Fraktsioonid

 

Volikogu fraktsioon on poliitiliste või muude veendumuste alusel moodustatud rühm volikogu liikmetest. Elva valla põhimäärus sätestab, et volikogu fraktsiooni võivad moodustada 3 või enam volikogu liiget.Volikogu liige võib kuuluda ainult ühte fraktsiooni. Fraktsiooni kuulumine ei ole kohustuslik.

Elva vallavolikogu fraktsioonid: