Koduteenus

Koduteenuse eesmärk on täisealise isiku iseseisva ja turvalise toimetuleku tagamine kodustes tingimustes, säilitades ja parandades tema elukvaliteeti.
Koduteenuse puhul abistatakse eakat või puudega isikut toimingutes, mida ta ei suuda sooritada ilma kõrvalabita, kuid mis on vajalikud harjumuspärases keskkonnas toime tulekuks.
 
Koduteenus on eelkõige:
1) teabe edastamine, abistamine asjaajamisel;
2) abistamine arstiabi korraldamisel ning ravimite ja abivahenditega varustamine;
3) toiduainete/majapidamistarvetega varustamine, toiduvalmistamine;
4) abistamine kodustes töödes, sh kütmine, küttematerjaliga ja veega varustamine, vajadusel reovee käitlemine;
5) abistamine enesehooldusel;
6) eluruumi koristamine Vabariigi Valitsuse määrusega sätestatud eluruumi sotsiaalselt põhjendatud
normi ning teenuse saaja ja osutaja kokkulepitud ulatuses;
7) pesu pesemise korraldamine ja riiete korrastamine;
8) muud kokkulepitud tööd mis soodustavad kliendi iseseisvat toimetulekut.
 
Teenuse taotlemiseks esitatakse vormikohane taotlus paberil täidetaval kujul või arvutis täidetaval kujul. Viimasel juhul tuleb taotlus digitaalselt allkirjastada.

Taotlust on võimalik esitada teenuskeskustes, sotsiaaltööspetsialistide kontaktid ning vastuvõtuajad leiate siit.

 

Õigusaktid:
"Sotsiaalteenuste hinnakirja kehtestamine"  Elva Vallavalitsuse 28.11.2023 korraldus nr 647 
Vastutaja:
Sotsiaalnõunik Rutt Hanni
Kontaktid: 517 0385; rutt.hanni@elva.ee

 

Hooldustöötajate kontaktid

hooldustöötaja (Elva linn) Cristel Mälgi 581 411 31
hooldustöötaja (Elva linn) Gerti Sööt 525 8173
hooldustöötaja (Elva linn) Sirje Naur 586 508 95
hooldustöötaja (Puhja piirkond) Karmen Renter 519 700 01
hooldustöötaja (Puhja piirkond) Lilli Sepping 591 677 71
hooldustöötaja (Rõngu piirkond) Andra Kongo 583 776 57
hooldustöötaja (Rõngu, Rannu piirkond)  Erle Veber

552 3441

hooldustöötaja (Elva linn, Palupera piirkond) Marge Denisjuk 591 830 31
hooldustöötaja (Konguta) Kalev Annuk 520 4557
hooldustöötaja (Konguta, Elva linn) Astra Arik 588 360 80
hooldustöötaja Evelin Ansperi 519 044 20