Kasulik info

Ohvriabi
 
Kui oled langenud kuriteo ohvriks või oled kogenud vägivalda, hoolimatust või halba kohtlemist, siis on sul võimalik pöörduda Ohvriabisse. Riiklikud ohvriabikeskused asuvad kõigis suuremates linnades. Tartumaal on Ohvriabi töötajaks Riina Laane (tel 52 61 171, riina.laane@sotsiaalkindlustusamet.ee).
Ohvriabi keskustes osutatakse abivajajatele tasuta nõustamisteenust.
 
Süüteoteate esitamine
Veebi teel saab Politseile avalduse esitada SIIN.
 

Vepa kodu

Tervise Arengu Instituudi käsiraamat "VEPA kodu", mis toetab vanemaid lapse sotsiaalsete oskuste arendamisel kodus.
Raamat on elektrooniliselt kättesaadav siit:
https://issuu.com/vepametoodika/docs/vepa-kodu-issuu_2018

 

Teekond erilise lapse kõrval

Eesti Puuetega Inimeste Koda (EPIKoda) käsiraamat "Teekond erilise lapse kõrval" puudega ja erivajadustega laste ja noorte lähedastele. Käsiraamat pakub lapse sünnist kuni täiseani ülevaadet toetustest ja teenustest nii sotsiaal-, haridus-, tervise kui tööelu valdkonnas ning jagab perede avameelseid kogemusi erilise lapse kasvatamisel.
E-materjal on leitav siit

 

Riiklik perelepitusteenus

Alates 1. septembrist 2022 rakendub Riikliku perelepitusteenuse seadus, muutes perelepitusteenuse riiklikult koordineeritud teenuseks. Sotsiaalkindlustusamet on keskne kontaktpunkt nii kohtutele, spetsialistidele kui ka peredele. Riiklik perelepitusteenus on lapsevanematele tasuta.
 
Eestis purunevad pooled kooselud, kus kasvavad lapsed. Kuid ei koolis ega kõrgkoolis räägita tulevastele lapsevanematele sellest, kuidas on õige lahku minna ja kust saada lahkumineku protsessis abi. Seetõttu on väga suur ka iga-aastane kohtusse pöörduvate lahkuläinud lapsevanemate arv, kes vajavad abi lapse heaolust lähtuvate kokkulepete sõlmimisel. Nüüd on võimalik riigi abiga sõlmida kohtuvälised kokkulepped. 
 
Rohkem informatsiooni on leitav Sotsiaalkindlustuameti kodulehel.