Elva valla spordivaldkonna eesmärgid

Elva valla 7 spordivaldkonna eesmärki

1. Elva valla spordiobjektid on regulaarselt hooldatud ning süsteemselt arendatud

 • SA Elva Kultuur ja Sport asutuses töötab haldusjuht
 • SA on leidnud koostööpartnerid objektide spordispetsiifiliseks hooldamiseks
 • Koostatud on spordiobjektide arendusplaanide ajatelg ja finatsplaan
 • Spordiobjektide investeeringuteplaani esitamine eelarvestrateegiasse ja eelarvesse
 • Toimub spordiobjektide regulaarne hooldamine arvestades hooajalisust
 • Talvel on arendatu ja hooldatud võimalusel välja uisu- ja suusarajad

2. Elva vallas toimuvad tunnustatud spordiüritused nii harrastajatele kui professionaalidele

 • Augustikuu on Elva valla spordikuu, kus toimub hulgaliselt erinevaid spordiüritusi ja treeninguid
 • Elva vallas toimuvad traditsioonilised spordiüritused
 • Kõik Elva valla spordiüritused on varakult sisestatud spordikalendrisse veebilehel elvasport.ee
 • Koostöös Elva valla spordiklubide ja Elva Spordiliiduga vaadatakse üle ürituste kalender ning luuakse kategoriseerimise süsteem
 • Elva valla kogukondade mängud (sari+üritus)
 • Eesti liikumis- ja spordifestival toimub Elva linnas

3. Elva valla noortespordi toetussüsteem on läbipaistev ja jätkusuutlik              

 • SPOKU kasutusele võtmine taotluste esitamiseks ja lapsevanemate kooskõlastusteks
 • spordivaldkonna analüüsi koostamine
 • rahastusmudeli analüüsimine ja võimalike muudatusvariantide tutvustamine
 • spordimeisterlikkuse gruppide kriteeriumite arutelu
 • olümpialootuste märkamise süsteemi välja arendamine

4. Elva vallas on välja kujunenud koostöine spordiklubide võrgustik

 • spordiklubid kohtuvad vähemalt 4 korda aastas
 • koostatud on selged kokkulepped erinevate spordiobjektide ja spordisaalide ja ruumide kasutamiseks
 • vähemalt kord aastas toimub spordiklubide võrgustikukohtumine "metsas"
 • toimub tihe koostöö volikogu spordikomisjoniga 
 • treenerite järelkasvuprogrammi  motiveerimise süsteemi loomine

5. Elva vald on tuntud ja positiivse mainega sporditurismi sihtkoht      

 • koostöökohtumine Tehvandi SA ja Tartumaa Tervisespordikeskuse juhtidega
 • koostöökohtumine Tartu Maratoni eestvedajatega 
 • võimaluste kaardistamine ja koduleheküljele info koondamine
 • laagripakettide koostamine ja turundamine
 • turniirikorralduse pakkumine, spordisündmuste võõrustamine
 • turundustegevus olemasolevate ürituste ja võimaluste promomiseks (konkreetne plaan)

6. Elva vald on esindatud erinevatel üleriigilistel ja maakondlike spordivõistustel            

 • ühtse vormi tegemine
 • sportlaste võrgustiku loomine, kes on valmis esindama Elva vald võistlustel
 • spordivõistlusega seotud kulude katmine sportlastele

7. Elvas on silmapaistev spordikorraldus ja  kogukonnas on tekkinud ühtne spordivaim

 • Elva spordihoone kujundamine valla spordikeskuseks
 • koolide võimlate kasutamine väljaspool õppetööd on süsteemselt korraldatud
 • sportlikuima omavalitsuste märgise välja töötamine ja kasutamine
 • Parimaks Euroopa spordilinnaks pürgimine
 • sportlaste tunnustamine
 • spordikonverentsi-messi korraldamine
 • elvasport.ee veebilehe sisu ja vormi arendamine (treeningute ajad, spordiklubide info koondamine, ajalooliste spordisangarite tutvustamine)  
 • võistlustele registreerimise ja võistlusmaksude kogumise süsteemini kasutusele võtmine
 • spordipäev vallavalitsusele, hallatavate asutustele ja volikogu liikmetele