Elva valla kaasava eelarve hääletusel oli edukas idee rajada Puhja rulapark

1.11.21

Elva valla kaasava eelarve rahvahääletuse võitis 167 häälega idee rajada Puhja rulapark, mille eeldatav maksumus on 15 000 eurot.

Rahastuse saavad veel ka ettepanek taastada Rannu kalmistu kivimüür (147 häält) ja Annikoru kettapargi uuendamine (135 häält). Häälte jagunemist saab vaadata SIIT.

25.–31. oktoobril toimunud Elva valla kaasava eelarve rahvahääletusel osales 703  hääletajat, kes andsid kokku 904 häält.

Vastavalt Elva valla kaasava eelarve saavad rahastuse kolm rahvahääletusel kõige rohkem hääli saanud ettepaneku vahel, tingimusel, et kaasava eelarve objektid peavad asuma valla erinevates piirkondades. Ühe objekti maksimaalne rahastussumma on 15 000 eurot. Kaasava eelarve kogusumma Elva valla eelarves on 45 000 eurot.

Septembri alguses toimunud ideekorje järel laekus Elva valla kaasava eelarve jaoks 16 ettepanekut. Ideede sõelumiskomisjoni läbis 13 ideed, mis pääsesid rahvahääletusele. Hääletamine toimus VOLIS-keskkonnas, teenuskeskustes, valla raamatukogudes ja harukogudes. Iga hääletusel osaleja sai hääletada kuni kolme endale meelepärase idee poolt.

Kaasava eelarve menetlus on paljudes maailma riikides, sh Eestis, kasutatav menetlus eelarve koostamisel, kus kohalikule kogukonnale on antud võimalus kohaliku omavalitsuse eelarve koostamisel teatud summa osas kaasa rääkida.  

 


Järgmine Elva valla kaasava eelarve ideekorje toimub 1.–15. september 2022.

 

Lisainfo:

Kertu Vuks, abivallavanem

kertu.vuks@elva.ee või tel 5813 7086

Kaasava eelarve hääletus 2022

Kaasava eelarve rahvahääletus toimub VOLIS keskkonnas 25.–31. oktoobril.

Hääletusvõimalus on Elva valla teenuskeskustes ja raamatukogudes nende lahtiolekuaegadel.

Elva valla raamatukogude lahtiolekuajad:

 • Elva linnaraamatukogu E–R kell 12–19, L kell 11–16;
 • Aakre raamatukogu E kell 10–18, T–N kell 9–16, R kell 9–15;
 • Konguta raamatukogu E kell 12–18, T–N kell 13–19, R kell 9–15;
 • Puhja raamatukogu T–R kell 11–18; L kell 10–13;
 • Ulila harukogu: E kell 16.45–18; T kell 10–18, K kell 16.45–19, N kell 10–18;
 • Uula harukogu: T, N, R kell 12–16, K 14–18, L 10–14;
 • Rannu raamatukogu E, T, N ja R kell 10–16 ning K kell 12–18;
 • Sangla harukogu T, N kell 10–16, R kell 8.20–13;
 • Rõngu raamatukogu E, T ja K kell 9–17, N ja R kell 11–17 ning L kell 9–13;
 • Hellenurme harukogu E kell 8–17, T, K, N kell 8–13.30;
 • Teedla harukogu E, R kell 10–17;
 • Valguta harukogu T kell 10–16, N kell 10–17;
 • Koruste harukogu L kell 10–15.
Teenuskeskused:
 • Konguta teenuskeskus: etteregistreerimisel;
 • Puhja teenuskeskus: E–N kell 9–17, R 8–12;
 • Palupera teenuskeskus: E kell 8–17; T, K, N kell 8–13.30;
 • Rõngu teenuskeskus: E, T, K kell 8–16, N 8–18, R 8–14;
 • Rannu teenuskeskus: T, N kell 9–16.

Volis keskkonnas avaneb hääletus 25. oktoobril, SIIN.

NB! Seoses Vabariigi Valitsuse koroonaviirusest tingitud piirangute kehtestamisega ei ole võimalik siiski Elva valla COOPides hääletust korraldada.

