Elva vallas esitati 2022. aasta hajaasustuse programmi taotlusvooru 69 taotlust

Hajaasustuse programmi selle aasta taotlusvooru laekus Elva vallas kokku 69 taotlust kogusummas 268 330,49 eurot. Hajaasustuse programmi 2022. aasta taotlusvoor oli avatud 1. veebruarist 1. aprillini.

Riigi Tugiteenuste Keskuse hajaasustuse programmi kaudu rahastatud toetuse abil on inimestel, kes elavad hajaasustusega piirkonnas, võimalik välja ehitada veevärk ja kanalisatsioon, teha korda koduõuest suurele teele viiv juurdepääsutee või paigaldada autonoomseid elektrisüsteeme.

Projektide teostumisse panustavad võrdselt nii riik, kohalik omavalitsus kui ka taotleja. Elva valla osalus programmis oli 75 000 eurot, riik panustas samuti 75 000 eurot.

Elva vallavalitsusele laekus 69 taotlust kogumaksumusega 268 330,49 eurot. Kohalik omavalitsus teostas taotluste vastavuse kontrolli tulenevalt riigihalduse ministri 22.02.2018 määrusest nr 14 ja tunnistas 9 taotlust mittevastavaks. 60 taotlust sai positiivse hinnangu.

Hindamise tulemusel moodustunud pingerea alusel saavad toetust 38 projekti. Neist 18 projekti olid kanalisatsioonisüsteemi rajamiseks, 16 projekti veesüsteemide valdkonnast ning 4 projekti juurdepääsuteede parandamiseks. Rahaliste vahendite lõppemise tõttu jäi rahuldamata 22 taotlust.

Hajaasustuse programm jätkub ka järgmisel aastal. 2023. aasta Elva valla eelarvesse on planeeritud toetusesummad. Eeldatav taotlemise aeg on 2023. aasta kevadel. Programmi tingimus on, et taotleja omaks vähemalt 2022. aasta lõpu seisuga sissekirjutust Elva vallas ning taotleja alaline ehk püsielukoht oleks samal aadressil.

Lisainfo:
Ede Möldre, Puhja piirkonna koordinaator
ede.moldre@elva.ee

Ene Joosing, Rõngu piirkonna koordinaator

ene.joosing@elva.ee

 

Toetuse saajad:

Taotleja nimi

Projekti nimi

Toetuse summa

Kajar Stalmeister

Rootsu talu kanalisatsioonisüsteemi rajamine

2 894,40

Erika Kuusniit

Rüütli talu omapuhasti

4 558,77

Jaanika Mõtsar

Puurkaevu rajamine Mäe-Punga kinnistul

5 829,00

Erkki Palm

Võidu kinnistu puurkaevu, veetorustiku ja filtrisüsteemi rajamine

4 309,44

Kaspar Lippmeister

Metsalinnu kanalisatsioonisüsteemi vahetus

3 613,98

Taivo Jalakas

Jalaka kinnistu puurkaev

5 133,54

Annika Pärnoja

Sära kinnistu juurdepääsutee

2 284,81

Nele Frei

Puurkaevu rajamine Tondi kinnistul

5 386,00

Uno Siik

Kalde kinnistu salvkaev

3 768,08

Laine Hansen

Bennu kinnistu kanalisatsioon

3 694,38

Elvo Nigol

Turba  kinnistu puurkaevu rajamine

5 165,70

Merle Krillo

Puurkaevu rajamine Oona tee 10 kinnistule

6 327,48

Raido Kõrvoja

Puskaru kinnistule aastaringselt läbitava juurdepääsutee rajamine

3 421,82

Kadri Vadi

Sangla mõis 4 kanalisatsioonisüsteemi rajamine

3 846,80

Maimu Suuder

Rebase kinnistu juurdepääsutee

3 376,80

Kalle Kübe

Septik koos imbväljakuga Vahtramäe kinnistule

4 154,00

Taavi Lepik

Puurkaevu rajamine Lepiku-Hermani kinnistule

6 500,00

Alari Ain

Kanalisatsioonisüsteemi uuendamine . Reoveemahuti nõuetele vastavaks ehitamine Jüri kinnistul

2 354,00

Artur Sinipalu

Kanalisatsioonisüsteemi rajamine Uus-Mällo kinnistule

6 194,02

Liivia Kuku

Veetrassi ehitus ja vee pumpamine salvkaevust majja, Kasekopli

1 718,83

Lidija Papp

Salvkaevust vesi majja Vedru kinnistu

1 398,96

Martin Appo

Elamu heitvee nõuetekihase kanaliseerimist tagava süsteemi rajamine Metsaaru kinnistule

3 002,94

Laivi Leita

Puurkaevu rajamine aadressil Võidu talu, Väike-Rakke küla

6 500,00

Tanel Oss

Kanalisatsiooni renoveerimine Luuka kinnistul

3 673,48

Toivo Birken, Arri Karu

Raua ja Mesikäpa kinnistute tarbeks ühise veepuhastusseadme paigaldus Raua kinnistule

1 397,26

Anu Sarnit

Koka kinnistu kanalisatsioon

2 744,45

Terell Pihlak

Tootsi kinnistu puurkaev

6 500,00

Vahur Laas

Vana-Hansu kinnistu puurkaev

6 407,88

Margus Mehine

Puurkaev Tondilossi kinnistule

5816,00

Ilona Jaanikesing Kenaste kinnistu kanalisatsioon 2201,35
Marek Uri Järve talu omapuhastiga kanalisatsioonisüsteemi rajamine 3694,38
Ethel Leis Matsi kinnistu juurdepääsutee 2763,35
Siim Lillo Viro kinnistu kanalisatsioon 3417,54
Sylvi Luts Punga kinnistu kanalisatsioon 3344,64
Mariin Kärp Puurkaevu rajamine aadressil Soosaare 5648,1
Riho Puusepp Immutussüsteemil põhineva reoveepuhasti paigaldamine, Aedmäe talu 2528,58
Ülo Leetna Nõmme talu kanalisatsiooni rajamine 2415,22
Tuuliki Uudeküll Vana-Käpa kinnistu kanalisatsioon 1997,00