aja veetmisvõimaluste pakkumine, keskkonnasäästliku ellusuhtumise propageerimine.
Ulila alevik, Elva vald
ulila.keskus@gmail.com; +372 55542025
 

MTÜ Aakre külaselts

Tegevusala: Aakre küla- ja kultuurielu edendamine.
Aakre küla, Elva vald
 

Puhja Aja Mälu MTÜ

Tegevusala: Puhja kihelkonna ajaloo ja kultuurielu uurimine ja talletamine, trükiste väljaandmine, ajaloolise mälu säilitamine ja väärtustamine.
Puhja alevik, Elva vald
 

MTÜ Elva Elama

Tegevusala: MTÜ Elva Elama on ühing, mis haarab enda tegemistesse Elva linna aktiivseid kodanikke Elva elu edendamisel
Elva linn, Elva vald


Puhja Maanaiste Selts

Tegevusala: Puhja naiste ühendamine, perekonna tugevdamine, tervise- ja kodukultuuri edendamine, täiendõppe ja –koolituse organiseerimine, looduse ja puhta elukeskkonna kaitsmine, maaelu alalhoidmine ja oma kodukandi kultuuri ja traditsioonide säilitamine ning heategevusega tegelemine
Puhja alevik, Elva vald


MTÜ Perekas

Tegevusala: Ettevõtmiste ja ürituste korraldamine Puhja piirkonna peredele, koolituste organiseerimine, osalemine kogukondliku elu korraldamises. 
Puhja alevik, Elva vald


Mäeotsa külaselts

Tegevusala: Mäeotsa külaelu edendamine, Mäeotsa külamaja haldamine ja Mäeotsa mäesuusakeskuse arendamine.
Mäeotsa küla, Elva vald
 

Rakke külaselts MTÜ