Elva valla kaasav eelarve toob Elvasse liikumispargi

Elva valla kaasava eelarve rahvahääletusel sai enim hääli idee rajada Elvasse Tartu maantee rohealale liikumispark (338 häält), et muuta laste ja noorte õues liikumine mitmekesisemaks.

Rahastuse saavad veel ka idee muuta Ulila paadisadam ja ujumiskoht üheks tervikuks (322 häält) ning ettepanek muuta Kirepi bussipeatused valgustatuks ehk pimedaks nähtavaks (237 häält).

14.–20. oktoobril toimunud Elva valla kaasava eelarve rahvahääletusel osales 1165 inimest, kes andsid kokku 1819 häält.

Vastavalt Elva valla kaasava eelarve menetlemise korra järgi saavad rahastuse kolm enim hääli saanud ettepanekut, tingimusel, et kaasava eelarve objektid peavad asuma valla eri piirkondades. Ühe objekti maksimaalne rahastussumma on 15 000 eurot. Kaasava eelarve kogusumma Elva valla eelarves on 45 000 eurot.

Septembri alguses toimunud ideekorje järel laekus Elva valla kaasava eelarve jaoks 16 ettepanekut. Ideede sõelumiskomisjoni läbis 13 ideed, mis pääsesid rahvahääletusele. Hääletamine toimus 14.–20. oktoobril VOLIS-keskkonnas, valla teenuskeskustes ja raamatukogudes ning COOP kauplustes. Samuti oli võimalik hääletada Elva Gümnaasiumis ja Rõngu Keskkoolis. Iga hääletusel osaleja sai hääletada kuni kolme endale meelepärase idee poolt.

Kaasava eelarve menetlus on paljudes maailma riikides, sealhulgas Eestis, kasutatav menetlus eelarve koostamisel, kus kohalikule kogukonnale on antud võimalus kohaliku omavalitsuse eelarve koostamisel teatud summa osas kaasa rääkida.

 

Lisainfo:
Kertu Vuks, arengu- ja planeeringuosakonna juhataja
kertu.vuks@elva.ee või tel 5813 7086

Kaasava eelarve rahvahääletusele pääsenud ideed on selgunud

Kaasava eelarve ideede sõelumiskomisjon kogunes 24.septembril, et vaadata läbi kõik laekunud ideed. Komisjoni eesmärk oli kontrollida, kas ettepanek on vastav Elva valla kaasava eelarve menetlemise korrale (nt kas objekt avalikus kasutuses, avalik huvi) ning realiseeritav (kulude põhjendatus, realiseeritavus, muud tingimused). 

Hääletusele pääsenud ideed (tähestiku järjekorras): 

1. Aakre asulasse uus bussipeatus!

2. Arbimäe ringristmik väärikaks

3. Atraktiivne Annikoru puhkepark

4. Elva jõe laudtee

5. Konguta Kooli ministaadion

6. Liikumispark Tartu maantee rohealale

7. Rõngu monumendiplatsi haljastus 

8. Muudame Kirepi pimedas nähtavaks! 

9. Palupera mõisa kõlakoda

10. Peedu raudteejaam V 2.0

11. Puhja rulapargi rajamine

12. Turvaline ronimisala Rannu rahvale

13. Ulila paadisadama ja ujumiskoha tervikuks loomine

Ideede avalik tutvustus toimub 9.oktoobril 2019 kell 18.00 Rõngu Rahvamajas.

 

Rahvahääletus 14.-20.10.2019 

Rahvahääletus toimub läbi VOLIS keskkonna, hääletada saab ka teenuskeskustes ja raamatukogudes nende lahtioleku aegadel.  Hääletada saavad kõik 16-aastased ja vanemad inimesed, kes on Rahvastikuregistri järgi Elva valla elanikud. Hääletuspunktides hääletamiseks palume kaasa võtta kehtiv isikut tõendav dokument. 

 

Hääletusvõimalus COOP kauplustes: 

Puhja Konsum- teisipäev, 15.10,kell 9.30-11.30 ja 16.30-18.30

Rõngu Konsum- kolmapäev,16.10, kell 9.30-11.30 ja 16.30-18.30

Elva Konsum – neljapäev, 17.10, kell 9.30-11.30 ja 16.30-18.30

 

Hääletusvõimalus Elva gümnaasiumis ja Rõngu keskkoolis:

16.oktoober kell 12.30-13.30 Rõngu keskkoolis

17. oktoober kell 11.50-12.20 Elva gümnaasiumis 

 

 

Kaasava eelarve ideekorje on lõppenud

Kaasava eelarve ideekorje toimus 1.-15. septembrini ja selle raames laekus 16 ettepanekut. Ideesid vaatab läbi sõelumiskomisjon ning rahvahääletusele pääsenud ideed avalikustatakse 25.09.2019 Elva valla veebilehel. Hääletusele pääsenud ideede avalik tutvustus toimub 09. oktoobril kell 18.00 Rõngu rahvamajas.

