Elva linna koertepark

MTÜ Elva Elama eestvedamisel planeeritakse Elvasse Pargi tänava servas asuvale haljasalalae koerte jalutusväljakut. Väljak hakkab paiknema Pargi tn 6b kinnistul. MTÜ Elva Elama kontseptsioon pargi rajamiseks on järgmine:

Park aitab Elva koeraomanikel kasvatada oma lemmikutest ohutumaid ja tervemaid koeri ning seeläbi suureneb kõigi elukeskkonna turvalisus ning Elva muutub kaasaegsemate võimalustega paigaks.

Koertepargi projekti eelarveks on arvestatud 10 000 eurot ning selle eest saab:

  1. 150m betooni valatud postidel 3D keevispaneelidest aedikut platsi üldmõõtudega 20x40m;
  2. Kaks laia tiibväravat;
  3. Kõik vajalikud paigaldustööd;
  4. Neli tänavavalgustit platsi valgustuse rajamiseks;
  5. Sildid-viidad ja kaks istepinki;
  6. Prügikastid (2 tk);
  7. Treeningvahendid (2-3 tk).

Koertepargi rahastuse katab MTÜ Elva Elama omafinantseering läbi kampaaniatulude, KOP projektitoetus ning Elva Vallavalitsuse toetus.

Tegevused:

1. Elva Vallavalitsus on algatanud projekteerimistingimuste andmise avatud menetluse.