Koosolekute ajad

Haridus- ja noorsootöökomisjon (& Kultuuri- ja spordikomisjon)

Koosoleku toimumise aeg: 24. jaanuar kell 18
Koht: Rõngu Rahvamaja
Päevakava:

1. Komisjoni tööplaan 2024.
2. Õpilaste toiduraha kogumise korraldamisest.
3. Muud teemad ja küsimused  (õpetajate streik jt).

 

Arengu- ja planeeringukomisjon

Koosoleku toimumise aeg: 24. jaanuar kell 18
Koht: Elva Vallavolikogu saal (Elva, Kesk 32)
Päevakava:

1. Kalme külas Peksi kinnistu detailplaneeringu kehtetuks tunnistamine.
2. Detailplaneeringute ja üldplaneeringu protsessi ülevaade.
3. Muud küsimused.

 

Majandus- ja keskkonnakomisjon

Koosoleku toimumise aeg: 25. jaanuar kell 18
Koht: Elva Vallavolikogu saal (Elva, Kesk 32)
Päevakava:

1. Sangla II uuringuruumi geoloogilise uuringu loa taotluse kohta arvamuse andmine.
2. Oona liivakarjääri maavara kaevandamise keskkonnaloa taotlusele arvamuse andmine.
3. Helmi-Aakre VI kruusakarjääri maavara kaevandamise keskkonnaloa muutmise taotlusele arvamuse andmine.
4. Muud küsimused.

 

Sotsiaal- ja tervisekomisjon

Koosoleku toimumise aeg: 25. jaanuar kell 18
Koht: Vallavanema kabinet (Elva, Kesk 32)
Päevakava:

1. Ühistranspordi keskuse poolt planeeritav sotsiaaltranspordi hanke tingimused. Ettekandja MTÜ Tartumaa Ühistranspordikeskus juhataja Maikl Aunapuu ning spetsilist Triin Ahokas.
2. Elva Vallavalitsuse tegevused seoses õpetajate streigiga.
3. Muud küsimused.

 

Eestseisus

Koosoleku toimumise aeg: 29. jaanuar kell 16
Koht: Elva Vallavolikogu saal (Elva, Kesk 32)
Päevakava:

1. Elva vallavolikogu 05.02.2024 päevakava ülevaatamine.
2. Jooksvad küsimused.

 

Rahanduskomisjon

Koosoleku toimumise aeg: 29. jaanuar kell 17.30
Koht: virtuaalselt ZOOM-keskkonnas
Päevakava:

1. SA Elva Kultuur ja Sport laenulepingu käendamine.