Laekunud ideed (tähestiku järjekorras): 

1. Aakre asulasse uus bussipeatus!

2. Arbimäe ringristmik väärikaks

3. Atraktiivne Annikoru puhkepark

4. Elva jõe laudtee

5. Konguta Kooli ministaadion

6. Lapsed turvaliselt muusikakooli

7. Liikumispark Tartu maantee rohealale

8. Monument Rõngus 

9. Muudame Kirepi pimedas nähtavaks! 

10. Palupera mõisa kõlakoda

11. Peedu raudteejaam V 2.0

12. Peeglike, peeglike, aita meid!

13. Puhja rulapargi rajamine

14. Rannu laulukaarega külaplats

15. Turvaline ronimisala Rannu rahvale

16. Ulila paadisadama ja ujumiskoha tervikuks loomine

 

Kaasav eelarve ootab lennukaid mõtteid!

Elva vallas on kaasava eelarve ideede realiseerimiseks ette nähtud igal aastal 45 000€, mis jaotatakse piirkondade põhiselt rahvahääletusel kolme kõige rohkem hääli saanud ettepaneku vahel.

Kaasava eelarve raames saab oma idee esitada igaüks. Ettepanekuid saab saata 1.-15. septembril VOLIS keskkonna kaudu või e-posti teel elva@elva.ee. Idee esitamisel peab lähtuma sellest, et see pakuks avalikku hüve ning oleks avalikus kasutuses. Kõik esitatud ettepanekud avaldatakse Elva valla veebilehel.

Ettepanek peab sisaldama esitaja andmeid, idee nimetust, kirjeldust ja eesmärki koos planeeritava asukoha selgitusega. Oluline on välja tuua idee hinnanguline maksumus ja sihtrühm.

 

Ettepanek peab sisaldama:

1) esitaja nime, kontakttelefoni või e-posti aadress

2) nimetust (lühike fraas, mis iseloomustab ettepaneku sisu);

3) idee kirjeldust, planeeritavat asukohta, eesmärki ja olulisust (lühike kirjeldus, millisele Elva valla vajadusele ettepanek vastab, millise probleemi lahendab või millise uue võimaluse avab; mis on ettepaneku eesmärk; miks on ettepaneku teostamine Elva valla eelarvest vajalik ja oluline);

4) sihtrühma (lühike kirjeldus, kes saavad probleemi lahendamisest või uue võimaluse avanemisest otsest kasu; nimetada hinnanguliselt sihtrühma suurus, vanus jm olulised tunnused);

5) ettepaneku hinnangulist maksumust;

6) muud olulist infot, ideed iseloomustavat materjali (eskiis, joonis, foto, kirjeldust sellest, mida oleks idee hindajail lisaks oluline teada).

 

Pärast ideekorje lõppu vaatab kõik laekunud ideed üle Elva vallavalitsus ning esitab oma arvamuse ettepanekute sõelumise komisjonile. 11-liikmeline komisjon, mis koosneb piirkonnakogude- ja vallavalitsuse esindajatest ning vallavolikogu esimehest, valib välja ettepanekud, mis pannakse rahvahääletusele. Rahvahääletusele pääsenud ideesid tutvustavad avalikul koosolekul ideede autorid. Hääletus kestab seitse päeva. Kolm enim hääli saanud ettepanekut saavad kaasava eelarve raames rahastuse maksimaalselt 15 000 € väärtuses. Tingimus on, et objektid peavad asuma valla erinevates piirkondades.

Seitse päeva kestva hääletuse korraldab Elva Vallavalitsuse ning see toimub elektrooniliselt, VOLIS keskkonnas. Hääletada saavad kõik vähemalt 16-aastased, kes rahvastikuregistri järgi elavad Elva vallas. Hääletamiseks avatakse hääletuspunktid teenuskeskustes, suuremates poodides, raamatukogudes ja koolides.

Rahvahääletuse tulemusena tekib pingerida, millest kolm enim hääli saanud ettepanekut realiseeritakse, tingimusel, et kaasava eelarve objektid peavad asuma valla erinevates piirkondades. Kui ettepanekute maksumus on väiksem kui 15 000 €, siis kuulub realiseerimisele ka järgmine paremusjärjestuses olev kaasava eelarve objekt, ülejäänud rahaliste vahendite ulatuses.

Pane oma idee kirja - võib olla saab just teie mõte teoks!

Lisainfo:
Kertu Vuks, arengu- ja planeeringuosakonna juhataja
kertu.vuks@elva.ee