Elva valla ennetustöö 3 eesmärki elanike heaolu, tervise ja iseseisva toimetuleku tagamiseks

1. Elva valla elanike teadlikkus on kasvanud
 • Elva valla elanikud ning laste, noorte ja täiskasvanutega (sh eakatega) tegelevad spetsialistid on teadlikud varajase märkamise põhimõtetest ning julgevad ja oskavad teavitada abivajadusest (koostöö perearstide, haridusasutuste juhtide, õpetajate, lapsevanemate, kultuurijuhtide, külaelu edendajate, treenerite, eakatega jne)
 • Elva vallas toimub Väärikate Ülikool
 • Lapsevanematel on võimalus osaleda vanemlusprogrammides (Imelised aastad, Gordon)
 • Paaridele on võimalus osaleda paarisuhtekoolitustel
 • Päevakeskustes korraldatakse huvi pakkuvatel teemadel loenguid ja kohtumisõhtuid
 • Toimivad kogemus- ja tugigrupid erinevate väljakutsetega toime tulemiseks (erivajadusega laps, teismeline, sõltuvusprobleemid, töö- ja pereelu ühitamine, lahutus)
 • Toimib koostöö valla haridusasutuste vahel, mis võimaldab lapsevanematele pakkuda suure valiku sobilikke koolitusi
 • Osaleme ja vajadusel korraldame erinevaid sotsiaalkampaaniaid
 • Elva valla lehes ilmuvad ennetustöö alased artiklid

 

2. Elva vallas toimuvad aktiivsed heaolu, tervist ja toimetulekut toetavad tegevused
 • Vähemalt kaks korda aastas on valla elanikel võimalus osa võtta tasuta avalikest loengutest
 • Koostöös SA Elva Kultuur ja Sport luuakse võimalusi tervisespordi harrastamiseks
 • Uurime koostöövõimalusi erinevate vabatahtlike portaalidega andmebaasi haldamiseks ja info edastamiseks.
 • Abivajajate ja vabatahtlike abistajate kaardistamine 
 • Projekti "Vabatahtlike kaasamise koostöömudeli rakendamine hoolekandesüsteemis" käivitamine
 • Laste ja noorte teadlikkuse suurendamine vabatahtlikust tööst koostöös koolidega
 
3. Elva vald tegeleb aktiivselt kriisiennetusega
 • Elva vallas toimub elanikkonna kriisikäitumise teadlikkuse tõstmiseks erinevaid koolitusi
 • Elva valla kriisikomisjon läbib igal aastal vähemalt ühe õppuse
 • Elva valla on kaardistatud ettevõtjad, kes on kriisiolukorras valmis olema koostööpartneriteks
 • Elva vallas tegeletakse järjepidevalt kriisiolukorras tarviliku varustuse täiendamisega
 • Haridusasutuste kriisiplaani koostamise koolituse korraldamine