Hellenurme paisjärve virgestusala rajamine

Hellenurme paisjärve virgestusala rajamine

Elva Vallavalitsus ootab ettevõtjatelt hinnapakkumust Elva vallas Hellenurme külas asuva Hellenurme paisjärve virgestusala rekonstrueerimiseks ja täiendamiseks ning turvalise ja aktiivse avaliku ala loomist vastavalt lisatud ehitusprojektile. Laekunud pakkumusi hinnatakse madalaima kogumaksumuse alusel.

Tööde teostamise tähtaeg 16.07.2021

Pakkumuse esitamise tähtaeg on 28.05.2021 kell 10.00. Pakkumus tuleb esitada e-maili teel aadressil elva@elva.ee

Lisaküsimused tel: 51 70 306 või e-mailil mikk.jarv@elva.ee

Lisadokumendid:

Ehitusprojekt

Asendiplaan

Maksumustabel