Elva valla kruusateedele tolmutõrje teostamine 2021. aastal

Elva Vallavalitsus ootab hinnapakkumisi Elva valla kruusateedele tolmutõrje teostamiseks 2021. aastal. Pakkumus tuleb esitada etteantud vormil, kus on toodud ka hanke peamised tingimused. Laekunud pakkumusi hinnatakse madalaima kogumaksumuse alusel.

Pakkumus tuleb esitada etteantud vormil hiljemalt 12.04.2021 kell 13.00 aadressile kaido.ilves@elva.ee

Lisainfo korral pöörduda Elva Vallavalitsuse taristuspetsialisti Hendri Seinberg poole: tel +372 5866 6520, e-post: hendri.seinberg@elva.ee.

Pakkumuse vorm