Ettevõtluskeskkond

Hea ettevõtlus- ja majanduskeskkonna oluliseks eelduseks on kohaliku omavalitsuse suutlikkus lahendada oma territooriumil majandus- ja sotsiaalküsimusi. Ettevõtluse ja omavalitsuse areng on tihedas seoses.

Kohalikud ettevõtted pakuvad kohalikele elanikele tööd, mõjutavad kohalike omavalitsuste tulubaasi. Omavalitsuse ülesanne on luua aga soodsad tingimused kohalike ettevõtete arenguks. 

Elva valla ettevõtluse arengut eelkõige maakasutus- ja ehitustingimuste osas suunatakse üldplaneeringuga, mis on seotud Elva valla arengukava visioonidega. Kuni Elva valla üldplaneeringu vastuvõtmiseni kehtivad ühinenud omavalitsustes varasemalt vastu võetud üldplaneeringud, millega saab tutvuda siin.

Elva valla arengukava 2022-2030 ning eelarvestrateegia 2022-2026 leiab siit.

Nimekirja Elva vallas registreeritud ettevõtete kohta leiab siit.

Oluliseks dialoogikohaks vallavalitsuse ja Elva valla ettevõtjate vahel on mentorklubi, mille kohta leiad rohkem infot siit.

Alates 2021 aasta II poolest korraldab Elva vallavalitsus ka loomeettevõtjate ning vabakutseliste kohtumisi loovhommikute formaadis. Lisaks pakutakse loomeettevõtjatele ka mentorlust. Rohkem infot loovhommikute ja mentorluse kohta leiab siit.

Elva valla ettevõtjad on oodatud liituma ka valla ettevõtjate meililistiga, mille kaudu aeg-ajalt saadetakse konkreetselt ettevõtjatele suunatud infot. Meililisti saamiseks või oma ettevõtte andmete muutumisest tuleks teavitada arendusspetsialist Sirli Pipparit (sirli.pippar@elva.ee).

Elva valla visoon 2030: Elva vald on külalislahke ja abivalmis, inimestele ning ideedele avatud, parima elu- ja ettevõtluskeskkonnaga vald, kus väärtustatakse head haridust, rikkalikku kultuuri ja sporti.  

 

Parima elu- ja ettevõtluskeskkonna loomiseks on Elva valla arengukavas 2022-2030 välja toodud alaeesmärgid:

Alaeesmärk 1.3 Igas lasteaias ja koolis rakendatakse ettevõtlikkuse õpet ning koolides tagatakse karjäärinõustamine.

1.3.1 Ettevõtlikkuse arendamine kõigil haridustasemetel; koostöö ettevõtjate, kohaliku kogukonna ja teiste organisatsioonidega

1.3.2 Koolides karjäärinõustamise, karjääripäevade, töövarjupäevade korraldamine.

1.3.3 Õpilasfirmade tekke soodustamine ja toetamine.

Alaeesmärk 4.9 Ettevõtluskeskkond on atraktiivne.

4.9.1 Innovaatiliste ettevõtete toetusprogrammi käivitamine.

4.9.2 Tingimuste loomine kaugtöökohtadeks ja ettevõtjatele rendi- ja koostööpindadeks.

4.9.3 Idufirmade ja mikroettevõtete tekke soodustamine (ruumide pakkumine, nõustamine).

4.9.4 Ettevõtlusmesside korraldamine - Elamusfestivali traditsiooni taaselustamine.

4.9.5 Oma valla tootjate toetamine, kohaliku toodangu tarbimisvõrgustiku arendamine.

4.9.6 Elav Elva keskuse arendamine koostöö SA-ga Elva Kultuur ja Sport.

4.9.7 Valla ja ettevõtjate koostöös ettevõtluskeskkonna arendamine ja töövõimaluste mitmekesistamine.

4.9.8 Koostöös ettevõtjatega malevate, töölaagrite ja tööharjutuste korraldamine.

4.9.9 Ettevõtlusalade ja tööstusparkide rajamine ning arendamine vastavalt ettevõtjate soovidele ja vajadustele.

4.9.10 Alustavate ettevõtjate nõustamine ja toetusvõimaluste otsimine koostöös Tartu Ärinõuandlaga.

4.9.11 Loovhommikute ja mentorklubide jätkamine ettevõtjate inspireerimiseks ja võrgustiku arendamiseks.

4.9.12 Loomemajanduse arendamine.