28.02.22

E-keskkond ARNO laieneb Elva valla koolidesse

Alates selle aasta märtsist võtavad Elva valla üldhariduskoolid ühtselt kasutusele haridusteenuste haldamise infosüsteemi ARNO (lühidalt e-keskkond ARNO). E-keskkond ARNO võimaldab lapsevanematel esitada elektrooniliselt kooli vastuvõtu või sealt lahkumise taotlusi. 

Tänaseks on Elva valla haridusteenuste haldamise süsteemiga ARNO liitunud juba valla lasteaiad, erahoiud ning huvikoolid. Nüüd võtavad ARNO kasutusele ka Elva valla lasteaed- algkoolid, põhikoolid ning gümnaasiumid.

Vanematel on võimalik e-keskkonna ARNO (https://piksel.ee/arno/elva/) vahendusel esitada koolile taotlusi ja teatisi. Koolid menetlevad taotlusi e-keskkonnas. Lapsevanem näeb ARNOs oma laste andmeid ja iga lapse juures nuppu eakohaste taotluste tegemiseks või teatiste saatmiseks. Süsteemi saab lapsevanem siseneda ID- kaardi, Mobiil-ID või Smart-ID abil.

Elva vald loodab keskkonna taotluse esitamiseks avada hiljemalt 28. märtsil 2022. Kooli astumiseks on vajalik taotlus esitada kõigi laste ja/või noorte osas, kes 2022/2023 on astumas 1. klassi, 10. klassi või vahetamas kooli. Juba koolis õpinguid alustanud õpilaste andmed imporditakse süsteemi automaatselt.

Elva valla koolidesse õpilaste vastuvõtu tingimusi reguleeriva korraga on võimalik tutvuda aadressil https://www.elva.ee/koolide-uldteave.

Lisainfo:

Auli Mäesalu, haridusspetsialist

auli.maesalu@elva.ee / 5886 4201