Elva valla noortevolikogu

Elva valla noortevolikogu IV koosseisu valimistulemused

 

Elva valla noortevolikogu valimised toimusid eelhääletamisena 20.-24. novembril 2021 Rõngu Keskkoolis, Puhja Koolis, Rannu Koolis, Palupera Põhikoolis, Elva Gümnaasiumis ja 26. novembril 2023 Elva Avatud Noortekeskuses. Kokku käis valimas 121 noort vanuses 14-26.aastat.

 

Hääled jagunesid järgmiselt:

  • Heliis Tobber - 21 häält
  • Annabel Lüüs - 36 hääält
  • Lukas Laatsit - 14 häält
  • Rebeka Plaan - 6 häält
  • Lieste Jõesaar - 9 häält
  • Alexander Sommer - 35 häält

 

Noortevolikogu on Elva Vallavolikogu juures tegutsev valla noorte huve esindav esinduskogu, kuhu kuuluvad 14–26aastased vallas õppivad või elavad noored. Noortevolikogu tegevus rajaneb demokraatia põhimõtetel, liikmete omaalgatusel ja ühistegevusel. 

 

Noortevolikogu tegevuse eesmärgid on: 
1) Elva valla noorte õiguste ja huvide esindamine ning nõuande- ja otsustusprotsessides osalemine; 
2) kaasa rääkimine valla noorsootöö küsimustes ja noorte aktiivne kaasamine ühiskondliku elu korraldamisse; 
3) noorte julgustamine kodanikualgatuslikule tegevusele; 
4) koostöö korraldamine teiste noortevolikogude ja -ühendustega ning ettevõtjatega maakondlikul, riiklikul ning rahvusvahelisel tasandil. 

 

 

Elva valla noortevolikogu IV koosseisu kuuluvad:

Kandidaat nr 1 - 

Heliis Tobber

Mina soovin kandideerida Elva Valla noortevolikogusse, sest soovin saada uusi kogemusi ja parandada Elva valla noorte elu meie koduvallas. Mind kirjeldatakse, kui kohusetundlikku, aktiivse ja tööka noorena. Lisaks pühendun ka muusikale, ning olen Elva Gümnaasiumi Õpilasesinduse liige. Allesjääva aja veedan meelsasti perega. 

Kandidaat nr 2 - 

Annabel Lüüs

Soovin panustada Elva valla noorte heaollu ja esindada seal enda piirkonda. 

Ma olen aktiivne noor Aakres ja olen ka Rõngu Keskkooli õpilasesinduse president. Mulle meeldib tutvuda uute inimestega. Olen tore, toetav ja abivalmis. 

Kandidaat nr 3 - 

Lukas Laatsit

Mina soovin kandideerida, et esindada noorte huve ja soove. Samuti tahan aidata kaasa ühiskonna elule ja selle korraldamisele. Isiklikult tahan laiendada oma silmaringi ja tutvuda poliitikaga. 

Olen uudishimulik inimene, kellele pakub poliitika, ümbruskonna ja eneseareng rohkelt huvi. Ma harrastan teha sporti ja pooldan liikumist. Samuti olen kaasamõtlev ja toetav. 

Kandidaat nr 4 - 

Rebeka Plaan

Soovin kandideerida, sest elust tuleb võtta maksimum. 

Ma üritan alati aidata. Ma olen vägaaaa jutukas ning mulle meldivad uued seiklused. 

Kandidaat nr 5 - 

Lisete Jõesaar

Eluaeg põhimõtteliselt kodus enda mullis kinni olnud ning seetõttu on mul kujunenud kahjuks väike silmaring. See oleks minu ideaalne võimalus midagi uut kogeda ning uute inimestega kokku saada. Ning oleks minu isiklik võimalus ennast ja minu enda oskused käiku panna. Olen proovinud rohkem aktiivne olla, kandideerisin Noortesse Loojatesse ning sain sisse. Olen rohkem aktiivne olnud, ning mind kõnetab kuidas maailm välja näeb. Olen väga kannatlik, arusaadav, julge ning enda arust väga hooliv ja lahke. 

Kandidaat nr 6 - 

Alexander Sommer

Arvan, et minu näol saab Elva noortevolikogu endale aruka, julge ja väga ettevõtliku liikme. Soovin anda enda panuse, et noorte hääl oleks Elvas rohkem kuuldud ja noorte kaasamine otsustusprotsessidesse oleks tavapärane. Pean oluliseks, et noored oleksid rohkem teadlikud ühiskonnas toimuvast ning osaleksid aktiivselt enda elukeskkonna paremaks muutmisel. Soovin, et noorte hääl oleks ka tegelikult kuuldav - just meie teame mida noor vajab. Noorte hääl peab kõlama sama selgelt ja valjust kui mistahes teise vallaelaniku oma. Noorte hääl loeb!  Olen seiklushimuline - kõik asjad on tehtavad kui on soov ja õige seltskond. Olen poliitikahuviline - tegutsen aktiivselt Parempoolsetes Noortes Huvitun majandusest ning arendan ennast pidevalt seoses rahatarkusega. 

 

Lisainfo: 

Sirle Lüüs 

Noorsootööspetsialist 

sirle.luus@elva.ee, tel 5353 5466