Isikukood

 

Isikukoodi andmine koos elukoha registreerimisega Euroopa Liidu kodanikule

Taotlus isikukoodi saamiseks

Võtke kaasa isikut tõendav dokument. Kui Teiega koos elab alaealisi lapsi või eestkostetavaid, siis võtke kaasa ka nende esindusõigust tõendav dokument.

  • Esitage täidetud vormid koos vajalike lisadega isiklikult kohale tulles Elva Vallavalitsusse või Rõngu, Puhja ja Palupera piirkonna teenuskeskustesse. Vastuvõtt toimub eelneval registreerimisel. Vaata asukohti ja kontakte siit.
  • Teile tehakse Eesti isikukood. Elukoha aadressi rahvastikuregistrisse kandmisega omandate Eesti Vabariigis tähtajalise elamisõiguse viieks aastaks. Pärast elukoha registreerimist peate ühe kuu jooksul pöörduma Kodakondsus- ja Migratsiooniameti büroosse, kus Teile vormistatakse tähtajalist elamisõigust tõendav dokument – isikutunnistus (ID-kaart). Täiendav info Politsei- ja Piirivalveameti koduleheküljel.