Elva vallavalitsuse hoone rekonstrueerimine

Elva vald taotles toetust Riigi Tugiteenuste Keskuselt vallavalitsuse hoone (Kesk 32, Elva) rekonstrueerimiseks ning sai toetusele positiivse otsuse. Toetust saadakse „Avaliku sektori hoonete energiatõhusus" meetmest ning toetust jagab Eesti riik. 

Projekti eesmärgiks on Elva Vallavalitsuse hoone energiatõhususe parandamine, kasvuhoonegaaside heite vähendamine, hoonesse tarnitud energia ja hoone ülalpidamiskulude vähendamine ning taastuvenergia kasutuse edendamine. Projekti tulemusel paigaldatakse hoonesse soojustagastusega ventilatsioon, soojustatakse välisseinad ning pööningu vahelagi, vahetatakse aknad ning uksed, soojustatakse sokkel, rekonstrueeritakse kütte- ning elektrisüsteem. Hoonele paigaldatakse päikesepaneelid ning vahetatakse katusekate.

Vallavalitsuse rekonstrueerimine on vajalik just eelnimetatud põhjustel, kuid kõige enam kannatab sisekliima just suvel, mil temperatuurid maja siseruumides küündivad talumatult kõrgeks ning seda just seetõttu , et puudub korralik ventilatsioonisüsteem. 

Rekonstrueerimise tulemusena saavutatakse hoones A-energiaklass. 

Elva vallavalitsuse rekonstrueerimise projektiga alustatakse 2023 aastal, mil võetakse ette projekteerimise hange. Ehitustööd jäävad prognoosi kohaselt 2024 aastasse.

Riigi toetus Elva vallavalitsuse hoone rekonstrueerimisele on 577319,40 eurot, mis on 62,93% projekti kogumaksumusest. Ülejäänud osa on Elva valla omafinantseering. Projekti lõppmaksumus kujuneb hangete tulemusel.