Elva vallas laekus hajaasustuse programmi 2020. aasta taotlusvooru 74 taotlust

Hajaasustuse programmi selle aasta taotlusvooru laekus Elva vallas kokku 74 taotlust kogumaksumusega 315 945,94 eurot. Hajaasustuse programmi taotlusvoor oli avatud 17. veebruarist 17. aprllini 2020.

Riigi Tugiteenuste Keskuse hajaasustuse programmi kaudu rahastatud toetuse abil on inimestel, kes elavad hajaasustusega piirkonnas, võimalik välja ehitada veevärk ja kanalisatsioon, teha korda koduõuest suurele teele viiv juurdepääsutee või paigaldada autonoomseid elektrisüsteeme.

Projektide teostumisse panustavad võrdselt nii riik, kohalik omavalitsus kui ka taotleja. Elva valla osalus programmis oli 60 000 eurot. Pingerea alusel saavad toetust 42 projekti. Neist 23 projekti olid veesüsteemide valdkonnast, 16 kanalisatsioonisüsteemi rajamiseks ja 3 projekti juurdepääsuteede parandamiseks.

Hajaasustuse toetus on planeeritud ka 2021. aasta Elva valla eelarvesse, eeldatav taotlemise aeg on 2021. aasta kevadel. Programmi üks tingimus on, et taotleja omaks vähemalt aastalõpu seisuga sissekirjutust Elva vallas.