Järelhooldusteenus

Järelhooldusteenuse eesmärk on asendushoolduselt ja eestkostelt lahkuva isiku iseseisva toimetuleku ja õpingute jätkamise toetamine.

 

Vastutaja: 

Sotsiaalnõunik Anneli Lepik
Kontaktid: 5616 6000; anneli.lepik@elva.ee