Elva valla kaasamise hea tava

Elva vallavalitsuse meeskond on koostanud kaasamise hea tava, mille eesmärk on kaasamispraktika sõnastamine ja tegutsemisjuhiste andmine. 

Tegemist on dokumendiga, millest  saaksid lähtuda igapäevatöös valla ametnikud ja teenistujad. 

Kaasamise hea tava koondab infot kaasamise üldiste põhimõtete kohta Elva vallas, selgitab lahti näiteks kogukondade kaasamise, kaasava eelarve ja eelarve koostamise protsessidega seonduva ning selgitab ruumilise planeerimisega seotud kaasamistegevusi. 

Kaasamise hea tava leiad siit

 

Lisainfo:
Kertu Vuks, abivallavanem
kertu.vuks@elva.ee või tel 5813 7086