Elva vallas esitati hajaasustuse programmi 2021. aasta taotlusvooru 80 taotlust

16.06.21

Hajaasustuse programmi selle aasta taotlusvooru laekus Elva vallas kokku 80 taotlust kogusummas 261 331,77 eurot. Hajaasustuse programmi 2021. aasta taotlusvoor oli avatud 1. veebruarist 1. aprillini.

Riigi Tugiteenuste Keskuse hajaasustuse programmi kaudu rahastatud toetuse abil on inimestel, kes elavad hajaasustusega piirkonnas, võimalik välja ehitada veevärk ja kanalisatsioon, teha korda koduõuest suurele teele viiv juurdepääsutee või paigaldada autonoomseid elektrisüsteeme.

Projektide teostumisse panustavad võrdselt nii riik, kohalik omavalitsus kui ka taotleja. Elva valla osalus programmis oli 60 000 eurot, riik panustas samuti 60 000 eurot.

Elva vallavalitsusele laekus 80 taotlust kogumaksumusega 261 331,77 eurot.  Taotlustest kolm tunnistati mittevastavaks, seega jõudis hindamiskomisjoni 77 taotlust, mis kõik said positiivse hinnangu.

Hindamise tulemusel moodustunud pingerea alusel saavad toetust 39 projekti. Neist 15 projekti olid veesüsteemide valdkonnast, 22 kanalisatsioonisüsteemi rajamiseks ja 2 projekti juurdepääsuteede parandamiseks. Rahaliste vahendite lõppemise tõttu jäi rahuldamata 38 taotlust.

Hajaasustuse programm jätkub ka järgmisel aastal. 2022. aasta Elva valla eelarvesse on planeeritud toetusesummad. Eeldatav taotlemise aeg on 2022. aasta kevadel. Programmi üks tingimus on, et taotleja omaks vähemalt 2021. aasta lõpu seisuga sissekirjutust Elva vallas.

Lisainfo:
Ede Möldre, Puhja piirkonna koordinaator
ede.moldre@elva.ee

 

Toetuse saajad:

Alvar Tamm

Põhjala talu, Paju küla juurdepääsutee

1 616,04

Tiina Täll

Juurdpääsutee rajamine Kiire kinnistuni

3 629,65

Angelika Saadjärv

Soovere kinnistu veepuhastusseadmed

666,65

Kaspar Paks

Vambola kinnistu veepuhastusseadmed

2 139,52

Eduard Pähn

Veepuhastuseadme paigaldamine, Pähna kinnistu

1 271,93

Taotleja nimi Projekti nimi Toetuse summa

Mirjam Rajandu

Kanalisatsioonisüsteem Marguse-Mõisa 1

2 412,00

Erkki Palm

Võidu kinnistu reoveekäitlussüsteemi ehitamine

2 186,88

Reijo Trel

Rõõmu kinnistu kanalisatsioon

1 949,70

Tarmo Post

Salvkaevu rajamine Ojaveere kinnistule

2 613,01

Merike Kase

Poodi kinnistu septik+imbväljak

2 452,20

Jaak Jänes

Väike-Saksjaago talu vana kanalisatsioonisüsteemi likvideerimine ning uue rajamine

3 441,00

Anu Lehtsalu

Lüllekõrtsi kanalisatsioonisüsteem

2 532,60

Ülle Kuus

Nõlvaku kinnistu kanalisatsioonisüsteem

1 596,00

Jessika Luhamaa

Paju kinnistu kanalisatsioon

2 653,20

Kaari Lehis

Prikase mesila puurkaev

4 743,60

Raido Kõrvoja

Elamu heitvee nõuetekohase kanaliseerimist tagava süsteemi rajamine, Puskaru talu.

3 068,10

Ero Tolsberg

Antsu kinnistu salvkaev

2 930,58

Tauno Lehtveer

Tondi biopuhasti

4 857,50

Evelin Käpa

Uku kinnistuelamu heitvee nõuetekohase kanaliseerimist tagava süsteemi rajamine

3 819,80

Raimond Pihlap

Veesüsteemid, Ellamärdi kinnistu

3 906,10

Rain Talviste

Salvkaevu rajamine aadressil Lauri,Kalme küla

4 062,88

Triin Vahelaan

Puurkaevu rajamine aadressil Piirikivi talu, Kulli küla, Elva vald

4 313,46

Jaak Mardi

Puurkaevu rajamine Kuusikuotsa kinnistule

4 381,80

Ahti Kull

Septiku ja imbväljaku rajamine Võsu tallu.

2 252,00

Argo Tiilen

Kusma kinnistu kanalisatsioon

3 742,38

Gabriela Lint

Kanalisatsioonisüsteemid_Tambeti kinnistu

2 702,24

Ilme Kollist

Kõrtsi talu kanalisatsioonisüsteem

1 969,80

Joonas Laks

Oona tee 9 kanalisatsioon

1 849,00

Marek Maranik

Madala talu salvkaev

2 495,75

Aare Paulov

Õnne kinnistu puurkaev

6 500,00

Evi Ojamets

Liiva puurkaev

5 829,00

Heli Pihelgas

Kooli kinnistu puurkaev

4 520,00

Märt Mõtus

Metsise kinnistu kanalisatsioon

1 997,94

Tõnu Märtson

Kanalisatsioonisüsteemi rajamine Miku kinnistul

2 074,32

Elle Õigus

Pilli kinnistu puurkaev

5 909,40

Eha Teder

Jõemetsa kanalisatsioon

2 532,60

Tarmo Muru

Kõsse talu kanalisatsioonisüsteemi rajamine

3 811,76

Jaan Alatalo

Pihlaku kinnistu septik+imbväljak

2 251,20

Raido Kevvai

Männiku kinnistu kanalisatsioon

2 318,40