Hellenurme järve virgestusala

Projekti eesmärgiks oli luua Hellenurme järve äärde turvaline ja atraktiivne virgestusala. Projekti käigus paigaldati järve kaldale ujumissild, loodi võrkpalliplats, paigaldati riietuskabiin ning muudeti 10m ulatuses kallas laugemaks. Projekti elluviimisega soovitakse tõsta Hellenurme-Palupera piirkonna elukeskkonna atraktiivsust, mitmekesistada nii noorte kui ka täiskasvanute sportimisvõimalusi ning edendada tervislikke eluviise ning turismi.

Töid teostati 2021. aastal. Tööde teostajaks oli Raian OÜ.
Projekti kogumaksumus oli 11520 eurot, millest 9499,39 eurot andis toetuseks Valgamaa Partnerluskogu Euroopa Maaelu Arengu Põllumajandusfondi LEADER programmi kaudu. Ülejäänud osa finantseeris Elva vald.

Hellenurme paisjärve virgestusala projekti raames tehtud tööd: