30.01.24

Elva jäätmejaama autokaalu ost ja paigaldus

Elva Vallavalitsus ootab hinnapakkumusi Elva jäätmejaama  (Kurelaane küla, Elva vald, kü: 17101:001:0788) autokaalu ostuks ja paigalduseks olemasolevale asfaltkatte ja betoonalustega platsile. Esitatud hinnapakkumusi hinnatakse madalaima maksumuse alusel.

Pakkumuse esitamise tähtaeg on 12.02.2024, kell 15.00. Pakkumus tuleb esitada e-posti aadressile: monika.oigus@elva.ee
Lisainfo saamiseks pöörduda Elva Vallavalitsuse vallamajanduseosakonna juhataja Hegri Narusk poole: tel +372 512 9072, e-post: hegri.narusk@elva.ee

Kõik pakkumused registreeritakse avalikus dokumendiregistris. Juhul, kui pakkumine sisaldab ärisaladust või muud avalikustamisele mittekuuluvat teavet, siis tuleb pakkumuses selgelt ja konkreetselt ära näidata, milline teave ja mis põhjustel on konfidentsiaalne. Pakkuja ei või ärisaladusena märkida pakkumuse maksumust (RHS §111 lg 5).

Tehniline kirjeldus
Asendiplaan
Koondplaan.dwg

15.01.24

Elva valla hooajaliste lillede soetamine ja hooldus 2024

 

Elva Vallavalitsus ootab hinnapakkumist Elva vallale hooajaliste lillede soetamiseks ning nende hooldamiseks vastavalt manuses lisatud tehnilisele kirjeldusele.  

Hankija hindab hanketingimustele vastavaid pakkumusi lähtuvalt nende maksumusest ja tunnistab edukaks madalama hinnaga pakkumuse. Pakkumus tuleb esitada e- postile  elva@elva.ee. hiljemalt  18.01.2024 kell 12.00.

Lisainfo korral pöörduda heakorraspetsialist Sten Saarekivi poole – tel: 5886 1600, sten.saarekivi@elva.ee.

Tehniline kirjeldus

Lepingu projekt