Kuidas valmistuda kriisiks?

Elva Vallavalitsuse kriisieelne info elanikele

Elva valla kriisikomisjon on kokku pannud Elva valla elanike jaoks olulise kriisieelse info ja nõuanded kriisiks valmistumiseks.

Kõik elanikud võiksid oma nutiseadmetesse laadida rakenduse Ole valmis", millega on võimalik tutvuda Naiskodukaitse koduleheküljel (naiskodukaitse.ee). Äpis on suunised kriisiolukorraks valmistumisel ning rakendust saab avada ka siis, kui internetti ei ole.

Elva valla kodulehel on võimalik enne kriisi tutvuda pere ja kogukonna kriisiolukordadeks valmistumise infoga (elva.ee/pere- ja-kriisiolukordadeks-valmistumine), kust on leitav ka kogukonnaohutuse ja riskidega seotud info.

 • Elva vallal on koostööleping Häirekeskusega, mis tähendab, et erakorralise sündmuse (nt ulatuslik tulekahju, plahvatus või varing, tõsine transpordi-, kiirgus- või tuumaõnnetus, terrorirünnak, massitulistamine või paljude kannatanutega massiline korratus), mille ajal on elanike infovajadus suurem, siis jagatakse elanikele infot infotelefonil 1247.

Rõhutame, et kõik ettevõtted (sh haiglad, hooldekodud jt) peavad hoolitsema selle eest, et neil oleks valmidus saada hakkama pikaaegse elektrikatkestuse korral. Soovitame osta generaatori või lasta teha vajalik ühendus, et vajadusel oleks võimalik generaatorit ühendada.

Kust saab kriisi ajal infot?

Kriisiolukorras, mis puudutab laiemat elanikkonda ning kui infojagamine on raskendatud, saab informatsiooni alati Elva Vallavalitsuse taga (Kesk 32, Elva linn) asuvast Kaitseliidu majast, mis on kokku lepitult kriisiolukorras valla kriisikomisjoni staap. Kõik elanikud võivad tulla sealt infot ja abi küsima. Valla kriisikomisjon lepib kokku valla piirkondade jaoks samuti vajalikud staabid.

Kui tegemist on kriisiga, mil elanikel ei ole võimalik interneti- ja mobiililevi kaudu infot saada, antakse infot Vikerraadio kaudu. Selleks soovitame osta kõigil koju patareidega töötav raadio, varuda valmis patareid. Raadiot on autoomanikel võimalik kuulata ka autos.

Kui mobiililevi ja elekter on olemas ning kriis puudutab muid valdkondi, antakse infot Elva valla kanalites (veebileht, valla Facebook, äpp). Äpp on kindlasti oluline infokanal, sest selle kaudu saab vahetut infot oma nutiseadmesse. Äpi kohta saab rohkem infot lugeda valla kodulehelt: elva.ee/elva-valla-app.

Elektriga seotud kriisi korral annab Elektrilevi infot vallavalitsusele ning vald edastab info elanikele.

Vesi, kanalisatsioon, soojus ja lumi

Pikaajalise veekatkestuse korral saab vett Elva linnast, Puiestee tn 13. AS Emajõe Veevärk organiseerib seesugusteks puhkudeks töötajate valved ning koostöös antakse elanikele vett. Kui veekatkestuse põhjustab pikemaajaline laiaulatuslik veekatkestus, antakse vett piiratud aja jooksul. Sellest teavitatakse eraldi.

Kanalisatsioonitorustikes ja kanalisatsioonipumplates on sõltuvalt asukohast reservmaht 3 kuni 12 tunniks. AS-il Emajõe Veevärk on olemas erineva võimsusega generaatorid, millega korraldada kanalisatsioonisüsteemi kriisiaegne toimimine.

Elva Soojusel on olemas kaks generaatorit. Katlamajadel on kriisiks vajalikud seadistused ja ettevalmistused tehtud. Neil on võimalik elektrikatkestuse ajal soojust toota, kuid majad, mil on kinnise süsteemiga küttesüsteem ei saa sooja näiteks siis, kui konkreetses asulas ei ole elektrit. Majadel peaks olema valmidus tagada soojasõlme töö generaatoriga. Soovitame korteriühistutel oma küttesüsteemid üle vaadata.

