Kaeveload

Kaevetöö

Kaevetöö on:

1. töö tegemine sügavamal kui 30 cm arvestatuna algsest maapinnast;

2. töö, mille käigus eemaldatakse tee- või pinnaskate, sealhulgas asfalt, sillutis jne.

 

Kaevetööde loa taotlus

Kaevetööde loa taotlejal tuleb esitada digitaalne või kirjalik taotlus.

Kaevetööde loa taotluse vormi leiad siit: TAOTLUS või esita taotlus elektrooniliselt Elva valla e-taotluste keskkonnas SPOKU.

Vallavalitsus annab kaeveloa või keeldub sellest kümne päeva jooksul taotluse saamise või puuduste kõrvaldamise päevast arvates.

Elva valla kaevetööde eeskirja leiad SIIT.