5.07.22
 
Elva vald osaleb koos Nõo vallaga projektis "Inimkeskse hoolekande- ja tervishoiusüsteemi koordinatsioonimudeli rakendamine kohalikul tasandil", mida rahastab Sotsiaalministeerium Euroopa Sotsiaalfondi (ESF) toel. Projekt kestab kuni 31.märts 2023.
 
Projekti raames asus Elva Vallavalitsusse tööle hoolduskoordinaator Mirelle Liiv, kelle teeninduspiirkonnaks on Elva ja Nõo vald. Tema ülesandeks on:
  • klientide ja nende lähedaste esmane nõustamine sotsiaalhoolekande ja tervishoiu küsimustes;
  • kliendi toetamine tema teekonnal vajalike meditsiini- või sotsiaalteenusetele jõudmiseks (sh abivajaduse hindamine);
  • koostöö arendamine sotsiaalhoolekande- ja tervishoiuteenuste osutajate vahel.
 
Elva valla hoolduskoordinaator Mirelle Liiv tel 53946567, e-post mirelle.liiv@elva.ee