Elva valla ohtlike jäätmete kogum

 

Projekti raames kogutakse Elva valla elanikelt tasuta kokku ohtlikud jäätmed. Ohtlike jäätmete kogumisringid korraldatakse väljaspool linna asuvates asulates, kus majapidamises tekkivate jäätmete ära andmiseks ei ole teisi võimalusi ehk kohtades, kus puudub jäätmejaam. Kogumisringi käigus saavad inimesed anda oma kodu lähedal tasuta ära kodumajapidamisse tekkinud ohtlikud jäätmed.
 

Ohtlikud jäätmed on näiteks: värvi- ja lakijäätmed, vanad ravimid, vanad päevavalgustuslambid, elavhõbedat sisaldavad jäätmed,õlijäätmed, lahustijäätmed, liimijäätmed, taimekaitsevahendite jäägid, asbesti sisaldavad eterniitplaadid, olmekeemia jäägid ja kahjulike ainetega saastunud taara.

Ohtlike jäätmete kogumisringide korraldamisega tagatakse puhtam looduskeskkond ning vähendatakse ohtu inimeste tervisele.

Projekt viiakse ellu Keskkonnainvesteeringute Keskuse toel. Projekti raames teostatakse 2 kogumisringi. Esimene kogumisring leidis aset 2019. aasta kevadel ning teine ring sügisel.
 
Projekti maksumus: 15 464,10€
Toetuse summa: 13 278,52