Elva valla loomeettevõtjate loovhommikud ja mentorlus

Loomeettevõtjate kohtumised said alguse 2021. aastal, mil Elva Vallavalitsus koostöös Tartumaa Omavalitsuste liiduga kutsus kokku Elva valla loomeettevõtjad. Nüüd on Elva vald põiminud ideed kokku ühtseks projektiks ning saanud neile heakskiidu Tartumaa Arendusseltsilt.

Projekti eesmärgiks on Elva valla loomeettevõtjate võrgustiku arendamine läbi regulaarsete kohtumiste korraldamise ning mentorlusprogrammis osalemise. Projekti käigus kohtuvad loomeettevõtjad ning vabakutselised iga kuu loovhommikutel. Igal kohtumisel on oma teema ning teemakohased esinejad, kes jagavad oma ekspertkogemust inspireerivate lugude, koolituste kaudu. Kogu projekti perioodi peale on planeeritud loovhommikuid 10, ning 2 suuremat inspiratsioonireisi. Väljasõidud on vajalikud, et tutvuda väljaspool Elva valda tegutsevate loomeettevõtjatega ning nende kogemusest õppida. Loovhommikutele ning inspiratsioonireisidele lisaks lükkame käima Tartu Loomemajanduskeskuse kaasabil Elva valla loomeettevõtjatele mentorlusprogrammi (TAS piirkond+Elva vald), mille käigus saavad ettevõtjad personaalseid konsultatsioone ning juhendamist väljaspool loovhommikuid ning ühistegevusi. Projekt leiab aset 2022/2023 aastal.

Projekti kogumaksumus: 10840€

Projekti toetus: 8672€

Projekti toetab Tartumaa Arendusselts Euroopa Maaelu Arengu Põllumajandusfondi LEADER programmi kaudu.