Elva vallas laekus hajaasustuse programmi 2019. aasta taotlusvooru 82 taotlust

Hajaasustuse programmi selle aasta taotlusvooru laekus Elva vallas kokku 82 taotlust kogumaksumusega 371 140,87 eurot. Hajaasustuse programmi taotlusvoor oli avatud 11. märtsist 13. maini 2019.

Riigi Tugiteenuste Keskuse hajaasustuse programmi kaudu rahastatud toetuse abil on inimestel, kes elavad hajaasustusega piirkonnas, võimalik välja ehitada veevärk ja kanalisatsioon, teha korda koduõuest suurele teele viiv juurdepääsutee või paigaldada autonoomseid elektrisüsteeme.

Projektide teostumisse panustavad võrdselt nii riik, kohalik omavalitsus kui ka taotleja. Elva valla osalus programmis oli 50 000 eurot. Pingerea alusel saavad toetust 26 projekti. Neist 17 projekti olid veesüsteemide valdkonnast, 6 kanalisatsioonisüsteemi rajamiseks ja 3 projekti juurdepääsuteede parandamiseks.

Hajaasustuse toetus on planeeritud ka 2020. aasta Elva valla eelarvesse, eeldatav taotlemise aeg on 2020. aasta kevadel. Programmi üks tingimus on, et taotleja omaks vähemalt aastalõpu seisuga sissekirjutust Elva vallas.