Noorma küla korteri rekonstrueerimistööd

Elva Vallavalitsus ootab hinnapakkumusi Noorma külas, Kooli elamus ühe korteri (st ühte tuba) rekonstrueerimis-remonttöödele. Objektil on vaja rekonstrueerida plaanil toodud korter nr 4.
 

Pakkumus esitada vastavalt tööde mahtude tabelile. Tööd tellitakse edukalt (soodsaim) koguhinna (käibemaksuta pakkumus) pakkujalt.

Pakkumus palume esitada elektrooniliselt e-postile terje.korss@elva.ee hiljemalt 4.02.2021.a. kell 10.00. 

Tellijapoolne kontaktisik on Elva Vallavalitsuse vallamajandusosakonna vallavaraspetsialist Terje Korss, terje.korss@elva.ee, tel. 53020888.