Erahuvikoolide toetus

Erahuvikool võib taotleda toetust Elva valla noortele pakutud huvihariduse või huvitegevuse tegevuskulude osaliseks katmiseks. Toetust ei ole õigus taotleda erahuvikoolil, kelle tegevust toetatakse Elva valla eelarvest.

  • Toetuse taotlemiseks esitab erahuvikool hiljemalt 1. novembriks taotluse infosüsteemis Spoku.
  • Toetuse erahuvikoolile määrab haridus- ja kultuuriosakond ja teeb erahuvikoolile teatavaks infosüsteemis Spoku (30 päeva jooksul pärast toetuse taotlemise tähtpäeva möödumist).
  • Toetus makstakse erahuvikoolile kahes osas esitatud arve alusel õppeaasta esimese poolaasta eest detsembris ja õppeaasta teise poolaasta eest märtsis. 
  • Erahuvikoolile määratakse toetus õppeaastas iga noore eest taotletud õpilaskoha maksumuse suuruses, kuid mitte rohkem kui vallavalitsuse poolt kinnitatud huvitegevuse toetuse piirmäär.
  • Taotlusele tuleb esitada Elva valla sissekirjutusega osalejate nimekirjad. Kui noor osaleb mitmes erahuvikoolis, otsustab noore seaduslik esindaja või täisealine noor, millist erahuvikooli vallavalitsus toetab ja kinnitab oma otsuse infosüsteemis Spoku (valides eelistuseks 1).

Erahuvikoolide toetamise kord asub SIIN.

Elva valla e-taotluste keskkond asub SIIN. 

 

Lisainfo:

Sirle Lüüs
noorsootööspetsialist
sirle.luus@elva.ee,tel 5353 5466