Vallal on võimekus tagada suure lumesaju korral teede korrashoid 24h jooksul.

PANE TÄHELE!

 • Lae telefoni „Ole valmis" äpp ja valmistu sealsete juhtnööride järgi võimalikuks kriisiolukorraks.
 • Suurema ja laiaulatuslikuma kriisi korral saab infot Elva linnast vallavalitsuse tagant asuvast Kaitseliidu majast, mis on kriisi ajal valla kriisikomisjoni staap. Lisaks saab infot numbrit 1247.
 • Kui elekter ja/või mobiililevi on olemas, saab infot alati Elva valla kodulehelt, valla äpist ja valla Facebookist. Soovitame valla äpp enda telefoni laadida.
 • Suurema veekatkestuse korral saab vett Elva linnast, Puiestee tn 13.
 • Mobiiltelefone saab pikema elektrikatkestuse ajal laadida autos, sülearvutist või akupangast. Kui need variandid ei ole võimalikud, saab telefoni laadida Elvas Kaitseliidu staabis.
 • Pikaajalise elektrikatkestuse korral on kanalisatsioonitorustikes ja kanalisatsioonipumplates sõltuvalt asukohast reservmaht 3 kuni 12 tunniks.
 • Kui elektri ja mobiilsidega on probleem, soovitame telefon seadistada 3G või 4G võrgu asemel 2G võrku – nii jõuab info teieni.
 • Hädaabinumbriga 112 ühenduse saamiseks soovitame vajadusel SIM-kaardi telefonist eemaldada. Nii saab kindlasti 112 helistada.
 • Soovitame koju valmis osta patareidega töötav raadio ning patareid, et saada igasuguse kriisi ajal kindlasti infot. Hea oleks koju osta ka mobiiltelefoni laadimiseks akupank ning seda aeg-ajalt laadida.
 • Vallal on olemas lumetõrje võimekus ja suurtehnika, mis tähendab, et kriisiolukorras saab saata masinaid ka valla teistesse piirkondadesse appi. Suure lumesaju korral tagatakse teede korrashoid 24h jooksul.
 • Kui kodudes ei ole enam sooja, määrab vallavalitsus igasse piirkonda hoone, kuhu tuuakse inimesed sooja. Sel teemal jagatakse infot eraldi.

Erakorralise kriisi toimumise korral saavad Elva valla elanikud infot numbrilt 1247

2.09.21

Elva vallavalitsus sõlmis juulis Häirekeskusega lepingu, mis tähendab, et Elva valla elanikud saavad vallas toimunud erakorralises kriisiolukorras infot numbrilt 1247.

Kriisiolukord on erakorraline sündmus, mille ajal on elanike infovajadus suurem. Näiteks on erakorraline sündmus ulatuslik tulekahju, plahvatus või varing, tõsine transpordi-, kiirgus- või tuumaõnnetus, terrorirünnak, massitulistamine või paljude kannatanutega massiline korratus.

Kriisiinfotelefonilt saavad seesugustes olukordades elanikud infot olukorra lahendamise, oluliste teenuste häirete, katkestuste ja teenuste kättesaadavuse taastamise ning vajalikke juhiseid jm olukorraga seotud infot.

Elva vallavalitsus on koondanud kriisiga seotud erineva info valla kodulehele: elva.ee/kriisi-info-valla-elanikele, millega soovitame tutvuda. Valla kodulehelt leiab lisaks infot pere ja kogukonna kriisiolukordadeks valmistumise jmt kohta.

Peale selle soovitame kindlasti laadida nutiseadmesse rakenduse Ole valmis, kus on suunised kriisiolukorraks valmistumiseks ning rakendust saab avada ka siis, kui internetti ei ole.

Lisaks soovitame igal elanikul laadida oma nutiseadmesse Elva valla äpi, mille kaudu jagatakse iga päev elanikele olulisemaid vallavalitsuse uudiseid ja kogukondlikku infot, sh infot erinevate sündmuste osas. Valla äpp on mugav ja kiire infosaamise allikas ka kriiside ajal. Lisainfo äpi kohta: elva.ee/elva-valla-app. Äpi saab alla laadida tasuta Play Poest ja Apple Store'ist.