Haridusvaldkonna tunnustamised

2023

Õpilaste aasta haridustegu: Konguta kooli "Raamatukogu sõbrad"

2022

Aasta hariduse tegu: Võistumängimine "Arbi Klaver"

Aasta hariduse sõber: Vello Randla

Aasta noorõpetaja: Toomas Tuul

Aasta kooliõpetaja: Anneli Sarnit

Aasta klassijuhataja: Riin Saadjärv

Aasta lasteaiaõpetaja: Katrin Taska

Aasta huvihariduse õpetaja: Henrika Trave

Aasta tugispetsialist: Maire Ingi

Aasta taustajõud: Heliise Riisaar

Õpilaste aasta haridustegu: Konguta kooli robootikatiim "Hullud robootikud"

2021

Aasta hariduse tegu: Rannu lasteaed Naerupesa õpetaja Katrin Tuvikene, õppematerjalide kogumiku „Loovuse ja eneseregulatsioonioskuste õppimine ning selle soodustamine koolieelses eas erivajadustega lastega" loomine 

Aasta hariduse sõber: Elva õppejõudude kogu

Aasta noorõpetaja: Tiina Tubli

Aasta kooliõpetaja: Astrid Külaots

Aasta klassijuhataja: Lily Šanin

Aasta lasteaiaõpetaja: Evelin Tsopp

Aasta huvihariduse õpetaja: Maria Juht

Aasta tugispetsialist: Aune Summer

Aasta taustajõud: Katrin Vutt

Õpilaste aasta haridustegu: Palupera põhikooli noored, osalemine HARNO projektikonkusil "Ideeviit".

2020

Aasta hariduse tegu: Puhja kool õppepäeva disainimine

Aasta hariduse sõber: Ele Vool

Aasta noorõpetaja: Maris Pukk

Aasta kooliõpetaja: Merike Luik

Aasta klassijuhataja: Reet Allak

Aasta lasteaiaõpetaja: Mare Linnamägi

Aasta huvihariduse õpetaja: Kelly Vask

Aasta tugispetsialist: Kai Kull

Aasta taustajõud: Jaanika Reminnõi

Õpilaste aasta haridustegu: Elva gümnaasiumi õpilasaktiiv, T.A.H.E. projekt "Liikumispark Tartu maantee rohealal"

 

2019

Aasta hariduse tegu: Aigi Kapten aiandusprojekti „Söödav iluaed" loomise eest Õnneseene lasteaias

Aasta hariduse sõber: Jaana Unt ja SA Elva Laste- ja Perekeskuse nõustamis- ja rehabilitatsioonimeeskond Elva valla haridusasutuste toetamise eest

Aasta noorõpetaja: Mari-Liis Kurvits

Aasta kooliõpetaja: Riin Saadjärv

Aasta klassijuhataja: Cati Krillo

Aasta lasteaiaõpetaja: Karin Pastarus

Aasta huvihariduse õpetaja: Tiit Veigel

Aasta tugispetsialist: Erle Põder

Aasta taustajõud: Heli Rähni

Õpilaste aasta haridustegu: Puhja kooli õpilasesindus, "The Best Kevadfest"

 

 

2018

Aasta hariduse tegu: Vabariikliku tõlkevõistluse korraldamine Elva gümnaasiumis, Lea Tooming

Aasta hariduse sõber: Toomas Laatsit

Aasta noorõpetaja: Triinu Vakmann

Aasta kooliõpetaja: Merle-Kairit Toom

Aasta klassijuhataja: Riina Aunap

Aasta lasteaiaõpetaja: Kaia Otsa

Aasta huvihariduse õpetaja: Livia Kuuskvere