Elva valla kaasava eelarve võiduideed on selgunud

Elva valla tänavune kaasava eelarve rahvahääletus toimus 17.-23. oktoobril 2022 e-keskkonna VOLIS vahendusel ning kokku anti 734 häält. Rahvahääletuse tulemusel viiakse aastal 2023 ellu kolm enim hääli saanud ideed erinevatest Elva valla piirkondadest, milleks on:

  • Ulila seiklusrada vol 2 (264 häält)
  • Rõngu staadion kaasaegseks ja mugavaks (117 häält)
  • Jalgratta õpperada Elvasse (75 häält)


Palju õnne kõikidele võiduideede esitajatele!

Vastavalt Elva valla kaasava eelarve menetlemise korrale viiakse objektid ellu järgmise eelarveaasta ehk 2023. aasta jooksul. Ühe objekti maksimaalne rahastussumma on 15 000 eurot, kaasava eelarve kogusumma Elva valla eelarvest on 45 000 eurot.

Kaasav eelarve on paljudes maailmariikides, sealhulgas Eestis kasutatav meetod, millega antakse kohalikule kogukonnale võimalus omavalitsuse eelarve koostamisel kaasa rääkida. Septembrikuu alguses toimunud ideekorje raames laekus Elva valla kaasavasse eelarvesse 8 ettepanekut, millest sõelumiskomisjoni otsusel pääses rahvahääletusele 6 ideed. Kõikide tänavuste rahvahääletusele pääsenud kaasava eelarve ideedega on võimalik tutvuda Elva valla raadios →

 

Lisainfo:
Kertu Vuks, abivallavanem
kertu.vuks@elva.ee

Kaasava eelarve rahvahääletus stardib 17.10.2022

Elva valla kaasava eelarve ideekorje raames laekus 8 ideed, millest rahvahääletusele pääses 6. 

Rahvahääletusele pääsenud ideed:

Rahvahääletus toimub VOLIS keskkonna vahendusel 17.-23. oktoober 2022. Hääletada saab ka teenuskeskustes. 

Hääletusest saavad osa võtta kõik vähemalt 16-aastased Elva valla elanikuks registreeritud inimesed. 

Kolm enim hääli saanud ettepanekut saavad kaasava eelarve raames rahastuse maksimaalselt 15 000 € väärtuses. Tingimus on, et objektid peavad asuma valla erinevates piirkondades.

Tutvu ideedega lähemalt Elva valla raadios →

 

Lisainfo:
Kertu Vuks
kertu.vuks@elva.ee

 

 

Elva kaasava eelarve ideekorje raames laekus 8 ideed

Tänavuse kaasava eelarve raames laekus 8 ideed: 


Kõik laekunud ettepanekud vaatab üle sõelumiskomisjon, kuhu kuuluvad vallavalitsuse, volikogu ja piirkonnakogude ning piirkondade esindajad. Komisjoni eesmärk on hinnata ettepanekuid järgmistest kriteeriumitest lähtudes:

1) vajalikkus ja olulisus kogukonnale;
2) ettepaneku realiseerimisest kasu saajate arv;
3) kestlikkus.

Sõelumiskomisjon selgitab välja ja avaldab järjest ettepanekud, mis saadetakse rahvahääletusele.  Rahvahääletus toimub 17.-23.oktoobril 2022 VOLIS keskkonna vahendusel.
 

Lisainfo:
Kertu Vuks, abivallavanem
kertu.vuks@elva.ee

 

 

Elva valla kaasav eelarve ootab lennukaid mõtteid

Elva valla kaasavasse eelarvesse saab taas igaüks esitada oma ettepanekuid 1.–15. septembrini 2022 VOLIS keskkonna kaudu või saates need e-aadressile elva@elva.ee.

Elva vallas on kaasava eelarve ideede realiseerimiseks ette nähtud 45 000 eurot, mis jaotatakse piirkondade põhiselt rahvahääletusel kolme kõige rohkem hääli saanud ettepanekute vahel. 

Idee esitamisel peab lähtuma sellest, et see pakuks avalikku hüve ning oleks avalikus kasutuses. Oluline on meeles pidada, et objekt peab pärast valmimist kuuluma valla omandisse. Kõik esitatud ettepanekud avaldatakse Elva valla veebilehel.

 

Ettepanek peab sisaldama:

1) esitaja nime, kontakttelefoni või e-posti aadress

2) nimetust (lühike fraas, mis iseloomustab ettepaneku sisu);

3) idee kirjeldust, planeeritavat asukohta, eesmärki ja olulisust (lühike kirjeldus, millisele Elva valla vajadusele ettepanek vastab, millise probleemi lahendab või millise uue võimaluse avab; mis on ettepaneku eesmärk; miks on ettepaneku teostamine Elva valla eelarvest vajalik ja oluline);

4) sihtrühma (lühike kirjeldus, kes saavad probleemi lahendamisest või uue võimaluse avanemisest otsest kasu; nimetada hinnanguliselt sihtrühma suurus, vanus jm olulised tunnused);

5) ettepaneku hinnangulist maksumust;

6) kinnistuomaniku kirjalikku nõusolekut sudvalduse seadmiseks, kui kaasava eelarve objekt ehitatakse maale, mis ei ole valla omandis; 

7) muud olulist infot, ideed iseloomustavat materjali (eskiis, joonis, foto, kirjeldust sellest, mida oleks idee hindajail lisaks oluline teada).

Elva valla kaasava eelarve menetlemise korraga saab tutvuda siin.

 

Lisainfo:
Kertu Vuks, abivallavanem
kertu.vuks@elva.ee