Elva valla arengukava 2024-2030 ja eelarvestrateegia 2024-2027

Elva valla arengukava 2024-2030 ja eelarvestrateegia 2024-2027 kinnitamine – jõustus 15.10.2023.

Elva vallavolikogu kehtestas 25. septembril 2023 valla arengukava aastateks 2024-2030 ja eelarvestrateegia aastateks 2024-2027.

Suurimad investeeringuobjektid järgnevatel aastatel: Elva Gümnaasiumi Puiestee tänava õppehoone kaasajastamine, Elva vallavalitsuse hoone kaasajastamine, Elva Spordipargi arendamine, Elva jäätmejaama rajamine, Reku randumisala arendamine, Elva linnastaadioni projekteerimine ja uuendamine ning erinevad investeeringud teedesse ja tänavatesse.

Elva valla prioriteetsed eesmärgid aastani 2030 on järgmised:

1. Elva vallas väärtustatakse kvaliteetset õppijakeskset haridust ja noorsootööd. 

2. Elva vald toetab elanike heaolu, tervist ja iseseisvat toimetulekut.  

3. Elva vallas on rikkalik spordi- ja kultuurielu.  

4. Elva vallas on hea elu- ja ettevõtluskeskkond.  

5. Elva vald on tuntud positiivse mainega sihtkoht.  

6. Elva vald on hästi juhitud aktiivsete kogukondadega vald. 

 

Arengukava ja eelarvestrateegia koosneb põhidokumendist ning selle lisadest, millega on võimalik tutvuda SIIN.

 

Arengukava ja eelarvestrateegia põhidokument ja lisad: 

Elva valla arengukava 2024-2030 ja eelarvestrateegia 2024-2027

 

Arengukava avalik väljapanek

Arengukava- ja eelarvestrateegia oli I lugemisel Elva vallavolikogus 22.augusti istungil. Arengukava- ja eelarvestrateegia avalik väljapanek toimus 22.08-05.09.2023 ning selle raames viidi läbi Külade Kärajate kohutmine 02.09.2023 kell 11.00 Palupera pritsikuuris ning 04.09.2023 kell 18.00 avalik arutelu Elva Kultuurikeskuse saalis ning veebikeskkonnas zoom.
 
Avaliku väljapaneku perioodi jooksul toimusid arengukava- ja eelarvestrateegia arutelud ka
piirkonnakogudes:
• 24.08. kell 17.00 Rannu piirkonnakogu
• 28.08 kell 17.00 Palupera piirkonnakogu
• 29.08.kell 19.00 Rõngu piirkonnakogu
• 30.08. kell 18.30 Puhja piirkonnakogu
 
Avaliku väljapaneku perioodi raames laekunud ettepanekud ning ülevaade nende arvestamise/ mittearvestamise kohta on leitav seletuskirja lisas SIIN.