Elva valla kaasava eelarve ideekorje ajal laekus vallavalitsusele kokku 16 ettepanekut, millest rahvahääletusele suunati 13. Rahvahääletusel saab osaleda iga vähemalt 16aastane isik, kelle elukoht on rahvastikuregistri andmetel hääletuse hetkel Elva vald. Iga hääletaja saab hääletada kuni kolme erineva, endale meelepärase ettepaneku poolt. Isik saab oma antud häält muuta kuni hääletamise lõppemiseni. Sellisel juhul jääb kehtima viimasena antud hääl.

Rahvahääletuse tulemusena reastatakse ettepanekud vastavalt saadud häälte arvule, alustades enim hääli saanud ettepanekust. Nii tekib pingerida, millest kolm enim hääli saanud ettepanekut realiseeritakse, tingimusel, et kaasava eelarve objektid peavad asuma valla erinevates piirkondades.

 

Lisainfo:
Kertu Vuks
kertu.vuks@elva.ee / 5813 7086

 

Rahvahääletusele pääsenud ideed on selgunud

Rahvahääletusele pääsenud ideed on selgunud

Elva valla kaasava eelarve rahvahääletus toimub 25.-31.10.2021  VOLIS keskkonna vahendusel. 

Hääletada saavad kõik 16-aastased ja vanemad Elva valla elanikuks registreeritud inimiesed.

Hääletusele pääsenud ideed:

 1. Puhja rulapargi rajamine
 2. Kõlakoda Palupera mõisaparki
 3. Puhja aleviku mänguväljaku kaasajastamine
 4. Annikoru discgolfipark, 10 aastat
 5. Pingid Elvasse
 6. Ulila Keesikoja allika ümbruse korrastamine
 7. Aakresse välitrenazööride ala
 8. Kogukonna õunaaed Hellenurme
 9. Laste mänguväljak Valguta tiigi äärde
 10. Rannu kalmistu kivimüüri korrastamine
 11. Kaks bussiootepaviljoni Ridakülas
 12. Rataste remondipunktid
 13. Uus lemmikpaik- park kaunite topiaaridega

Sõelumiskomisjoni protokoll on leitav siin.

Elva valla kaasava eelarve ideekorje on lõppenud

Elva valla kaasava eelarve ideekorje on lõppenud!

Ideekorje raames laekus kokku 16 ideed, mille vastavalt kaasava eelarve määrusele vaatab esmalt üle vallavalitsus ning seejärel ideede sõelumiskomisjon.

Rahvahääletusele pääsenud ideede avalik tutvustus toimub 5.oktoobril kell 18.00 Rõngu Rahvamajas ettevõtlusnädala raames toimuval ideede avalikul tutvustusel. 

Kõikide laekunud ideedega on võimalik tutvuda siin.

Esitatud ideed (suvalises järjestuses):

 1. Puhja rulapargi rajamine
 2. Kõlakoda Palupera mõisaparki
 3. Puhja aleviku mänguväljaku kaasajastamine
 4. Annikoru discgolfipark, 10 aastat
 5. Pingid Elvasse
 6. Ulila Keesikoja allika ümbruse korrastamine
 7. Aakresse välitrenazööride ala
 8. Käo metsa ostmine ja hooldus
 9. Kogukonna õunaaed Hellenurme
 10. Laste mänguväljak Valguta tiigi äärde
 11. Rannu kalmistu kivimüüri korrastamine
 12. Kaks bussiootepaviljoni Ridakülas
 13. Paadi- ja kummikulaenutus Elvas, Sireli-Kingu nurgal
 14. Rataste remondipunktid
 15. Uus lemmikpaik- park kaunite topiaaridega
 16. Rõngu rattapark I rada

 

Rahvahääletusele pääsenud ideede seast valitakse võitjad (3 ideed, erinevatest piirkondadest) rahvahääletuse tulemusena rahvahääletus toimub 25.-31.10.2021 VOLIS keskkonna vahendusel ning hääletuspunktides üle valla.

 

Lisainfo:

Kertu Vuks

kertu.vuks@elva.ee

abivallavanem

Kaasav eelarve ootas lennukaid mõtteid

Kaasav eelarve ootab lennukaid mõtteid!

