Kaasamistegevuste kava 2023

Kava täieneb pidevalt. Lisainfo saamiseks huvipakkuvate teemade kohta võta ühendust:

Eliise-Berta Tarto, kommunikatsioonijuht
eliise-berta.tarto@elva.ee / 5915 1120               

 

Tule Elva Vallavalitsusse praktikale 


JAANUAR

04.01.2023        Elva valla üldplaneeringu avalik arutelu Palupera mõisakoolis →     

10.01.2023        Avalik arutelu Ulila Keskuses →      

11.01.2023        Kredexi infoseminar Rannu Rahvamajas         

12.01.2023        Loovhommik PillaPalla Peotoas    

14.01.2023        Külade Kärajad Konguta Rahvamajas  

                            Esitlus 

15.01.2023        Kogukonnatunnustuste esitamise tähtaeg      

15.01.2023        Spordivaldkonna tunnustuste esitamise tähtaeg     

17.01.2023        Turismiettevõtjate arenguprogramm Sääniku talus 

18.01.2023        Elva linna lasteaedade kaasamisseminar (kutsetega) 

23.01.2023        Postipoiste maja avalik arutelu Elva Vallavalitsuse saalis 

24.01.2023        Turismiettevõtjate arenguprogrammi praktikapäev veebis 

 

VEEBRUAR

01.02.2023        Projektitotuste taotlemise tagasiside seminar 

01.02.2023        Sotsiaalvaldkonna tunnustustele kandidaatide esitamine 

01.02.2023        Algab hajaasustuse programmi taotluste vastuvõtt →

01.02.2023        Sotsiaal- ja tervisevaldkonna aunimetustele kandidaatide esitamine →

01.02.2023        Avalikul väljapanekul on Elva valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise kava aastateks 2023-2035 →

08.02.2023        Hajaasustuste programmi infopäev 

08.02.2023        Projekti kirjutamise infopäev-töötuba 

09.02.2023        Loovhommik Elva Tervise ja Heaolu Keskuses       

09.02.2023        Avalik arutelu Rõngu Rahvamajas: Tilga külas Õigeusupõllu kinnistule päikesepargi püstitamine →     

15.02.2023        Eakate mõttering Puhja Seltsimajas 

20.02.2023        Avalik arutelu Puhja Seltsimajas: Elva valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise kava aastateks 2023-2035 

21.02.2023        Avalikul väljapanekul on Elva linna ja Käärdi aleviku soojusmajanduse aengukava aastateks 2023-2033 →

21.02.2023        Turismiettevõtjate arenguprogramm Järvemuuseumis Akva:rium 

                                         

MÄRTS

08.03.2023        Turismiettevõtjate arenguprogrammi praktikapäev veebis 

13.03.2023        Avalikul väljapanekul on Urmi sidemasti detailplaneering 

14.03.2023        Vallavalitsuse kohtumine Rõngu piirkonna eakatega 

15.03.2023        Avalik arutelu: Verevi järve veekeskkonnale avalduva väliskoormuse uuringu tutvustus 
                            Esitlus

16.03.2023        Avalik arutelu: Elva linna ja Käärdi aleviku soojusmajanduse aengukava aastateks 2023-2033 →

16.03.2023        Loovhommik LendTeatris: mikroettevõtte turundus   

23.03.2023        Elva valla ettevõtjate Mentorklubi Elva Kultuurikeskuses →

23.03.2023        Avalikul väljapanekul on Elva valla uuenenud jäätmehoolduseeskiri 

23.03.2023        Avalikul väljapanekul on Konguta Kooli arengukava 

27.03.2023        Avalik arutelu: Riigitee 3 Jõhvi - Tartu - Valga asuva Kirepi lõigu ümberehituse projekti eskiislahendus  

29.03.2023        Avalik arutelu: Urmi sidemasti detailplaneering 

 

APRILL

01.04.2023        Külade Kärajad 

03.04.2023        Lõppeb hajaasustuse programmi taotluste vastuvõtt 

04.04.2023        Turismiettevõtjate arenguprogramm Elav Elva keskuses 

10.04.2023        Avalik arutelu: Elva valla uuenenud jäätmehoolduseeskiri 

11.04.2023        Turismiettevõtjate arenguprogrammi praktikapäev veebis 

14.04.2023        Loomeettevõtjate väljasõit Valga- ja Võrumaale 

16.04.2023        Elva valla külavanemate inspiratsiooniseminar 

19.04.2023        Vallavalitsuse kohtumine Rannu piirkonna eakatega 

27.04.2023        Mentorklubi: digitaliseerimise ABC 

28.04.2023        Avalikul väljapanekul on Jaani 4 kinnistu detailplaneering 

                                         

MAI

01.05.2023    Esita kandidaat haridusvaldkonna tunnustustele 

09.05.2023          Mis on Sinu Elva valla TOP 5?  

09.05.2023   Esita kandidaat Elva valla Aasta Noor ja Õpilaste Aasta Haridustegu tunnustustele  

09.05.2023          Avalikul väljapanekul on Kirde 2 kinnistu detailplaneering   

15.05.2023        Rannu vana vallamaja ootab ideid 

16.05.2023        Elav Elva inspiratsiooniseminar 

18.05.2023        Elva Gümnaasiumi õppekorraldus ja sporditegevus õppeaastal 2023/24 

23.05.2023        Vallavalitsuse kohtumine Elva linna eakatega 

24.05.2023        Tutvumispäev Rannu vana vallamajaga 

25.05.2023        Elva valla loomeettevõtjate Loovhommik: raha ja finantsidega seotud otsused 

26.05.2023        Koosloomeseminar:  360° Elva Elamust 

30.05.2023        Kaunis kodu 2023 konkursile kandidaatide esitamine →

täpsustamisel    Projekti- ja tegevustoetuste korra muutmise avalik väljapanek

 

JUUNI

09.06.2023        Küsimused ja vastused: Elva Gümnaasiumi õppekorraldus ja sporditegevus õppeaastal 2023/24 

12.06.2023        Avalikul väljapanekul on noorte omaalgatusfondi kord 

15.06.2023        Tunnustusüritus Elva valla 100 Noort Tegijat (kutsetega)

15.06.2023        Ulila piirkonna rahvakoosolek 
                          Esitlus  ja protokoll

15.06.2023        Loomeettevõtjate ja vabakutseliste Loovhommik KultuuriKohvikus 

 

JUULI

13.07.2023        Tutvumispäev Rannu vana vallamajaga 

 

AUGUST

10.08.2023        Tutvumispäev Rannu vana vallamajaga 

täpsustamisel    Arengukava ja eelarvestrateegia ülevaatamine ja avalikustamine

 

SEPTEMBER

täpsustamisel    Elva valla uue kodulehe tagasiside 

1.-15.09.2023    Kaasava eelarve ideekorje

täpsustamisel    Ettevõtlustunnustuste esitamine

 

OKTOOBER

täpsustamisel    Kaasava eelarve rahvahääletus

täpsustamisel   Ettevõtlusnädal

 

NOVEMBER

täpsustamisel    Kogukonnavaldkonna tunnustuste esitamine

 

DETSEMBER

1.-31.12.2023    Aunimetuste esitamine, sh parimad sportlased