Elva vallas on kaasava eelarve ideede realiseerimiseks ette nähtud sel  aastal 45 000€, mis jaotatakse piirkondade põhiselt rahvahääletusel kolme kõige rohkem hääli saanud ettepaneku vahel.

Kaasava eelarve raames saab oma idee esitada igaüks. Ettepanekuid saab saata 1.-15. septembril 2021 VOLIS keskkonna kaudu või e-posti teel elva@elva.ee. Idee esitamisel peab lähtuma sellest, et see pakuks avalikku hüve ning oleks avalikus kasutuses. Kõik esitatud ettepanekud avaldatakse Elva valla veebilehel.

Ettepanek peab sisaldama esitaja andmeid, idee nimetust, kirjeldust ja eesmärki koos planeeritava asukoha selgitusega. Oluline on välja tuua idee hinnanguline maksumus ja sihtrühm.

Elva valla kaasava eelarve menetlemise korraga on võimalik tutvuda siin.

Ettepanek peab sisaldama:

1) esitaja nime, kontakttelefoni või e-posti aadress

2) nimetust (lühike fraas, mis iseloomustab ettepaneku sisu);

3) idee kirjeldust, planeeritavat asukohta, eesmärki ja olulisust (lühike kirjeldus, millisele Elva valla vajadusele ettepanek vastab, millise probleemi lahendab või millise uue võimaluse avab; mis on ettepaneku eesmärk; miks on ettepaneku teostamine Elva valla eelarvest vajalik ja oluline);

4) sihtrühma (lühike kirjeldus, kes saavad probleemi lahendamisest või uue võimaluse avanemisest otsest kasu; nimetada hinnanguliselt sihtrühma suurus, vanus jm olulised tunnused);

5) ettepaneku hinnangulist maksumust;

6) kinnistuomaniku kirjalikku nõusolekut sudvalduse seadmiseks, kui kaasava eelarve objekt ehitatakse maale, mis ei ole valla omandis; 

7) muud olulist infot, ideed iseloomustavat materjali (eskiis, joonis, foto, kirjeldust sellest, mida oleks idee hindajail lisaks oluline teada).

 

Pärast ideekorje lõppu vaatab kõik laekunud ideed üle Elva vallavalitsus, kes analüüsib, kas ettepanek vastab kaasava eelarve nõuetele. Vallavalitsus võib jätta kõrvale ettepaneku, milles esitatud objekt ei vasta kaasava eelarve objekti tunnustele, sh kui objekti maksumus ületab oluliselt kaasava eelarve objekti maksimaalset eeldatavat maksumust või selle valmimise järgsed kulud on ebamõistlikult suured või ei ole võimalik objekti ellu viia järgmise eelarveaasta jooksul või esinevad muud asjaolud, mille tõttu ei ole ettepanek realiseeritav.  Vallavalitsus edastab ettepanekud, mis vastasid nõuetele ja on realiseeritavad ettepanekute sõelumiskomisjonile.

Sõelumiskomisjon on 11-liikmeline komisjon, mis koosneb piirkonnakogude- ja vallavalitsuse esindajatest ning vallavolikogu esindajast. Komisjon hindab ettepanekute vajalikkust kogukonnale ja kasusaajate hulka ning projekti kestlikkust.  Sõelumise tulemusena selgitatakse välja ettepanekud, mis suunatakse rahvahääletusele.

Rahvahääletusele pääsenud ideesid tutvustavad avalikul koosolekul ideede autorid. 

 

Kaasava eelarve rahvahääletuse korraldab Elva Vallavalitsus ning see toimub elektrooniliselt, VOLIS keskkonnas. Hääletada saavad kõik vähemalt 16-aastased, kes rahvastikuregistri järgi elavad Elva vallas. Hääletamiseks avatakse hääletuspunktid teenuskeskustes, suuremates poodides, raamatukogudes ja koolides.

Rahvahääletuse tulemusena tekib pingerida, millest kolm enim hääli saanud ettepanekut realiseeritakse, iga idee maksimaalne maksumus võib olla 15 000€.  Realiseeritavad kaasava eelarve objektid peavad asuma valla erinevates piirkondades. 

Pane oma idee kirja - võib olla saab just Sinu mõte teoks!

Lisainfo:
Kertu Vuks
kertu.vuks@elva.ee